Graviditet

Besök på barnmorskemottagningen

Besök på barnmorskemottagningen - svenska lättläst

När du är gravid får du besöka en barnmorskemottagning. Besöken är till för att se hur du och barnet i magen mår. Du får råd och hjälp att förbereda dig inför förlossningen. Besöken är gratis för dig.

Kontakta en barnmorskemottagning direkt när du vet att du är gravid.

Här kan du hitta barnmorskemottagningar.

Du kan läsa en längre version av texten här.

Vad gör man på besöken?

På barnmorskemottagningen får du träffa en barnmorska. Det här är exempel på vad ni kan prata om:  

 • Hur du mår. 
 • Om du har varit gravid tidigare. 
 • Om du har eller har haft några sjukdomar. 
 • Dina tankar om graviditeten. 
 • Vad som är bra mat när du är gravid. 
 • Hur du kan röra på dig och träna under graviditeten. 
 • Hur tobak, alkohol, droger och läkemedel kan påverka barnet.  
 • Dina tankar inför barnets födsel och amning. 

Du får också veta mer om olika undersökningar som ger information om fostrets utveckling i livmodern. Sådana undersökningar kallas fosterdiagnostik. 

Dessutom får du lämna prover och bli undersökt.  

Personalen har tystnadsplikt 

Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt. Ingen får berätta för andra om dina besök på barnmorskemottagningen. 

Hur ofta sker besöken?

Man brukar besöka barnmorskan ungefär sex till tio gånger under graviditeten. Det är olika hur många gånger man behöver gå. 

Mot slutet av graviditeten blir det tätare mellan besöken. 

Prover och kontroller

Vid besöken tar barnmorskan prover och gör undersökningar. Det är för att ta reda på hur du och barnet i magen mår. 

Det är vanligt att få lämna blodprov och urinprov. 

Det här brukar barnmorskan också kontrollera:  

 • Vad du har för blodtryck. 
 • Hur mycket du väger. 
 • Hur livmodern växer. 
 • Hur barnet rör sig.  
 • Hur barnets hjärta slår.

Uppgifter om dig samlas i en journal

Barnmorskan skriver viktiga saker om din graviditet i en digital journal. Personalen på förlossningsavdelningen läser i din journal när du ska föda.

Träffar för föräldrar

Barnmorskemottagningen anordnar träffar för blivande föräldrar. Där får man träffa andra som också ska bli föräldrar. 

På träffarna får man information och tips. Man brukar prata om förlossningen, smärtlindring som kan ges under förlossningen, det nyfödda barnet och amning.

Du kan få extra stöd

Du som är orolig eller rädd inför att föda kan få extra stöd.

Berätta för barnmorskan om det finns saker som du oroar dig för. Det kan vara vad som helst.

En del behöver gå till specialistmödravården

Du som har vissa sjukdomar eller besvär kan behöva gå till något som kallas specialistmödravården.  

Barnmorskan eller läkaren på barnmorskemottagningen talar om ifall du behöver gå dit. 

Du kan få en tolk 

Du kan få hjälp av en tolk under dina besök i vården om du inte pratar svenska. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. 

Återbesök till barnmorskemottagningen

Efter förlossningen kommer du på ett återbesök till barnmorskemottagningen. Återbesöket görs efter 2 till 16 veckor.  
 
På återbesöket pratar ni om förlossningen och om amning. 
Barnmorskan gör en gynekologisk undersökning. Barnmorskan tar även upp om du har behov att skydda dig mot en ny graviditet. 
Du kan få komma på flera återbesök.

Texten finns översatt - other languages

Texten finns översatt till följande språk:

لعربية – arabiska

English – engelska

فارسى – persiska

Pусский – ryska

Soomaali – somaliska

українська – ukrainska

ትግርኛ – tigrinska

Mer innehåll på lätt svenska

Lätt svenska

Här kan du se det innehåll på 1177.se som finns på lätt svenska. Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller för dig.

1177 på andra språk

Här kan du se en lista med andra språk där det finns översatt material. Sidan är på engelska.

Till toppen av sidan