Vårdcentralen och vård i hemmet

Vårdcentralen – när du behöver träffa vårdpersonal

Innehållet gäller Stockholms län

Vårdcentralen är ditt förstahandsval när du eller ditt barn behöver träffa vårdpersonal. De hjälper till med både fysiska och psykiska symtom. Om du snabbt behöver få vård brukar det dessutom gå att få träffa en läkare eller sjuksköterska samma dag. Här berättar vi vad du kan få hjälp med, hur du väljer mottagning och hur du gör för att lista dig hos en vårdcentral.

På vårdcentralen kan du träffa läkare som är specialister i allmänmedicin, sjuksköterskor, distriktssjuksköterskor, kuratorer, psykologer och även andra yrkesgrupper. Ett annat vanligt namn för vårdcentralerna är husläkarmottagning.

Du behöver ingen remiss för att få råd och behandling på vårdcentralen. De tar emot barn i alla åldrar och vuxna för sjukdomar och besvär, till exempel

 • kroniska sjukdomar, till exempel diabetes, högt blodtryck, astma/KOL
 • psykisk ohälsa, till exempel ångest, sömnsvårigheter, depression
 • infektioner
 • allergier
 • yrsel
 • smärta
 • feber
 • utslag
 • sårskador.

De kan också

 • lägga om sår 
 • ta bort stygn efter kirurgiska ingrepp
 • mäta blodtryck
 • erbjuda krisstödssamtal
 • ge råd och stöd till dig som vill förändra din livsstil, till exempel när det gäller rökning, kost och fysisk aktivitet eller alkohol 
 • behandla dig som behöver fotsjukvård.

Alla vårdcentraler har även ett ansvar för psykisk hälsa och för att göra en första bedömning. Barn och ungdomar med särskilt behov av barnkompetens inom området psykisk hälsa kan också få hjälp, läs mer om det i vår text Psykiskt stöd för dig som är ung.

Ring först 

Ring alltid före ditt besök om du har luftvägssymtom. Det är för att undvika att smitta andra. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Så hjälper vårdcentralen dig

Din vårdcentral arbetar digifysiskt. Det betyder att du ibland erbjuds rådgivning samt vård via telefon eller video, ibland fysiskt på mottagningen och om det behövs, även i ditt hem eller på annan plats.

Öppettider

Vårdcentralen har minst öppet klockan 8:0017:00 varje vardag.

Behöver du vård när mottagningen har stängt?

Om du bedömer att det inte kan vänta till nästa dag kan du i vissa delar av länet få hjälp på en kvällsöppen vårdcentral. Det finns ännu ingen lista på vilka vårdcentraler som har kvällsöppet, men på följande länk kan du se vårdcentralernas öppettider.

Alla vårdcentraler i Stockholms län

Så ser du var du är listad och byter mottagning

Du kan välja att tillhöra en speciell vårdcentral eller husläkarmottagning. Det kallas att lista sig. 

 

Under rubriken ”Vårdval” ser du om du redan är listad på någon mottagning. Det är också här du byter mottagning.

Du kan vara listad på en mottagning i taget. Vill du byta mottagning, kan du göra det högst två gånger under en tolvmånadersperiod. Läs mer om listning och hur du gör för att avlista dig.

Det här gäller om du inte bor i Stockholms län

Du som är folkbokförd någon annanstans, men vill tillhöra en vårdcentral i Stockholms län betalar samma patientavgift som de boende i Stockholm. Några saker skiljer sig däremot. Du måste till exempel betala resan till och från vården själv, även om du är berättigad till en så kallad sjukresa i din region. En annan skillnad är att vårdgarantin endast gäller i den region där du är folkbokförd. Väljer du att få vård i annan region så är du inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du får vård är ditt behov. Den person som har störst behov får vård först, oavsett var personen är folkbokförd.

Till toppen av sidan