Om covid-19 – coronavirus

Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligt att bli sjuk som vid förkylning eller influensa, men du kan också få andra symtom. Oftast går covid-19 över av sig själv, men ibland behövs vård på sjukhus.

En kortare version av den här texten finns på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. En del blir allvarligt sjuka, men de flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka.

Här är några vanliga symtom. Du kan ha ett eller flera av symtomen: 

 • hosta 
 • feber
 • snuva eller täppt näsa
 • förändrad lukt och smak
 • ont i halsen
 • ont i huvudet
 • illamående
 • ont i musklerna
 • ont i magen
 • diarré
 • trötthet.

Symtomen kommer oftast efter tre till fem dagar om du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Infektionen kan gå över efter några dagar. Ibland tar det längre tid.

En del kan bli sjukare efter någon vecka

För en del personer blir sjukdomen allvarligare någon vecka efter de första symtomen. Då kan du få jobbigt att andas, bli andfådd eller känna dig svag eller förvirrad.

Vad ska jag göra om jag får symtom?

Stanna hemma om du blir sjuk med symtom som kan bero på covid-19. Stanna hemma tills du känner dig frisk. Det gäller alla vuxna och barn.

Läs om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär.

Lämna prov för covid-19 om du har hemtjänst, bor på äldreboende eller jobbar inom sjukvården eller äldreomsorgen.

Vaccinera dig när du känner dig frisk, om du inte redan är vaccinerad. Vaccinera dig varje gång du rekommenderas att göra det. Då minskar risken att du blir allvarligt sjuk om du blir smittad igen.

Du som har en ökad risk

Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar om något av följande stämmer:

Fortsätt att ta de läkemedel du behöver enligt läkarens ordination. Prata med en läkare eller sjuksköterska om du får behandling men är osäker på hur du ska göra.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta en vårdcentral om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du har hög feber i mer än fyra dygn.
 • Du blir andfådd när du rör dig.
 • Du är så orkeslös att du har svårt att vara uppe. 

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra på mottagningen om du har covid-19. När du ringer får du instruktioner om hur du ska göra.

Så smittar covid-19

Viruset sprids om den som är sjuk till exempel hostar, nyser, skrattar eller sjunger.

Du kan smittas om du andas in viruset eller får det på händerna och sedan rör vid näsan, munnen eller ögonen. 

Oftast räcker det att hålla ett avstånd på någon till några meter till en person med covid-19 för att undvika att smittas.

Risken att viruset sprids är högre där det är trångt och ventilationen är otillräcklig.

När är jag smittsam?

Du är mest smittsam de första dagarna, även om du inte har några symtom eller bara känner dig lite sjuk med lätt hosta eller feber. De flesta smittar inte längre när de mår tydligt bättre och är utan feber.

Kan jag få covid-19 igen? 

Du kan bli smittad flera gånger, även om du är vaccinerad mot covid-19. Stanna hemma igen om du blir sjuk med symtom som kan bero på covid-19.

Vaccinera dig mot covid-19 även om du har haft sjukdomen. Det skyddar mot att bli allvarligt sjuk.

Du som är gravid eller ammar

Vaccinera dig mot covid-19 så snart du kan, om du inte redan är vaccinerad. Du kan vaccinera dig även om du ammar.

Du som inte är vaccinerad har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det kan också vara extra jobbigt att vara sjuk om du är gravid, oavsett sjukdom.

Du behöver inte söka vård om du blir sjuk med lätta symtom. Det gäller om du inte har någon sjukdom eller något annat tillstånd som ökar risken att bli allvarligt sjuk. Kontakta barnmorskemottagningen om du har frågor. Läs också: När och var ska jag söka vård?

En del gravida med symtom rekommenderas att lämna prov för covid-19. Kontakta barnmorskemottagningen om du får symtom och har till exempel diabetes, högt blodtryck eller kraftig övervikt.

Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller där du är.

Skåne

Du som är gravid i Skåne

Känner du dig sjuk och har symtom på covid-19 före en undersökning? Ring mottagningen och berätta det. Då kan personalen bedöma om du ska få en ny tid eller om du ska komma på besöket. I så fall kan personalen skydda sig och ta hand om dig på ett säkert sätt utan risk för smittspridning.

Om du är gravid och får covid-19

Har du fått ett provsvar som visar att du har covid-19? Ring din barnmorskemottagning samma dag och berätta det. Du kan behöva gå på extra undersökningar och få behandling om du är gravid och får covid-19.

Är det en helgdag? Då kan du ringa till förlossningsavdelningen om du har blivit väldigt sjuk i covid-19, till exempel om du har fått hög feber. Annars kan du vänta och istället kontakta din barnmorskemottagning nästa vardag.

Undersökningar på barnmorskemottagningen

Du som är blivande medförälder får följa med om det går att hålla distans i väntrum och undersökningsrum på mottagningen. Kontakta er barnmorskemottagning före besöket för att höra vad som gäller.

Om du eller någon annan i hemmet har symtom på covid-19 får du inte följa med. Då kan du vara med på telefon eller video istället.

Undersökningar på sjukhus

Du som är blivande medförälder kan vara med vid ultraljud och andra undersökningar på sjukhuset om det är möjligt att hålla distans i väntrum och undersökningsrum. Kontakta mottagningen på sjukhuset innan undersökningen för att få veta om du kan följa med på besöket. 

Du får inte följa med till sjukhuset om du har symtom på covid-19. 

Barnet kan födas för tidigt

Barnet i magen har inte någon ökad risk att bli allvarligt sjuk om du får covid-19. Däremot finns en liten ökad risk att barnet föds för tidigt om du har covid-19 i graviditetsvecka 20 till 36.

Att föda för tidigt gör att barnet kan behöva vård.

Att få covid-19 tidigare i graviditeten påverkar inte risken att föda för tidigt eller att få andra komplikationer.  

Läs mer om covid-19 för gravida på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Covid-19 och förlossning

Många kan föda som vanligt fast de har covid-19. Du kan behöva föda med kejsarsnitt om du blir allvarligt sjuk i covid-19.

Skåne

Du som ska föda barn i Skåne

När ni kommer till sjukhuset testas både du som är gravid och du som är blivande medförälder eller närstående för covid-19 genom ett antigentest. Antigentest är ett slags snabbtest som personalen tar på sjukhuset.

Om du som ska föda har covid-19

Om du som är gravid har covid-19 tas du om hand på ett smittsäkert sätt. Alla förlossningsavdelningar i Skåne kan ta emot gravida som har covid-19.

Du får ha med dig den blivande medföräldern eller din närstående även om du har covid-19.

Du föder barnet i ett förlossningsrum, men hålls hela tiden åtskild från övriga avdelningen för att undvika smittspridning. Rummet ser ut som ett vanligt förlossningsrum.

Om du är blivande medförälder eller närstående

Du som är blivande medförälder eller närstående får vara med under förlossningen om du är frisk.

Om du har covid-19 kan du i vissa fall få vara med. Till exempel om du inte har några symtom eller bara har milda symtom. Då ska du ha munskydd på dig och du får inte heller lämna rummet. Det är vårdpersonalen som bestämmer om du kan vara med.

Under kejsarsnitt

Har du covid-19 och ska föda barn med kejsarsnitt? Du tas om hand på ett smittsäkert sätt. Blivande medförälder eller din närstående får vara med under kejsarsnittet även om du har covid-19.

Men blivande medförälder eller din närstående får inte vara med under kejsarsnittet om hen har covid-19.

På BB-avdelningen efter förlossningen

Du som är blivande medförälder eller närstående får vara med på BB-avdelningen om du är frisk.

Om du har covid-19 kan du i vissa fall få vara med. Till exempel om du inte har några symtom eller bara har milda symtom. Då ska du ha munskydd på dig och du får inte heller lämna rummet. Det är vårdpersonalen som bestämmer om du kan vara med.

Det är inte säkert att du kan sova över på sjukhuset, men du kan i så fall komma tillbaka nästa dag. 

Om du har covid-19

Du och ditt barn kommer få vara tillsammans efter förlossningen på BB-avdelningen om ni båda mår bra. Du får också ha med dig medföräldern eller din närstående.

Om allt är normalt finns samma möjlighet som vanligt för att åka hem tidigare.

Om du är så sjuk att du behöver särskild vård för covid-19, kan du och barnet inte vara tillsammans efteråt. Behöver ditt barn vård efter förlossningen, exempelvis neonatalvård, kommer ni inte heller kunna vara tillsammans om du har covid-19.

Du som har covid-19 kan amma eller ge urpumpad bröstmjölk, om du vill och kan. Du behöver vara extra noga med hygienen om du har covid-19. Fråga personalen vad du ska tänka på. 

Other languages – på andra språk

Den här informationen om covid-19 för dig som är gravid och ska föda barn i Skåne, finns på lätt svenska och är översatt till flera språk: 

När barnet ska äta

Du som har covid-19 kan amma eller ge urpumpad bröstmjölk, om du vill och kan. Fråga på barnmorskemottagningen eller på BVC vad du ska tänka på.

Undersökning och utredning

Du som behöver undersökas får lämna prov för att veta om du har fått covid-19. 

Här är exempel på undersökningar om du behöver utredas mer:

Behandling

Covid-19 går oftast över utan att du behöver söka vård.

Ibland behövs sjukhusvård

En del som får covid-19 blir mer sjuka, i exempelvis lunginflammation. Sjukdomen kan bli allvarlig och kräva behandling på sjukhus, även om det är ovanligt.

Behandlingen kan vara att få extra syrgas eller annan hjälp som kan underlätta andningen. Kortison eller andra läkemedel kan behövas för att hämma inflammation. Ibland behövs antibiotika. Det är vanligt att få blodförtunnande läkemedel som minskar risken för blodproppar. 

Antikroppar mot covid-19 eller virushämmande läkemedel kan hjälpa kroppen att klara av sjukdomen om det behövs. 

Ibland behövs intensivvård

Ibland behövs behandling på en avdelning för intensivvård, till exempel behandling i respirator för att få mer hjälp med andningen. Det är vanligt att vara sövd under behandlingen.

Förutom lungorna kan också andra organ vara påverkade. Till exempel kan dialys behövas för att hjälpa njurarna att fungera.

Intensivvård är en krävande behandling och ges bara om läkaren bedömer att du kan klara av den.

Ibland går det inte att bli frisk. Då handlar vården om att lindra symtom och att ge god omvårdnad i livets slutskede. Det kallas palliativ vård.

Hur mår jag efteråt?

Det är olika hur fort det går att återhämta sig efter en infektion.

Vid covid-19 får de flesta lättare symtom som går över av sig själv ganska snabbt. För en del tar det längre tid. Det kallas ibland postcovid. Det finns mycket du själv kan göra för att återhämta dig. 

Så kan du må bättre efter covid-19.

Du som är närstående

Du som är närstående till någon som har covid-19 behöver bara stanna hemma om du själv känner dig sjuk med symtom på covid-19. Du får veta av vården om några andra regler gäller.

Om den som är sjuk behöver vård

En person som blir allvarligt sjuk kan behöva sjukhusvård som gör att ni inte kan träffas. Det kan kännas svårt. Läs om vad du kan göra om du känner dig orolig.

Stöd för närstående barn

Det är viktigt att prata med barn när en närstående är allvarligt sjuk. Det gäller oavsett barnets ålder.

Vad är covid-19?

Covid-19 är en infektionssjukdom. Den orsakas av ett så kallat coronavirus, som har fått namnet SARS-CoV-2.

Sjukdomen är en pandemi. Det betyder att den finns i stora delar av världen samtidigt.

Covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Vanligt med varianter av virus

Det är vanligt att virus förändras så att det finns flera varianter. Det gäller även viruset som orsakar covid-19. 

De flesta varianter har ingen medicinsk betydelse, men en del har det. De kan påverka hur viruset sprids, vilket skydd vaccination ger eller hur sjuk du blir om du smittas.

Några virusvarianter som orsakar covid-19 är de så kallade delta och omikron. 

Folkhälsomyndigheten övervakar varianter av viruset som orsakar covid-19.

Vissa andra sjukdomar och tillstånd kan påverka

Det är fortfarande oklart varför en del bara får lindriga symtom medan andra kan blir allvarligt sjuka av covid-19. Det kan finnas flera förklaringar.

Vissa tillstånd eller sjukdomar kan öka risken att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Vaccination minskar risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Mer information

Du som har allmänna frågor om covid-19 kan ringa telefonnummer 113 13 eller läsa på webbplatsen krisinformation.se.

Det finns teckentolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Här hittar du information om covid-19 på lätt svenska.

Du som är ett barn kan se en film och få mer information om coronaviruset här.

Du som har tänkt resa

Du som ska resa kan behöva ett covidbevis.

Other languages

En kortare version av den här texten på lätt svenska finns översatt till språken nedan.  

كوفيد-19 - بالعربية السهلة - arabiska

COVID–19 - engelska

Covid–19 - finska

קאָװיד־19 - jiddisch

Covid–19 - meänkieli

Covid-19 - nordsamiska

اطلاعات جمع¬شده در مورد کووید ۱۹  - persiska

Covid-19 - polska

Covid-19 - romska kalderash

Covid–19 - romska lovara

Covid-19 - ryska

Covid-19 - somaliska

Covid-19 - spanska

Covid-19 - sydsamiska

ኮቪድ-19 – ብትግርኛ - tigrinska

Covid-19 - turkiska

Covid-19 - ukrainska

mer på 1177.se

Till dig som är orolig

Många känner oro just nu. Det kan vara för sin eller en närståendes hälsa eller för framtiden. Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du känner dig orolig eller nedstämd.

När barn mår dåligt

Barn behöver information som är anpassad till deras ålder och mognad. Här kan du som vuxen läsa mer om hur du kan hjälpa barn som känner sig oroliga eller stressade.

Bra vanor i vardagen

Att röra på sig varje dag gör ofta att du mår bättre. Det är också viktigt att sova och äta bra. Här får du tips på övningar att göra hemma och tips på vad du kan göra om du känner dig stressad.

Till toppen av sidan