Fler behandlingar

Fotsjukvård

Innehållet gäller Stockholms län

Inom fotsjukvården behandlas bland annat du som har fotproblem på grund av diabetes eller andra sjukdomar. Fotsjukvården samverkar med den övriga sjukvården för att förebygga och behandla fotskador. För att få fotsjukvård ska du kontakta din vårdcentral, bor du på ett äldreboende kontaktar du sjuksköterskan på boendet.

Fotsjukvård är subventionerad sjukvård, tidigare kallad medicinsk fotvård. Fotterapeuten behandlar dig utifrån givna anvisningar och utifrån dina behov. Hen berättar även vad du själv kan göra för att förebygga eventuella framtida fotproblem.

Vem behandlas inom fotsjukvården?

Inom fotsjukvården behandlas du som till exempel har:

  • diabetes som medfört vissa typer av fotproblem som kräver fotsjukvård
  • cirkulationsrubbningar som har orsakat eller riskerar att orsaka sår på foten
  • reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar som skapat svåra fotproblem 
  • svårare fall av nageltrång eller fotkomplikationer vid hudsjukdomen psoriasis.

Behöver jag remiss för att få fotsjukvård?

För att få fotsjukvård ska du kontakta din vårdcentral, som bedömer ditt behov av fotsjukvård. Om du bor på ett äldreboende kontaktar du din sjuksköterska. Blir bedömningen att du behöver fotsjukvård får du en remiss alternativt en tid till en fotsjukvårdare.

Remissen skrivs av en läkare, distriktssköterska, diabetessjuksköterska eller sjuksköterska på ditt äldreboende och gäller högst ett år.

Om du regelbundet besöker specialistvården, till exempel en diabetesmottagning på ett sjukhus eller en reumatolog, är det de som bedömer ditt behov av fotsjukvård. De remitterar dig då till den vårdcentral där du är listad. 

Vem utför fotsjukvård?

Inom fotsjukvården arbetar fotterapeuter, podiater, ortopedskotekniker och ortopedingenjörer. De samverkar med den övriga sjukvårdpersonalen.

Vad kostar behandlingen?

Att bli behandlad av en fotterapeut på en vårdcentral kostar lika mycket oavsett om vårdcentralen drivs av Region Stockholm eller av ett privat företag. Bor du på ett äldreboende beror kostnaden på det avtal kommunen har med fotterapeuten.

Vad kan jag göra själv?

Till toppen av sidan