OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Covid-19 – coronavirus

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner ofta om förkylning eller influensa, med feber och hosta. En del har andra symtom. Det är viktigt att du lämnar prov om du har symtom, och att du stannar hemma så länge som behövs. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus.

Covid-19 är en nyligen upptäckt sjukdom. Kunskapen om den ökar successivt. 1177 Vårdguiden uppdaterar den här texten kontinuerligt och följer rekommendationerna från myndigheterna, till exempel Folkhälsomyndigheten.

Skåne

Råd för att minska smittspridning i Skåne

Skärpta råd gäller för dig som bor i eller besöker Skåne. Ta ditt ansvar och hjälp till att minska smittspridningen. 

Följ råden i Skåne:

 • Undvik att vara i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel affärer och köpcentrum. Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel idrottsanläggningar, gym och badhus. Överväg andra alternativ för träning och motion.
 • Undvik att umgås med andra personer än de som du bor med eller träffar varje vecka. Undvik att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar. Risken för att bli smittad ökar när du träffar andra utöver de som du bor med eller träffar regelbundet.
 • Undvik att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Du kan resa om du måste, till exempel resa till jobb, skola eller besök i vården. Hjälp till att minska trängseln i kollektivtrafiken så att de personer som måste resa kan resa tryggt. Håll avstånd, visa hänsyn och låt andra stiga av innan du stiger på.
 • Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Undantag görs endast för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier. Alla oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för yrkesidrottare. 
 • Du som driver företag ska minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, till exempel genom att anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ om det är möjligt. Se till att inte trängsel uppstår. Undvik att ordna aktiviteter där många människor samlas. Restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.
 • Du som arbetsgivare ska göra det möjligt för personal att arbeta hemifrån när det går och uppmana till det. Undvik tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas.

Här finns mer information om skärpta råd i Skåne

Skåne

Besök i vården

Du måste vara frisk om du ska besöka en närstående på en mottagning eller vårdavdelning. Om du har symtom som kan vara covid-19 får du inte besöka en närstående.

Det finns olika regler för besök på mottagningar och vårdavdelningar i Skåne. Det beror bland annat på hur infektionskänsliga patienterna som vårdas på avdelningen är. Det är även olika hur lokalerna ser ut och vilka möjligheter som finns för att genomföra besök utan risk för smittspridning. 

Därför behöver du ta reda på vad som gäller inför just ditt besök. Vissa mottagningar och vårdavdelningar tar inte emot besökare alls.

Besök i vården måste göras på ett säkert sätt för att inte öka risken för smittspridning av covid-19. Därför är det viktigt att du som besökare tänker på att hålla fysiskt avstånd till personer runt omkring dig och tvätta händerna ofta.

Leta upp mottagningen här för att ta reda på vad som gäller inför ditt besök:
Hitta mottagningar i Skåne (vard.skane.se)

Här finns mer information om covid-19 och läget i Skåne (skane.se)

Vid behov ställs planerad vård in

Region Skåne har beslutat om återhållsamhet för planerad vård. Sjukvården kan ställa in planerad vård vid behov för att hantera läget med covid-19. Akut och livsnödvändig vård påverkas inte, utan kommer att pågå som vanligt.

Du behöver inte höra av dig till vården, utan du kommer att bli kontaktad om du berörs av beslutet.

Other languages - På andra språk

لعربية/Arabiska

BKS (Bosnian, Croatian and Serbian)

Dari

English/Engelska

Soomaali/somaliska

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. En del blir allvarligt sjuka, men de flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka och kommer inte att veta att det är covid-19.

Du kan ha ett eller flera av följande symtom:

 • hosta 
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • värk i muskler och leder.

En del får magknip och diarré. Några får hudutslag som kan se väldigt olika ut. Det är vanligt att förmågan att känna lukter och smaker är nedsatt eller förändrad. Många känner sig mycket trötta.

Symtomen kommer oftast efter omkring tre till fem dagar om du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Infektionen kan gå över efter några dagar. Ibland tar det längre tid. Även om infektionen har gått över kan det ta lång tid innan du känner dig helt återställd. Det kan ta flera veckor, ibland månader.

En del kan bli sjukare efter någon vecka

En del kan bli plötsligt sämre någon vecka efter att de först blev sjuka. De känner sig sjukare och får jobbigt med andningen, blir andfådda, eller känner sig svaga eller förvirrade.

När och var ska jag söka vård?

Lämna prov för covid-19 om du har symtom. Barn från och med förskoleklass rekommenderas också att lämna prov.

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta en vårdcentral om du har långvariga besvär. 

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Skåne

Sök vård i Skåne

Ring din vårdcentral eller 1177 på telefon om du behöver mer stöd än den information som finns här på 1177.se.

Självskatta dina symtom - behöver jag ringa vården?

Du kan självskatta dina symtom för att se om du behöver kontakta vården eller om det räcker med egenvård. Du får råd som anpassas efter dina svar genom att göra testet.

Till självskattningstest för covid-19

Endast bokade besök på mottagningar och provtagning på sjukhus

De flesta drop-in-mottagningar är stängda i Skåne.

Avgifter vid avbokningar av besök

Du ska inte komma till ditt bokade besök på mottagning om du har förkylningssymtom som skulle kunna vara covid-19. Under våren har du inte behövt betala någon avgift även om du avbokat ditt besök senare än 24 timmar före besöket. Från den 1 juni återställs reglerna och du måste avboka besöket senast 24 timmar före besöket, annars får du betala en avgift.

För vissa besök får du betala en dubbel avgift om du inte kommer utan att meddela detta. Detta gäller även besök som inte kostar något.

Sjukresa om du har symtom

Om 1177 Vårdguiden på telefon eller vårdcentralen bedömer att du behöver undersökas vid misstanke om covid-19 kan en sjukresa bokas till dig vid behov. Det är vårdgivaren som bokar sjukresan åt dig. Särskilda fordon finns förberedda för dessa sjukresor och förarna är utrustade med skyddsutrustning.

Så smittar covid-19

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då färdas genom luften och nå en person i närheten. Oftast handlar det om någon eller några meters avstånd.

Smittämnen kan hamna i näsan, munnen eller i ögonen om du får viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet. Det kallas för droppsmitta.

Dropparna kan också falla ned på föremål och ytor. Där kan viruset vara kvar i upp till flera dagar. Men det är inte klarlagt hur stor risken är att smittas genom att ta på föremål där virus kan finnas.

De flesta med covid-19 är smittsamma från och med att de första symtomen kommer. 

Du är mest smittsam de första dagarna, även om du inte känner dig så sjuk och bara har lite hosta eller feber.

Du kan smitta så länge du har symtom, och även några dagar efteråt.

Det är ovanligt att smitta utan att ha symtom, men det förekommer.

Det kan inte uteslutas att husdjur kan smitta människor, men än finns inga rapporter om att det har hänt. Katter, hundar och minkar är exempel på djur som kan få det virus som orsakar covid-19.

Det finns inget som tyder på att myggbett kan sprida covid-19.

Det är inte troligt att du får covid-19 av att bada i badhus eller på badplatser med godkänd vattenkvalitet, så länge du håller avstånd till andra.

Du kan minska risken för smitta 

Det finns mycket du kan göra för att minska risken att smittan sprids och för att undvika att själv bli sjuk.  

Stanna hemma vid minsta symtom som kan bero på covid-19. Läs mer i kapitlet När ska jag stanna hemma? 

Tvål eller handsprit är effektivt mot viruset 

Tvätta händerna med tvål och vatten. Det är effektivt mot viruset. Du kan också använda handsprit. Ytor kan rengöras med vanligt rengöringsmedel.  

Du som har symtom och bor med andra 

Undvik att sprida smittan. Nys eller hosta i armvecket, eller i en engångsnäsduk. Vänd dig bort från andra när du nyser. Tvätta händerna ofta. 

Läs mer om hur du undviker att bli sjuk

När ska jag stanna hemma?

Det varierar hur länge du behöver stanna hemma, beroende på vad som gäller för dig.

Så länge ska vuxna och barn stanna hemma
Du har symtom men har inte lämnat prov Du väntar på provsvar Provsvaret visar att du har covid-19 Provsvaret visar att du inte har covid-19 Du som bor med någon som har covid-19
 • Du har symtom kortare tid än 24 timmar: Stanna hemma i ytterligare två dygn

eller:

 • Du har symtom längre tid än 24 timmar: Följ samma rekommendation som för personer med covid-19
Stanna hemma

Stanna hemma tills allt följande gäller:

 • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk
 • Du är feberfri sedan minst två dygn
 • Du mår tydligt bättre
Stanna hemma tills du känner dig frisk och pigg och inte har någon feber

Vuxna kan rekommenderas att stanna hemma i sju dagar. Du som inte kan arbeta hemifrån, kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan 

Barn behöver inte stanna hemma om de går i förskolan, grundskolan eller gymnasiesärskolan

Tabellen fortsätter till höger. Svajpa eller skrolla för att läsa mer.

Vuxna och barn som inte har lämnat prov

Du som har symtom kortare tid än 24 timmar ska stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gick över. Det är för att vara säker på du är frisk.

Du som har symtom längre tid än 24 timmar ska stanna hemma som om du hade covid-19. Se längre ned.

Vuxna och barn som väntar på provsvar

Stanna hemma tills du har fått svar, om du har lämnat prov för att ta reda på om du har covid-19.

Här kan du läsa mer om vem som behöver lämna prov för covid-19.

Vuxna och barn som har covid-19

Du som har konstaterad covid-19 bör vara hemma tills allt följande gäller:

 • Du mår tydligt bättre.
 • Du har varit feberfri i två dygn.
 • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk. 

Andra rekommendationer kan gälla för dig som bor på ett äldreboende, ett annat särskilt boende eller om du har varit mycket sjuk. Prata med läkaren om du är osäker.

Du eller barnet kan ha kvar vissa symtom efter covid-19

Du kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att du har blivit frisk. Du kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst två dygn sedan du hade några andra symtom.

Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19

Du som bor med någon som har covid-19, kan bli kontaktad av vården som en del av en smittspårning. Ibland behöver du lämna prov för covid-19 fast du inte har några symtom. Om det då visar sig att du har covid-19, så ska du stanna hemma i minst sju dagar från när du tog provet. Läs mer i texten om smittskyddslagen.

Vuxna kan rekommenderas att stanna hemma

Du som är vuxen och bor med någon som har covid-19 kan bli rekommenderad att stanna hemma i sju dagar från den dag personen lämnade provet. Det gäller då även om du själv är utan symtom. Du kan vara smittsam, även om risken är liten. Ansök om smittbärarpenning från Försäkringskassan om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

Barn behöver inte stanna hemma

Barn som bor med någon som har covid-19 behöver inte stanna hemma om de är symtomfria. Det gäller barn i förskolan, grundskolan och gymnasiesärskolan. Däremot ska de undvika aktiviteter tillsammans med andra på fritiden.

Var extra uppmärksam på om du eller andra i hushållet får symtom.

Fortsätt att undvika smittspridning

Fortsätt följa rekommendationerna när du har blivit frisk. Håll avstånd till andra du träffar, för att undvika att smittan sprids.

Läs mer om hur du kan undvika smitta.

Skåne

Läs mer information om vad som gäller i Skåne om du bor med någon som har covid-19?

Särskilda regler för dig som bor eller har bott med någon som har covid-19. 

Du som har ett bokat besök i vården 

Har du ett bokat besök i vården? Du kan behöva boka om mötet om du har symtom. Ibland går det ändå att få hjälp med det du behöver, till exempel genom att ringa eller videosamtala med den du skulle ha träffat. En del behöver komma fastän de har symtom som kan bero på covid-19. 

Kontakta mottagningen om du är osäker på hur du ska göra. 

Viktigt med vård när du behöver 

Det är viktigt att du ser till att du får den vård du behöver. Du ska också söka vård som vanligt när du tror att du behöver det.

Du som är gravid eller ammar

Covid-19 är en ny sjukdom. Därför är informationen fortfarande begränsad.

Följ de allmänna råden för att undvika att bli sjuk. Det är för att undvika att smittan sprids men också för att det kan vara extra jobbigt när du är gravid att vara sjuk, oavsett orsak.

Rådgör med din barnmorska eller läkare om hur du kan minska risken för covid-19 om du är gravid och har högt blodtryck, diabetes eller fetma. Undvik att umgås nära med andra så mycket du kan, förutom dem som du bor med.

Covid-19 påverkar inte val av förlossningsmetod. Däremot kan det finnas begränsningar för vem som får följa med till förlossningen.

Amma eller ge urpumpad bröstmjölk, om du vill och kan. Du behöver vara extra noga med hygienen. Fråga barnmorskan eller på BVC vad du ska tänka på.

Skåne

Nya regler för besök på förlossningsavdelning och BB

Det finns nya regler för besök på förlossningsavdelning och BB i Skåne. Det beror på läget med covid-19.

Här finns mer information om covid-19 för dig som ska föda barn i Skåne

Här finns frågor och svar om covid-19 och graviditet i Skåne

Undersökning och utredning

Här är exempel på undersökningar som kan behövas, men det är inte säkert att du behöver undersökas fast du kan ha covid-19. 

Att lämna prov

Det finns två olika sorters prover. Det ena kan visa om du har en pågående infektion, det andra kan visa om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar. Här kan du läsa mer om provtagning vid covid-19

Andra undersökningar

En del kan behöva undersökas mer. Läkaren kan behöva lyssna på lungorna, du kan behöva lämna blodprov. En del behöver få lungorna undersökta med lungröntgen eller datortomografi.

Vårdpersonalen har skyddande utrustning

Vårdpersonalen kan ha särskilda kläder och till exempel munskydd eller ett visir för ansiktet. Det kan upplevas som en ovanlig situation, men det är rutin vid vissa sjukdomar.

Personalen skyddar sig för att undvika att själva få sjukdomen och för att inte överföra den till exempelvis andra patienter. Det kan vara bra att berätta det för ett barn eller någon som brukar känna oro inför att bli undersökt.

Om du har covid-19

Har du undersökts och fått diagnosen covid-19 får du särskilda instruktioner om hur du ska undvika att sprida sjukdomen. Du behöver följa instruktionerna eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Skåne

Provtagning för covid-19 i Skåne

Självtest för dig som är sjuk

Om du har symtom som kan vara covid-19 kan du beställa ett självtest genom att logga in i e-tjänsterna med en e-legitimation. Du kan beställa ett självtest om du bor i eller besöker Skåne.

Beställ självtest om du är sjuk

Provtagning i sjukvården

Du kan få testa dig i sjukvården om du har symtom på covid-19 och något av följande stämmer in på dig:

 • Du behöver vårdas på sjukhus.
 • Du bor på ett äldreboende eller kommunalt omsorgsboende.
 • Du har hemtjänst.
 • Du har en sjukdom och din läkare bedömer att det är viktigt för din behandling att veta om du har covid-19.

Antikroppstest för dig som varit sjuk tidigare

Du kan boka ett antikroppstest när du varit frisk i minst 14 dagar. Testet visar om du tidigare har varit sjuk i covid-19 och om du utvecklat antikroppar.

Boka antikroppstest om du varit sjuk tidigare

Det här gäller vid resor och för turister

Region Skåne testar bara personer med symtom. Är du frisk och behöver intyg för att resa utomlands? Då kan du vända dig till ett företag för att bli testad. Den sortens test heter PCR-prov. Folkhälsomyndigheten listar företag som utfärdar reseintyg.

Testning för reseintyg (Folkhälsomyndigheten.se)

Region Skåne testar inte turister utan symtom. Är du turist och blir sjuk kan du läsa på 1177.se eller ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning och råd om vart du kan vända dig.

Vård av personer från andra länder

Skåne

Tandvård i Skåne

Sedan den 17 augusti har Folktandvården Skåne återgått till vanlig verksamhet. Personer som har störst behov av tandvård kallas först.

 

Behandling

De flesta som får covid-19 får en luftvägsinfektion som går över av sig själv. En del får det mer besvärligt, men då kan det ändå räcka med att stanna hemma tills det har gått över.

Här kan du läsa om vad du kan göra själv för att må bättre.

Ibland behövs sjukhusvård

En del som får covid-19 blir mer sjuka, i exempelvis lunginflammation. Sjukdomen kan bli allvarlig och kräva behandling på sjukhus, även om det är ovanligt.

Behandlingen kan vara att få extra syrgas eller annan hjälp som kan underlätta andningen. De flesta får blodförtunnande läkemedel som minskar risken för blodproppar.

Behandlingen ska göra att den som är sjuk mår så bra som möjligt. Läkaren tar hänsyn till om det finns någon annan sjukdom som påverkar vad en person orkar med. Då anpassas behandlingen efter det.

En del kan få intensivvård

Ibland behövs behandling på en avdelning för intensivvård, till exempel behandling i respirator för att få mer hjälp med andningen. Det är vanligt att vara sövd under behandlingen, för att kroppen ska få läka och vila.

Förutom lungorna kan också andra organ vara påverkade. Till exempel kan dialys hjälpa njurarna att fungera om det behövs.

Intensivvård är en krävande behandling och ges bara om läkaren bedömer att en person kan klara av den.

Ibland går det inte att bli frisk. Då handlar vården om att lindra symtom och att ge god omvårdnad i livets slutskede. Det kallas palliativ vård.

Det finns inget vaccin mot covid-19

Det finns ännu inget godkänt vaccin mot covid-19. Antibiotika hjälper inte mot covid-19, eftersom sjukdomen orsakas av ett virus och inte av bakterier.

Läs mer om vaccin i Folkhälsomyndighetens frågor och svar om covid-19.

Hur mår jag efteråt?

Det varierar hur lång tid det tar att återhämta sig efter covid-19. Det beror på hur sjuk du har varit och om du har behövt vård. Men det kan ta tid även om du inte har behövt vård.

Många känner sig mycket trötta länge efter sjukdomen, ibland i flera veckor, eller månader om de har varit mycket sjuka. Det är bra om du planerar för att successivt komma tillbaka till ditt vanliga liv.

Du som har fått intensivvård behöver rehabilitering, ibland under lång tid. Det varierar från person till person vilken sorts rehabilitering som behövs. Det kan till exempel vara att stärka olika muskler.

En del känner sig deprimerade eller förvirrade. Du kan få symtom som vid posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Du som är närstående

Du som bor med någon som har covid-19 kan också behöva stanna hemma. Läs mer i kapitlet När ska jag stanna hemma?

När ni inte kan träffas

Det kan kännas svårt att vara närstående till någon som du inte får träffa, till exempel om personen får vård på sjukhus. Det kan ändå gå att hålla kontakten, till exempel genom att ringa ett telefonsamtal eller ett videosamtal.

Läs om vad du kan göra om du känner dig orolig.

Stöd för närstående barn

Närstående barn behöver få veta vad som händer, oavsett ålder. Läs mer i Att prata med barn när en närstående är allvarligt sjuk.

Vad är covid-19?

Covid-19 är en infektionssjukdom. Den orsakas av ett så kallat coronavirus, som fått namnet SARS-CoV-2.

Sjukdomen har utvecklats till en pandemi, som betyder att den finns i stora delar av världen samtidigt. Det beror på att det är en ny sjukdom.

Det nya coronaviruset upptäcktes i slutet av 2019 i Kina. Myndigheter i många länder samarbetar för att begränsa att sjukdomen sprids.

Covid-19 ingår i smittskyddslagen

Covid-19 är en sjukdom som ingår i smittskyddslagen. Det innebär bland annat att alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Det gör du genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer information – more information

Du som har allmänna frågor om covid-19 kan ringa telefonnummer 113 13 eller läsa på webbplatsen krisinformation.se.

Det finns också teckentolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Det finns information på lätt svenska på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Here you can find links to information about covid-19 in other languages.

Här kan du som är ett barn se en film om coronaviruset och få tips och råd om vad du kan göra.

Du som har tänkt resa

Du som ska resa i Sverige eller utomlands kan läsa mer i texten Covid-19 och resor.

Till toppen av sidan