Att välja vårdmottagning

Om listning och avlistning på vårdcentral

Innehållet gäller Stockholms län

Du kan välja att tillhöra en speciell vårdcentral eller husläkarmottagning. Det kallas att lista sig på. Du kan själv välja vilken mottagning du vill vara listad på. Den mottagning som du väljer att lista dig på får en grundersättning från Region Stockholm för varje listad patient.

Du ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt på den mottagning där du är listad. Då kan du när det är möjligt, få träffa samma läkare varje gång. Ofta är det en trygghet att träffa någon som redan känner till din sjukdomshistoria.

När du söker vård på den vårdcentral där du är listad omfattas du av vårdgarantin. Vårdgarantin handlar om att du ska få den vård du behöver inom rimlig tid. 

Så listar du dig

Du listar dig genom att logga in på 1177.se. Valet gör du under rubriken ”Vårdval”. Där ser du också om du redan är listad på någon mottagning.

Om du inte kan logga in kan du fylla i en valblankett och lämna till mottagningen: 
Valblankett för vuxna (PDF)    
Valblankett för barn/ungdomar (PDF) (fylls i av vårdnadshavare)

Viktigt att känna till:

 • Du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget.
 • Om du väljer att lista om dig kommer din tidigare listning att tas bort.
 • Om du ångrar din listning kan du lista om dig igen men inte till mottagningar som har fullt.
 • Om du listar om dig och samtidigt står i kö för att bli listad på annan vårdcentral kommer den köplatsen tas bort.
 • Du kan byta vårdcentral genom att lista om dig högst två gånger på ett år, om det inte finns särskilda skäl för att göra det fler gånger.

Om det inte finns plats

Det kan hända att den vårdcentral eller läkare du valt redan har så många patienter att de inte kan ta emot nya. Du kan då antingen ställa dig på en väntelista eller välja en annan mottagning. Om du väljer att lista om dig på annan mottagning när du står på väntelista, förlorar du köplatsen. Det är alltid ditt senaste val som gäller.

Om vårdcentralen har väntelista kan du få förtur om du:

 • får basal hemsjukvård av vårdcentralen du vill lista dig hos, eller
 • har omfattande medicinska behov och vårdcentralen du vill lista dig hos är den som ligger närmast din bostad

Kontakta vårdcentralen och be dem utreda din möjlighet att gå före kön.

Vill du besöka en vårdcentral i en annan del av landet?

Vill du söka vård en enstaka gång på en vårdcentral i en annan region? Då är det bara att ta kontakt med vårdcentralen och boka en tid.

Vill du lista dig på en vårdcentral i en annan region gäller lite olika regler. Till att börja med behöver du be din nuvarande mottagning att föra över din journal eftersom den nya vårdcentralen inte automatiskt kan se din gamla journal. Därför behöver du kontakta din gamla mottagning och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på den nya mottagningen var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att föra över journalen. Läs om reglerna i olika regioner.

Det här gäller om du inte bor i Stockholms län

Du som är folkbokförd någon annanstans, men vill tillhöra en vårdcentral i Stockholms län betalar samma patientavgift som de boende i Stockholm. Några saker skiljer sig däremot. Du måste till exempel betala resan till och från vården själv, även om du är berättigad till en så kallad sjukresa i din region. Det är också din regions regler som gäller när det gäller vårdgarantin.

Måste jag vara listad någonstans?

Enligt Patientlagen har du rätt till vård utan att behöva vara listad. Region Stockholms rekommendation är dock att du listar dig och även söker vård där du är listad. Då omfattas du också av vårdgarantin, som handlar om att du ska få den vård du behöver inom rimlig tid. 

Om du behöver akut hjälp, kan du få den på vilken vårdcentral som helst, även om du är olistad eller listad på en annan mottagning. Du behöver alltså inte lista om dig. Ska du däremot genomgå en utredning kan du bli hänvisad till den vårdcentral där du är listad, alternativt be att få lista om dig.

Så avlistar du dig

För att få tillgång till vårdgarantin behöver du söka vård på den vårdcentral där du är listad. Om du av något skäl ändå vill avlista dig skickar du ett brev till adressen nedan. Skriv "Avlistning" i ämnesraden. 

      ListOn
      Box 30076
      104 25 Stockholm

 Brevet ska innehålla:

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • datum
 • underskrift.
Till toppen av sidan