Att söka stöd och hjälp

Psykiskt stöd för unga i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Här får du tips om vilka du ska prata med om du är ung och tycker livet känns jobbigt. Du kanske har problem i familjen, med kompisar, eller i skolan eller på nätet. Eller så har pandemin covid-19 påverkat dig på något sätt som gör att livet känns tungt. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

Följande vårdcentraler samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar har psykologer som riktar sig speciellt till barn och unga. De kallas även första linjen-mottagningar. Du kan förstås också kontakta din vanliga vårdcentral - alla vårdcentraler har kurator eller psykolog.

Ungdomsmottagningarna i Stockholm kan ge stöd och hjälp både när det gäller kroppsliga frågor och frågor som rör ditt liv. Det finns också en nationell ungdomsmottagning på nätet: UMO.se. Där kan du hitta svar på dina frågor om sex, hälsa och relationer.

Går du i skolan kan du prata med din skolsköterska eller skolkurator. 

Din kommun kan också hjälpa dig om du har det svårt. Det finns olika slags enheter, mottagningar och projekt som vänder sig just till barn och ungdomar. Det är kommunens socialtjänst som har huvudansvaret för att du ska få hjälp.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) hjälper dig som är upp till 17 år. Kontakta dem om du har lite svårare psykiska besvär som gör att du inte orkar med vardagen och livet.

Till toppen av sidan