Att välja vårdmottagning

Om listning och avlistning på vårdcentral

Innehållet gäller Stockholms län

Du kan välja att tillhöra en speciell vårdcentral eller husläkarmottagning. Det kallas att lista sig. Du kan själv välja vilken mottagning du vill vara listad på.

När du listar dig på en vårdcentral och söker vård där, omfattas du av vårdgarantin. Vårdgarantin handlar om att du ska få den vård du behöver inom rimlig tid. 

Om du är listad på en mottagning har du också möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Det kan till exempel vara bra och tryggt att träffa någon på mottagningen som känner till din sjukdomshistoria. Du kan alltså träffa samma läkare varje gång det är möjligt.

Om du behöver akut hjälp kan du få den på vilken vårdcentral som helst, oavsett om du är olistad eller listad på en annan mottagning. Ska du däremot genomgå en utredning kan du bli hänvisad till den vårdcentral där du är listad.

Så listar du dig

Du listar dig genom att logga in på 1177.se. Valet gör du under rubriken ”Vårdval”. Där ser du också om du redan är listad på någon mottagning.

Om du inte kan logga in kan du fylla i en valblankett och lämna till mottagningen: 
Valblankett för vuxna (PDF)    
Valblankett för barn/ungdomar (PDF) (fylls i av vårdnadshavare)

Viktigt att känna till:

 • Du måste vara folkbokförd i Sverige för att få lista dig på en vårdcentral.
 • Du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget.
 • Om du väljer att lista om dig kommer din tidigare listning att tas bort.
 • Om du ångrar din listning kan du lista om dig igen men inte till mottagningar som har kö. Om du listar om dig till en vårdcentral och samtidigt står i kö för att bli listad på annan, försvinner den köplatsen i samband med bytet.
 • Du kan byta vårdcentral genom att lista om dig högst två gånger per tolvmånadersperiod.

Listning om du inte är folkbokförd i Stockholms län

Du som är folkbokförd i en annan region, men vill tillhöra en vårdcentral i Stockholms län betalar samma patientavgift som de boende i Stockholm. Några saker skiljer sig däremot. Du måste till exempel betala resan till och från vården själv, även om du är berättigad till en så kallad sjukresa i din region. En annan skillnad är att vårdgarantin endast gäller i den region där du är folkbokförd. Väljer du att få vård i annan region så är du inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du får vård är ditt behov av vård. Den som har störst behov får vård först, oavsett var hen är folkbokförd.

Om det är kö för att bli listad

Det kan hända att den vårdcentral eller läkare du valt redan har så många patienter att de inte kan ta emot nya. Du kan då antingen ställa dig på en väntelista eller välja en annan vårdcentral. Om du väljer att lista om dig till en vårdcentral och samtidigt står i kö till en annar, förlorar du din köplats. Det är alltid ditt senaste val som gäller.

Om vårdcentralen har väntelista kan du få förtur om du:

 • får basal hemsjukvård av vårdcentralen du vill lista dig hos, eller
 • har omfattande medicinska behov och vårdcentralen du vill lista dig hos är den som ligger närmast din bostad
 • har barn som ännu ej fyllt 18 år som vill lista sig på samma mottagning som sin vårdnadshavare

Kontakta vårdcentralen och be dem utreda din möjlighet att gå före kön.

Behöver du besöka en vårdcentral i en annan del av landet?

Behöver du söka vård en enstaka gång på en vårdcentral i en annan region kontaktar du den aktuella vårdcentralen.

Vill du lista dig på en vårdcentral i en annan region gäller lite olika regler. Till att börja med behöver du be din nuvarande mottagning att föra över din journal eftersom den nya vårdcentralen inte automatiskt kan se din gamla journal. Därför behöver du kontakta din gamla mottagning och berätta att du byter och vilken vårdcentral du byter till. Berätta också på den nya mottagningen var du tidigare varit listad, så kan de hjälpa till att föra över journalen. Läs om reglerna i olika regioner.

Måste jag vara listad någonstans?

I region Stockholm har du rätt till vård utan att behöva vara listad. Rekommendation är dock att du listar dig och även söker vård där du är listad. Om du väljer att vara olistad, omfattas du inte av vårdcentralernas vårdgaranti.

Så avlistar du dig

För att få tillgång till vårdgarantin behöver du söka vård på den vårdcentral där du är listad. Om du av något skäl ändå vill avlista dig skickar du ett brev till adressen nedan. Skriv "Avlistning" i ämnesraden. 

      ListOn
      Box 30076
      104 25 Stockholm

 Brevet ska innehålla:

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • datum
 • underskrift.
Till toppen av sidan