Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid hypertyreos

Hypertyreos beror på att sköldkörteln tillverkar för mycket hormoner. Med hjälp av läkemedel kan mängden hormoner anpassas till rätt nivå och dina besvär lindras.

Den här texten beskriver olika typer av läkemedel som används vid hypertyreos. Här kan du läsa om hypertyreos.

Två typer av läkemedel

De läkemedel som kan användas vid hypertyreos är så kallade betablockerare och tyreostatika.

Betablockerare lindrar dina symptom

Betablockerare används ofta tillsammans med tyreostatika i början av behandlingen när hormonnivåerna är höga. De lindrar symtom som hjärtklappning, skakningar, oro och ångest och gör att du snabbt mår bättre. När produktionen av sköldkörtelhormon har blivit som den ska igen kan du få sluta med betablockerare. Själva orsaken till att du har för mycket sköldkörtelhormon påverkas inte av betablockerare.

Tyreostatika minskar din hormonproduktion

Hypertyreos behandlas alltid med tyreostatika som minskar sköldkörtelns produktion av hormonerna tyroxin, T4, och trijodtyronin, T3. När produktionen minskar får du mindre besvär av hjärtklappning, svettning, viktnedgång och skakningar.

Betablockerare

Hypertyreos innebär en mycket kraftig fysisk stress för kroppen. Stress ökar mängden av hormonet adrenalin i blodet.

I kroppen finns mottagare för adrenalin som kallas betareceptorer. Betablockerande läkemedel blockerar dessa mottagare så att adrenalinet inte påverkar dem. Då dämpas adrenalinets effekter i kroppen.

Betablockare används ofta i början av behandlingen, vanligen de första 4-6 veckorna. När symptomen har minskat kan du ofta minska dosen gradvis och sedan avsluta behandlingen.

Skillnader mellan olika betablockerare

Alla betablockerare verkar genom att blockera betareceptorer i kroppen. Men vissa betablockerare påverkar främst de betareceptorer som finns i hjärtat och i blodkärlen. De kallas selektiva betablockerare.

Andra betablockerare kallas för icke selektiva. De verkar även i luftvägarna. Det kan minska luftrörens förmåga att vidga sig. Därför är det viktigt att läkaren får veta om du har astma när du ska få behandling med betablockerare.

De läkemedel som är godkända i Sverige för behandling vid hypertyreos är metoprolol och propranolol. Metoprolol är en selektiv betablockerare, medan propanolol är en icke selektiv. Båda fungerar lika bra mot hjärtklappningen, men propranolol verkar också mot skakningen.

Biverkningar

Exempel på biverkningar som kan förekomma är trötthet, huvudvärk, yrsel och mag-tarmbesvär. Händer och fötter kan bli kalla. Vissa personer kan få mardrömmar.

En del som använder betablockerare tycker att de inte har samma ork som tidigare. Det beror på att betablockerare påverkar hjärtats och musklernas arbete. Betablockerare sänker också blodtrycket.

Andra användningsområden

Betablockerare har många användningsområden. De används till exempel även vid högt blodtryck, hjärtsvikt, kärlkramp eller mot störningar av hjärtrytmen.

Exempel på betablockerare

  • Läkemedel som innehåller metoprolol, till exempel Seloken och Metoprolol.
  • Läkemedel som innehåller propranolol, till exempel Inderal och Propranolol.

Tyreostatika

Tyreostatika innehåller antingen tiamazol eller propyltiouracil.

Tiamazol är det som oftast används. Det har effekt längre tid och är något effektivare än propyltiouracil.

Du kan få propyltiouracil om produktionen av sköldkörtelhormon behöver sänkas snabbt. Propyltiouracil ger något snabbare effekt.

Olika sätt att behandla

Det finns två sätt att behandla med tyreostatika för att minska produktionen av sköldkörtelhormon.

Det ena innebär att du tar så hög dos tyreostatika att din egen produktion av sköldkörtelhormon upphör helt. Därefter får du ta samma hormon som kroppen bildar för att hålla mängden sköldkörtelhormon i blodet på en bra nivå.

Det andra sättet innebär att du tar en lägre dos tyreostatika. Då minskar produktionen av hormon och du kan få en lagom mängd av ditt eget sköldkörtelhormon i blodet. Med den här metoden behöver du lämna blodprov oftare, eftersom det är vanligt att dosen av tyreostatika behöver ändras över tid.

De flesta blir bra oavsett vilken behandling de har fått.

Det kan ta tid innan du mår bra

Redan efter två till fyra veckor brukar du känna dig bättre. Ofta tar det månader innan du känner dig helt bra.

Den variant av hypertyreos som kallas för Graves sjukdom behöver behandlas längre, i ett till ett och halvt år.

Graviditet och amning

Det är bra att vänta med att försöka bli gravid tills efter behandlingen. Om du blir gravid under behandlingen bör du snarast kontakta din läkare.

Du som är gravid får oftast ta propyltiouracil. Det passerar inte lika lätt till fostret som tiamazol. Tiamazol ska inte användas under graviditetens första månader.

Tyreostatika kan sänka fostrets ämnesomsättning om dosen är för hög. Därför får du så låg dos som möjligt. Både du och fostret kontrolleras noga genom regelbundna provtagningar.

Vid Graves sjukdom brukar immunsystemet lugna sig under graviditet och ofta kan dosen sänkas. Ibland kan du sluta helt. Du kan behöva kontrolleras med extra ultraljud av fosterutvecklingen. Det är vanligt att sjukdomen kommer tillbaka efter graviditeten.

Propyltiouracil passerar inte lika lätt över i bröstmjölken. Det är därför det lämpligaste läkemedlet när du ammar. Ta tabletten efter det att du har ammat.

Viktigt att kontrollera de vita blodkropparna

Tyreostatika kan i ovanliga fall påverka benmärgen så att antalet vita blodkroppar sjunker. Därför kontrolleras de vita blodkropparna alltid med blodprov innan du får påbörja behandling med tyreostatika. Kontroller görs även under behandlingen.  

Sjunker antalet vita blodkroppar försämras kroppens försvar mot infektioner. Du ska genast kontakta vården eller behandlande enhet om du tar tyreostatika och tror att du har en infektion med feber och sjukdomskänsla. Du ska då sluta ta din tyreostatika. 

Biverkningar

En del som behandlas med tyreostatika kan få hudutslag och klåda. Utslagen ser ofta ut som nässelutslag. Utslagen försvinner om behandlingen avbryts. Om du får utslag av ett tyreostatika kan du ofta få byta till det andra, eftersom de inte är helt lika. Detta gäller också om din lever påverkas lindrigt.

Om du får allvarliga biverkningar såsom kraftig leverpåverkan eller bukspottkörtelinflammation ska du inte behandlas mer med tyreostatika. Det gäller också om mängden vita blodkroppar skulle minska. Då ska hypertyreosen behandlas på annat sätt.

Exempel på tyreostatika

  • Thiamazole och Thacapzol, som innehåller tiamazol.
  • Propyltiouracil finns i läkemedlet Propycil, som inte är godkänt i Sverige men kan skrivas ut på licens.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan