Att söka stöd och hjälp

Psykiskt stöd för unga i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Det kan finnas många olika anledningar till att man inte mår bra i olika perioder i livet. Ibland vet man inte varför. Om problemen växer sig större och påverkar din vardag är det viktigt att söka vård och få stöd och behandling för att må bättre. Då kan du få hjälp på en vårdcentral.

Den här texten är skriven till dig som är tonåring. Många vill ha stöd av sin vårdnadshavare med sina vårdkontakter, men en del vill också söka vård på egen hand. Du kan ta en första kontakt med vårdcentralen men du behöver känna till att din/dina vårdnadshavare behöver samtycka till eventuell behandling.

Vårdcentralen hjälper hela dig

Om du inte mår bra och dina problem blir större och påverkar din vardag ska du kontakta din vårdcentral. Det gäller både om du inte mår bra i kroppen eller om du är nedstämd eller mår dåligt utan att veta varför. Du behöver inte veta i förväg varför du inte mår bra. En del psykiska besvär kan göra att det gör ont i huvudet eller i magen, därför är vårdcentralen en bra början eftersom de kan hjälpa dig att reda ut vad som är vad.

Ibland kallas den hjälp du kan få på en vårdcentral för "första linjens psykiatri". Här är en länk till alla vårdcentraler i Stockholms län.

Så går det till

Du kontaktar vårdcentralen genom att ringa och boka tid eller använda deras bokningssystem på webben. När du kommer dit får du berätta hur du känner och hur du mår. Det kallas för ett bedömningssamtal. En del vårdcentraler erbjuder bedömningssamtal via telefon eller chatt också. Utifrån vad som kommer fram i samtalet gör läkaren eller sjuksköterskan tillsammans med dig en plan för hur du kan få hjälp. Det kan till exempel vara undersökningar, utredningar och behandling.

Särskilda team

På vårdcentralen finns särskilda team för att hjälpa dig. Till exempel finns det alltid läkare, sjuksköterska och samtalsbehandlare, det kan vara en psykolog eller psykoterapeut som är utbildad för att hjälpa barn och unga. De är legitimerade, vilket är ett bevis på att de har rätt utbildning. 

Hjälp med de insatser som du behöver

Ofta kan du få all hjälp du behöver på vårdcentralen. Men vårdcentralen har också ansvaret för att samverka med andra vårdgivare och med kommunens verksamheter för att se till att du får den vård och det stöd du behöver. Vid behov kan du få en hänvisning, eller remiss till en annan mottagning som har mer kunskap om just det du behöver hjälp med. Det kan till exempel vara Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) eller en ätstörningsmottagning.

Om läget är akut

Om läget är allvarligt, ska du ringa direkt till någon av följande barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar som tar emot akut kl 8-16 på vardagar.

Akutmottagning på kvällar, nätter och helger är BUP-akuten på Sachsgatan 10.

Fler sätt att få hjälp

Ungdomsmottagningarna i Stockholm kan ge stöd och hjälp både när det gäller kroppsliga frågor och frågor som rör ditt liv. Det finns också en nationell ungdomsmottagning på nätet: UMO.se. Där kan du hitta svar på dina frågor om sex, hälsa och relationer.

Går du i skolan kan du prata med din skolsköterska eller skolkurator. 

Din kommun kan också hjälpa dig om du har det svårt. Det finns olika slags enheter, mottagningar och projekt som vänder sig just till barn och ungdomar. Det är kommunens socialtjänst som har huvudansvaret för att du ska få hjälp.

Olika anledningar till att må psykiskt dåligt

Det finns olika anledningar till att man inte mår psykiskt bra. Många känner sig nedstämda eller ledsna i perioder av sitt liv. 

På länkarna nedan beskriver vi symtom och orsaker som kan göra att barn och unga mår dåligt. Du får också reda på var du som bor i Stockholms län kan få stöd och vård, både inom sjukvården och i din kommun.

Till toppen av sidan