Fler behandlingar

Behandling i tryckkammare

Behandling i tryckkammare innebär att sitta eller ligga en stund i en kammare där lufttrycket är extra högt. Det kan hjälpa kroppen med läkningen vid vissa skador och tillstånd.

Både barn och vuxna kan få behandling i tryckkammare.

Förberedelser

Syre gör att det lättare kan börja brinna om det till exempel bildas en gnista. Därför ska du undvika vissa saker samma dag som behandlingen. Du ska inte använda till exempel följande:

  • parfym
  • rakvatten
  • smink
  • hudkräm
  • läppbalsam.

Du får inte heller ta med till exempel din mobiltelefon, en dator eller en surfplatta in i kammaren.

Du kan ta med dig en bok eller en tidning att läsa under behandlingen.

Om du har diabetes ska du ta med något sött in i tryckkammaren, till exempel druvsocker. Du kan ta druvsocker om du får en insulinkänning.

Det är bra om du går på toaletten innan behandlingen. Du ska helst inte gå på toaletten under behandlingen eftersom det tar lång tid att öka och sänka trycket i kammaren.

Så går behandlingen till

När du kommer till mottagningen får du byta om till speciella kläder. Du får ha på dig dina underkläder.

Du får sitta upp eller ligga ned i tryckkammaren. Du får också en syrgasmask som sitter över munnen och näsan. Tryckkammaren är ett slags bås där trycket är högre än vanligt lufttryck. Det gör att kroppen lättare tar upp syre. Då läker såren eller skadorna lättare.

Varje behandling tar 90 minuter. Du kan behöva flera behandlingar beroende på vilka besvär du har.

Du kan åka hem efter varje behandlingstillfälle.

Ni kan vara flera i kammaren

Kammaren ser olika ut på olika mottagningar. Ibland är det en stor kammare där flera personer kan få behandling samtidigt. Ibland är det en mindre kammare där du får vara i kammaren själv.

På en del mottagningar kan barnet ta med sig en närstående in i kammaren under behandlingen.

Det blir varmt när trycket ökar

När trycket ökar kommer du känna att det blir varmare i kammaren och efter några minuter går temperaturen ned till vanlig rumstemperatur.

Det kan klia och strama i såren

Du som har sår kan känna att såren kliar och stramas åt under behandlingen. Det kan kännas obehagligt men det är oskadligt.

Du kan prata med personalen

Under tiden som du är i tryckkammaren kan du prata med personalen genom en mikrofon.

Tryckkammaren övervakas med en kamera och personalen finns alltid i närheten för att hjälpa dig om du behöver.

Så mår du efteråt

Du mår som vanligt efter behandlingen.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå 

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård.  

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.  

 
 

Till toppen av sidan