Lämna prov eller undersökas

Mammografi – undersökning av brösten

Mammografi - svenska lättläst

Mammografi är en undersökning av brösten. Undersökningen kan visa om du har sjukdomen bröstcancer eller har risk att få den. Med mammografi kan bröstcancer upptäckas tidigt, och behandlas. Mammografi kostar ingenting.

Samtal inför mammografi. Fotografi.
Sjuksköterskan förklarar hur undersökningen går till.
Till toppen av sidan