Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 8

24 februari: Nu har de som bor på ett äldreboende fått sina två vaccinationsdoser. Nu pågår vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Läs om när det blir din tur här.

ATT SÖKA STÖD OCH HJÄLP

Psykiskt stöd för dig som är ung i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Här får du tips om vilka du ska prata med om du är ung och tycker livet känns jobbigt. Du kanske har problem i familjen, med kompisar, eller i skolan eller på nätet. Eller så har pandemin covid-19 påverkat dig på något sätt som gör att livet känns tungt. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

Följande vårdcentraler samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar har psykologer som riktar sig speciellt till barn och unga. De kallas även första linjen-mottagningar. Du kan förstås också kontakta din vanliga vårdcentral - alla vårdcentraler har kurator eller psykolog.

Ungdomsmottagningarna i Stockholm kan ge stöd och hjälp både när det gäller kroppsliga frågor och frågor som rör ditt liv. Det finns också en nationell ungdomsmottagning på nätet: UMO.se. Där kan du hitta svar på dina frågor om sex, hälsa och relationer.

Går du i skolan kan du prata med din skolsköterska eller skolkurator. 

Din kommun kan också hjälpa dig om du har det svårt. Det finns olika slags enheter, mottagningar och projekt som vänder sig just till barn och ungdomar. Det är kommunens socialtjänst som har huvudansvaret för att du ska få hjälp.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) hjälper dig som är upp till 17 år. Kontakta dem om du har lite svårare psykiska besvär som gör att du inte orkar med vardagen och livet.

Om läget är akut

Om läget är allvarligt, ska du ringa direkt till någon av följande barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar som tar emot akut kl 8-16 på vardagar.

Akutmottagning på kvällar, nätter och helger är BUP-akuten på Sachsgatan 10.

Olika anledningar till att må psykiskt dåligt

Det finns olika anledningar till att man inte mår psykiskt bra. Många känner sig nedstämda eller ledsna i perioder av sitt liv. Att vi har en pågående pandemi som kanske påverkar möjligheter att få jobb, eller utbildning kan också påverka hur man mår. 

På länkarna nedan beskriver vi symtom och orsaker som kan göra att barn och unga mår dåligt. Du får också reda på var du som bor i Stockholms län kan få stöd och vård, både inom sjukvården och i din kommun.

Till toppen av sidan