Operationer av ögon, öron, näsa och hals

Operation av körtel bakom näsan

Bakom näsan finns en körtel som ingår i kroppens försvar mot infektioner. Den växer under barndomen och kan bli så stor att barnet får besvär, till exempel svårigheter att andas genom näsan. Då kan körteln behöva opereras bort.

Varför görs behandlingen?

Lymfvävnaden sitter i översta delen av svalget, bakom de båda bakre näsöppningarna.

I svalget finns vävnad som ingår i kroppens försvar mot infektioner. Den består av många mindre körtlar och några större. Körtlarna är små vid födseln, men växer under barndomen i samband med luftvägsinfektioner. Ofta krymper körtlarna igen under tonåren.

Ibland kallas körteln bakom näsan för en polyp men det är fel. Näspolyper är mycket ovanligt hos barn.

Förstorad körtel kan ge flera besvär

Körteln bakom näsan sitter i översta delen av svalget och består av lymfvävnad. Den kan bli så stor att barnet kan få svårt att andas genom näsan. Eftersom barnet är täppt i näsan hela tiden påverkas även barnets tal.

En förstorad körtel kan också ge följande besvär:

  • Barnet snarkar.
  • Barnet kan få korta andningsuppehåll när hen sover, så kallade apnéer.
  • Barnet kan få vätska i örat på grund av att örat inte luftas som det ska. Det kan tillfälligt leda till sämre hörsel.

Förberedelser inför operationen

Barnet är sövd under operationen. Under några timmar före operationen ska barnet därför inte äta eller dricka något. Det kallas att fasta. Hur länge barnet behöver fasta får ni information om av vårdpersonalen innan operationen.

En vecka innan operationen bör barnet bara få smärtstillande och febernedsättande läkemedel som innehåller paracetamol. Vissa andra läkemedel kan göra att barnet blöder lättare, till exempel de som innehåller ibuprofen.

Berätta för läkaren om barnet tar några andra läkemedel regelbundet eller har någon form av allergi.

Barnet bör inte vara förkyld

Barn med förkylningssymtom ska inte sövas. De kan få problem med andningen före eller efter operationen. Risken för infektioner efter operationen ökar också.

Kontakta mottagningen om ditt barn verkar vara förkyld. Då flyttas operationen fram.

Så går operationen till

Du som är vuxen får vara med tills barnet har sövts ned. Du får vara med barnet igen så fort hen har vaknat.

Under operationen skrapar läkaren bort körteln genom barnets mun med en speciell operationskniv, eller med ett elektriskt instrument. Sedan kontrollerar läkaren att hela körteln är borttagen och att det har slutat blöda.

Själva operationen tar ungefär 15 minuter. Det brukar ta ungefär en timme innan barnet är vaket och kan komma ut från operationssalen igen.

Halsmandlarna kan opereras samtidigt

Det är vanligt att halsmandlarna är förstorade om körteln är det. Därför opereras ibland hela eller delar av halsmandlarna bort vid samma tillfälle.

Så mår barnet efteråt

Efter operationen flyttas barnet till en uppvakningsavdelning. En förälder eller annan närstående får vara med när barnet vaknar.

Barnet blir kvar för observation i ett par timmar efter operationen. Det är för att barnet ska vakna upp ordentligt och för att läkaren ska se att det inte blöder. Ni får åka hem när barnet mår bra, kan dricka och inte blöder. Det är oftast samma dag.

Barnet kan ha svårt att äta efter

Det svider och gör ont efter operationen. De första dagarna är det också sårigt i halsen.

Barnet kan också må illa direkt efter operationen. Du kan ge barnet vätska och till exempel glass i små portioner för att försöka undvika det. Ge helst inte sura drycker eller varma drycker till barnet.

När det går bra för barnet att dricka kan du börja ge hen mjuk mat. Efter någon dag kan barnet börja äta som vanligt.

Om det gör ont efteråt

Det kan kännas ömt i halsen och göra ont upp mot öronen under ett par dagar. Då kan du ge barnet receptfria smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol. De första dagarna är det ofta bäst att barnet får medicinerna i flytande form eller som stolpiller, som förs upp i ändtarmen. Det beror på att det kan kännas rivigt i halsen. Det kan också vara svårt att svälja tabletter.

Ibland får barn lite feber dagen efter operationen. Febern går oftast över snabbt och brukar inte vara hög.

Barnet ska stanna hemma i några dagar

Barnet ska stanna hemma från förskola eller skola under ett par dagar efter operationen. Det går bra att vara utomhus. Barn som går i skolan ska inte vara med på idrotten de första sju till tio dagarna.

Barnet kan tillfälligt snarka mer

Vissa barn fortsätter att snarka de första dagarna och kan till och med snarka mer än vanligt. Det beror på att det kan vara svullet i området som har opererats. Efter ungefär en vecka brukar såret ha läkt och svullnaden ha blivit mindre.

Biverkningar och komplikationer

Hos ett fåtal barn kan såret börja blöda efter operationen. Då kommer det färskt blod antingen ur näsan eller så spottar barnet ut det genom munnen. Kontakta genast kliniken där operationen gjordes om det händer.

Kontakta en vårdcentral eller en öron-näsa-halsmottagning om barnet får hög feber efter operationen, eller om det gör mer ont i halsen. Det kan vara tecken på en infektion.

Körteln kan komma tillbaka

Läkaren kan inte operera bort precis hela körteln. Därför kan körteln börja växa igen. Ofta blir den då inte så stor att den behöver tas bort.

Kontakta kliniken där barnet opererades om du misstänker att körteln har börjat växa igen, eller om ditt barn fortsätter att vara täppt i näsan.

När är behandlingen olämplig?

Körteln bakom näsan opereras oftast inte bort hos barn med någon form av svaghet i gommen, så kallad gomspalt. För dessa barn hjälper körteln till att stänga till utrymmet upp till näshålan. Det är viktigt både för barnets röst, och för att hindra att mat åker upp till näshålan när barnet sväljer.

Så påverkar behandlingen livet

Barnet klarar sig bra utan den del av lymfvävnaden som har opererats bort. Det finns mycket vävnad kvar på andra ställen i svalget. Barn som har opererat bort sin körtel får inga besvär som beror på att körteln är borttagen.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga 

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård som du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Läs mer på 1177.se

När barn ska opereras

Både barnet och de vuxna kan ha funderingar när barnet ska sövas och opereras. Det är bra att som vårdnadshavare veta och berätta för barnet om vad som kommer att hända. Det gör att hen känner sig lugnare.

Operation av halsmandlar

Operationen görs oftast på barn, men även vuxna kan få halsmandlarna bortopererade. Den vanligaste orsaken till att operera bort halsmandlarna hos barn är att de är förstorade.

Till toppen av sidan