Att välja vårdmottagning

Om listning på vårdcentral

Innehållet gäller Stockholms län

Du kan välja att tillhöra en speciell vårdcentral eller husläkarmottagning. Det kallas att lista sig. Du kan själv välja vilken mottagning du vill vara listad på. Om du nyss flyttat till Stockholm tillhör du inte automatiskt en vårdcentral. Du måste själv välja en. Även nyfödda måste listas för att tillhöra en vårdcentral.

När du listar dig på en vårdcentral och söker vård där, omfattas du av vårdgarantin. Vårdgarantin handlar om att du ska få den vård du behöver inom rimlig tid. 

Om du behöver akut hjälp kan du få den på vilken vårdcentral som helst, oavsett om du är olistad eller listad på en annan mottagning. Ska du däremot genomgå en utredning kan du bli hänvisad till den vårdcentral där du är listad.

Så listar du dig

Du listar dig genom att logga in på 1177.se och klicka på ”Välja/ändra vårdval” under rubriken ”Vårdval”. Där ser du också om du redan är listad på någon mottagning.

Om du inte kan logga in kan du fylla i en valblankett och lämna till mottagningen: 
Valblankett för vuxna (PDF)    
Valblankett för barn/ungdomar (PDF) (fylls i av vårdnadshavare)

Viktigt att känna till:

 • Du måste vara folkbokförd i Sverige för att få lista dig på en vårdcentral.
 • Du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget.
 • Om du väljer att lista dig på en ny vårdcentral stryks du automatiskt från din tidigare vårdcentral.
 • Det är alltid ditt senaste val som gäller. Om du listar dig på en vårdcentral och samtidigt står i kö för att bli listad på en annan, försvinner den köplatsen i samband med bytet.
 • Du kan byta vårdcentral genom att lista om dig två gånger per tolvmånadersperiod.

Fast läkarkontakt på din vårdcentral

Om du är listad på en mottagning har du också möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Det kan till exempel vara bra och tryggt att träffa någon på mottagningen som känner till din sjukdomshistoria. Du kan alltså träffa samma läkare varje gång det är möjligt.

Kontakta din vårdcentral om du vill få en fast läkarkontakt eller byta läkare. När du listar dig hos en ny vårdcentral kan du lämna önskemål om du vill ha en namngiven läkare.

Om vårdcentralen har väntelista

Det kan hända att den vårdcentral eller läkare du valt redan har så många patienter att de inte kan ta emot nya. Du kan då antingen ställa dig på en väntelista eller välja en annan vårdcentral. Du ställer dig på en väntelista på samma sätt som du listar dig.

Om du väljer att lista om dig till en vårdcentral under tiden du står i kö till en annan, förlorar du din köplats. Det är alltid ditt senaste val som gäller.

Om vårdcentralen har väntelista kan du få förtur om du:

 • får basal hemsjukvård av vårdcentralen du vill lista dig hos
 • har omfattande medicinska behov och vårdcentralen du vill lista dig hos är den som ligger närmast din bostad
 • har barn som ännu ej fyllt 18 år som vill lista sig på samma mottagning som sin vårdnadshavare
 • bytt folkbokföringsadress utanför Stockholms län och du kontaktar vårdcentralen och vill behålla din listning.

Kontakta vårdcentralen och be dem utreda din möjlighet att gå före kön.

Så ofta kan du byta vårdcentral

Du kan byta vårdcentral du är listad på, till exempel om du inte är nöjd med din vårdcentral eller vill byta av någon annan anledning. Du kan byta vårdcentral högst två gånger under en tolvmånadersperiod, om det inte finns särskilda skäl.

Dessa särskilda skäl är:

 • om du får hemsjukvård av vårdcentralen du vill lista dig hos och den ligger närmast din bostad
 • om din namngivna läkare byter arbetsplats till en annan vårdcentral har du möjlighet att följa med
 • om du bytt folkbokföringsadress under de senaste 12 månaderna
 • om du har barn som ännu ej fyllt 18 år som vill lista sig på samma mottagning som sin vårdnadshavare.

Kontakta vårdcentralen du vill lista dig hos och be dem att utreda din möjlighet att lista dig fler än två gånger under en tolvmånadersperiod.

Om du inte är folkbokförd i Stockholms län

Du som är folkbokförd i en annan region, men vill tillhöra en vårdcentral i Stockholms län listar dig genom att fylla i denna Valblankett för vuxna (PDF)

Du betalar samma patientavgift som de boende i Stockholm, men några saker skiljer sig:

 • Du måste betala resan till och från vården själv, även om du är berättigad till en så kallad sjukresa i din region.
 • Vårdgarantin gäller endast i den region där du är folkbokförd. Du är alltså inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du får vård är ditt vårdbehov. Den som har störst behov får vård först, oavsett var hen är folkbokförd.

Behöver du besöka en vårdcentral i en annan del av landet?

Behöver du söka vård en enstaka gång på en vårdcentral i en annan region kontaktar du den aktuella vårdcentralen.

Vill du lista dig på en vårdcentral i en annan region gäller lite olika regler. Till att börja med behöver du be din nuvarande mottagning att föra över din journal eftersom den nya vårdcentralen inte automatiskt kan se din gamla journal. Därför behöver du kontakta din gamla mottagning och berätta att du byter och vilken vårdcentral du byter till. Berätta också på den nya mottagningen var du tidigare varit listad, så kan de hjälpa till att föra över journalen. Läs om reglerna i olika regioner.

Måste jag vara listad någonstans?

I Stockholms län har du rätt till vård utan att behöva vara listad. Rekommendation är dock att du listar dig och även söker vård där du är listad. Om du väljer att vara olistad, omfattas du inte av vårdcentralernas vårdgaranti.

Så avlistar du dig

För att få tillgång till vårdgarantin behöver du söka vård på den vårdcentral där du är listad. Om du av något skäl ändå vill avlista dig skickar du ett brev till adressen nedan. Skriv "Avlistning" i ämnesraden. 

      ListOn
      Box 30076
      104 25 Stockholm

 Brevet ska innehålla:

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • datum
 • underskrift.
Till toppen av sidan