OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Covid-19 – coronavirus

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner ofta om förkylning eller influensa, med feber och hosta. En del har andra symtom. Det är viktigt att du lämnar prov om du har symtom, och att du stannar hemma så länge som behövs. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus.

Covid-19 är en nyligen upptäckt sjukdom. Kunskapen om den ökar successivt. 1177 Vårdguiden uppdaterar den här texten kontinuerligt och följer rekommendationerna från myndigheterna, till exempel Folkhälsomyndigheten.

Du kan minska risken för smitta 

Det finns mycket du kan göra för att minska risken att smittan sprids och för att undvika att själv bli sjuk.  

Stanna hemma vid symtom

Stanna hemma vid minsta symtom som kan bero på covid-19. Läs mer i kapitlet När ska jag stanna hemma? 

Du som bor med andra ska göra vad du kan för att undvika att de smittas:

 • Vänd dig bort från andra när du nyser. Nys eller hosta i armvecket, eller i en engångsnäsduk.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Vädra gemensamma utrymmen ofta.
 • Sov i ett eget rum och använd en egen toalett, om det är möjligt. 

Håll avstånd

Håll avstånd till andra personer än dem du bor med, särskilt på platser där många samlas. Det kan vara till exempel i mataffären eller på apoteket. Undvik helst kollektivtrafiken. Läs mer i texten Covid-19 och resor.

Tvål eller handsprit är effektivt mot viruset 

Tvätta händerna med tvål och vatten. Det är effektivt mot viruset. Du kan också använda handsprit. Ytor kan rengöras med vanligt rengöringsmedel.  

Läs mer om hur du undviker att bli sjuk.

Om någon du bor med har symtom

Du som bor med någon som har symtom ska göra följande:

 • Var extra noga med att tvätta händerna och hålla avstånd.
 • Undvik att träffa andra människor. Arbeta hemifrån om det går. Friska skolbarn kan fortsätta gå till skolan.
 • Var uppmärksam på om du får några symtom.

I kapitlet När ska jag stanna hemma?  kan du läsa vad som gäller för dig om den som är sjuk får provsvar som visar på covid-19.

Skåne

Skärpta råd i Skåne

Råden gäller för dig som bor i eller besöker Skåne. Ta ditt ansvar och följ råden:

 • Träffa inte andra personer än de som du bor med. Det gäller både inomhus och utomhus. Du som bor ensam kan umgås med några få personer. Gå inte på fester och andra privata tillställningar. Arrangera inte middagar, fester eller liknande. Håll avstånd på två meter om du träffar någon du inte bor med.
 • Åk bara tåg, buss eller annan kollektivtrafik om du måste åka till ditt jobb, skola eller om du söker vård. Håll då avstånd till andra och visa hänsyn. Låt andra gå av tåget eller bussen innan du själv går på.
 • Besök inte platser inomhus där det kan bli trängsel, till exempel affärer, köpcentrum, idrottsanläggningar, gym och badhus. Det går bra att besöka affärer eller apotek för att köpa nödvändiga saker som mat och mediciner.
 • Träna inte inomhus med andra och där det kan bli trängsel. Du kan träna utomhus, håll då avstånd till andra. Undvik gym och badhus, och var inte heller med i idrottstävlingar eller cuper. Det gäller inte för dig som är 15 år eller yngre och inte heller för dig som är yrkesidrottare.
 • Undvik evenemang där flera personer samlas. Det gäller både inomhus och utomhus. Gå inte på bio, föreställningar, konserter och andra fysiska möten. Undvik religiösa evenemang och fira inte högtider på platser där flera personer samlas.

Mer information om skärpta råd finns här

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. En del blir allvarligt sjuka, men de flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka.

Du kan ha ett eller flera av följande symtom:

 • hosta 
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • värk i muskler och leder.

En del får magknip och diarré. Några får hudutslag som kan se väldigt olika ut. Det är vanligt att förmågan att känna lukter och smaker är nedsatt eller förändrad. Många känner sig mycket trötta.

Symtomen kommer oftast efter omkring tre till fem dagar om du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Infektionen kan gå över efter några dagar. Ibland tar det längre tid. Även om infektionen har gått över kan det ta lång tid innan du känner dig helt återställd. Det kan ta flera veckor, ibland månader.

En del kan bli sjukare efter någon vecka

En del kan bli plötsligt sämre någon vecka efter att de först blev sjuka. De känner sig sjukare och får jobbigt med andningen, blir andfådda, eller känner sig svaga eller förvirrade.

När och var ska jag söka vård?

Lämna ett PCR-prov för covid-19 om du har symtom. Det är bara så det går att veta om du har sjukdomen. Barn från och med förskoleklass rekommenderas också att lämna prov.

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta en vårdcentral om du har långvariga besvär. 

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Skåne

Sök vård i Skåne

Ring din vårdcentral eller 1177 på telefon om du behöver mer stöd än den information som finns här på 1177.se.

Självskatta dina symtom - behöver jag ringa vården?

Du kan självskatta dina symtom för att se om du behöver kontakta vården eller om det räcker med egenvård. Du får råd som anpassas efter dina svar genom att göra testet.

Till självskattningstest för covid-19

Endast bokade besök på mottagningar och provtagning på sjukhus

De flesta drop-in-mottagningar är stängda i Skåne.

Sjukresa om du har symtom

Om 1177 Vårdguiden på telefon eller vårdcentralen bedömer att du behöver undersökas vid misstanke om covid-19 kan en sjukresa bokas till dig vid behov. Det är vårdgivaren som bokar sjukresan åt dig. Särskilda fordon finns förberedda för dessa sjukresor och förarna är utrustade med skyddsutrustning.

Besöka någon som får vård

Du måste vara frisk om du ska besöka någon som får vård. Om du har symtom som kan vara covid-19 ska du stanna hemma.

Reglerna är olika på mottagningar och vårdavdelningar i Skåne. Det beror på hur infektionskänsliga patienterna som vårdas på avdelningen är. Det beror också på hur lokalerna ser ut och vilka möjligheter som finns för att genomföra besök utan risk för smittspridning. Vissa mottagningar och vårdavdelningar kan inte ta emot besökare alls.

Det är det viktigt att du som besökare tänker på att hålla avstånd och tvätta händerna ofta.

Ta reda på vad som gäller inför ditt besök:
Hitta mottagningar i Skåne (vard.skane.se)

Så smittar covid-19

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då färdas genom luften och nå en person i närheten. Oftast handlar det om någon eller några meters avstånd.

Smittämnen kan hamna i näsan, munnen eller i ögonen om du får viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet. Det kallas för droppsmitta.

Dropparna kan också falla ned på föremål och ytor. Där kan viruset vara kvar i upp till flera dagar. Men det är inte klarlagt hur stor risken är att smittas genom att ta på föremål där virus kan finnas.

De flesta med covid-19 är smittsamma från och med att de första symtomen kommer. 

Du är mest smittsam de första dagarna, även om du inte känner dig så sjuk och bara har lite hosta eller feber.

Du kan smitta så länge du har symtom, och även några dagar efteråt.

Det är ovanligt att smitta utan att ha symtom, men det förekommer.

Katter, hundar och minkar är exempel på djur som kan bli smittade med det virus som orsakar covid-19. Men det är ovanligt med smitta mellan djur och människor.

Det finns inget som tyder på att myggbett kan sprida covid-19.

Det är inte troligt att du får covid-19 av att bada i badhus eller på badplatser, så länge du håller avstånd till andra.

När ska jag stanna hemma?

Det varierar hur länge du behöver stanna hemma beroende på var i landet du bor.

Vuxna och barn som inte har lämnat prov

Du som har symtom kortare tid än 24 timmar ska stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gick över. Det är för att vara säker på du är frisk.

Du som har symtom längre tid än 24 timmar ska följa samma rekommendation som för personer som har covid-19. Se längre ned.

Barn i förskoleålder

Barn i förskoleålder behöver på de flesta håll inte lämna prov. De ska stanna hemma tills något av följande gäller:

 • De har varit helt friska i två dagar
 • De har fortfarande lätta symtom som snuva eller hosta men mår tydligt bättre, har varit utan feber i två dagar och det har gått sju dagar sedan de blev sjuka.

Vuxna och barn som väntar på provsvar

Stanna hemma tills du har fått svar, om du har lämnat ett PCR-prov.

Vuxna och barn som har covid-19

Du som har konstaterad covid-19 bör vara hemma tills allt följande gäller:

 • Du mår tydligt bättre.
 • Du har varit feberfri i två dygn.
 • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk. 

Andra rekommendationer kan gälla för dig som bor på ett äldreboende, ett annat särskilt boende eller om du har varit mycket sjuk.

Du eller barnet kan ha kvar vissa symtom efter covid-19

Du kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att du har blivit frisk. Du kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst två dygn sedan du hade några andra symtom.

Vuxna och barn som inte har covid-19

För dig som har fått provsvaret att du inte har covid-19 gäller följande: Stanna hemma tills du känner dig frisk och pigg och inte har någon feber.

Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19

Du som bor med någon som har covid-19, kan bli kontaktad av vården som en del av en smittspårning. Ibland behöver du lämna prov för covid-19 fast du inte har några symtom. Om provsvaret visar att du har covid-19, ska du stanna hemma i minst sju dagar från när du tog provet. Läs mer i texten om smittskyddslagen.

Vuxna ska stanna hemma

Du som är vuxen och bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Räkna från den dag som personen lämnade provet. Det gäller även om du är utan symtom. Ansök om smittbärarpenning från Försäkringskassan om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

Barn behöver inte stanna hemma

Barn som bor med någon som har covid-19 behöver inte stanna hemma om de är symtomfria. Det gäller barn i förskolan, grundskolan och gymnasiesärskolan. Däremot ska de undvika aktiviteter tillsammans med andra på fritiden.

Fortsätt att undvika smittspridning

Fortsätt följa rekommendationerna när du har blivit frisk. Håll avstånd till andra du träffar, och tvätta händerna.

Läs mer om covid-19 och att vara immun.

Läs mer om hur du kan undvika smitta.

Du som har ett bokat besök i vården 

Har du ett bokat besök i vården? Du kan behöva boka om mötet om du har symtom. Ibland går det ändå att få hjälp med det du behöver, till exempel genom att ringa eller videosamtala med den du skulle ha träffat. En del behöver komma fastän de har symtom som kan bero på covid-19. 

Kontakta mottagningen om du är osäker på hur du ska göra. 

Viktigt med vård när du behöver 

Det är viktigt att du ser till att du får den vård du behöver. Du ska också söka vård som vanligt när du tror att du behöver det.

Skåne

Boka om din tid om du har symtom

Har du förkylningssymtom som skulle kunna vara covid-19? Då ska du kontakta mottagningen och boka om din tid senast 24 timmar innan besöket i vården, annars får du betala en avgift.

Under våren behövde du inte betala även om du inte avbokade ditt besök i tid. Nu gäller de vanliga reglerna igen vid uteblivet besök.

Du som är gravid eller ammar

Covid-19 är en ny sjukdom. Därför är kunskapen fortfarande begränsad.

Följ de allmänna råden för att undvika att bli sjuk. Det är för att undvika att smittan sprids men också för att det kan vara extra jobbigt när du är gravid att vara sjuk, oavsett orsak.

Rådgör med din barnmorska eller läkare om hur du kan minska risken för covid-19 om du är gravid och har högt blodtryck, diabetes eller fetma. Undvik att umgås nära med andra så mycket du kan, förutom dem som du bor med.

Covid-19 påverkar inte val av förlossningsmetod. Däremot kan det finnas begränsningar för vem som får följa med till förlossningen.

Amma eller ge urpumpad bröstmjölk, om du vill och kan. Du behöver vara extra noga med hygienen. Fråga barnmorskan eller på BVC vad du ska tänka på.

Det finns inget som tyder på att covid-19 påverkar risken för missfall.

Skåne

Nya regler för besök på förlossningsavdelning och BB

Det finns nya regler för besök på förlossningsavdelning och BB i Skåne. Det beror på läget med covid-19.

Här finns mer information om covid-19 för dig som ska föda barn i Skåne

Här finns frågor och svar om covid-19 och graviditet i Skåne

Undersökning och utredning

Här är exempel på undersökningar som kan behövas, men det är inte säkert att du behöver undersökas fast du kan ha covid-19. 

Att lämna prov

Det finns två olika sorters prover. Det ena kan visa om du har en pågående infektion, det andra kan visa om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar. Här kan du läsa mer om provtagning vid covid-19

Andra undersökningar

En del kan behöva undersökas mer. Läkaren kan behöva lyssna på lungorna, du kan behöva lämna blodprov. En del behöver få lungorna undersökta med lungröntgen eller datortomografi.

Vårdpersonalen har skyddande utrustning

Vårdpersonalen kan ha särskilda kläder och till exempel munskydd eller ett visir för ansiktet. Det kan upplevas som en ovanlig situation, men det är rutin vid vissa sjukdomar.

Personalen skyddar sig för att undvika att själva få sjukdomen och för att inte överföra den till exempelvis andra patienter. Det kan vara bra att berätta det för ett barn eller någon som brukar känna oro inför att bli undersökt.

Skåne

Tandvård i Skåne

Sedan den 17 augusti har Folktandvården Skåne återgått till vanlig verksamhet. Personer som har störst behov av tandvård kallas först.

Behandling

De flesta som får covid-19 får en luftvägsinfektion som går över av sig själv. En del får det mer besvärligt, men då kan det ändå räcka med att stanna hemma tills det har gått över.

Här kan du läsa om vad du kan göra själv för att må bättre.

Ibland behövs sjukhusvård

En del som får covid-19 blir mer sjuka, i exempelvis lunginflammation. Sjukdomen kan bli allvarlig och kräva behandling på sjukhus, även om det är ovanligt.

Behandlingen kan vara att få extra syrgas eller annan hjälp som kan underlätta andningen. De flesta får blodförtunnande läkemedel som minskar risken för blodproppar.

Behandlingen gör att den som är sjuk mår så bra som möjligt. Läkaren tar hänsyn till om det finns någon annan sjukdom som påverkar vad en person orkar med. Då anpassas behandlingen efter det.

En del kan få intensivvård

Ibland behövs behandling på en avdelning för intensivvård, till exempel behandling i respirator för att få mer hjälp med andningen. Det är vanligt att vara sövd under behandlingen, för att kroppen ska få läka och vila.

Förutom lungorna kan också andra organ vara påverkade. Till exempel kan dialys hjälpa njurarna att fungera om det behövs.

Intensivvård är en krävande behandling och ges bara om läkaren bedömer att en person kan klara av den.

Ibland går det inte att bli frisk. Då handlar vården om att lindra symtom och att ge god omvårdnad i livets slutskede. Det kallas palliativ vård.

Det finns inget vaccin mot covid-19

Det finns ännu inget godkänt vaccin mot covid-19. Antibiotika hjälper inte mot covid-19, eftersom sjukdomen orsakas av ett virus och inte av bakterier.

Läs mer om vaccin i Folkhälsomyndighetens frågor och svar om covid-19.

Hur mår jag efteråt?

Det varierar hur lång tid det tar att återhämta sig efter covid-19. Det beror på hur sjuk du har varit och om du har behövt vård. Men det kan ta tid även om du inte har behövt vård.

En del känner sig mycket trötta länge efter sjukdomen, ibland i flera veckor, eller månader om de har varit mycket sjuka. Det är bra om du planerar för att successivt komma tillbaka till ditt vanliga liv.

Du som har fått intensivvård behöver rehabilitering, ibland under lång tid. Det varierar från person till person vilken sorts rehabilitering som behövs. Det kan till exempel vara att stärka olika muskler.

En del känner sig deprimerade eller förvirrade. Du kan få symtom som vid posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Du som är närstående

Du som bor med någon som har covid-19 kan också behöva stanna hemma. Läs mer i kapitlet När ska jag stanna hemma? och i kapitlet Du kan minska risken för smitta.

När ni inte kan träffas

Det kan kännas svårt att vara närstående till någon som du inte får träffa, till exempel om personen får vård på sjukhus. Det kan ändå gå att hålla kontakten, till exempel genom att ringa ett telefonsamtal eller ett videosamtal.

Läs om vad du kan göra om du känner dig orolig.

Stöd för närstående barn

Närstående barn behöver få veta vad som händer, oavsett ålder. Läs mer i Att prata med barn när en närstående är allvarligt sjuk.

Vad är covid-19?

Covid-19 är en infektionssjukdom. Den orsakas av ett så kallat coronavirus, som fått namnet SARS-CoV-2.

Sjukdomen har utvecklats till en pandemi, som betyder att den finns i stora delar av världen samtidigt. Det beror på att det är en ny sjukdom.

Det nya coronaviruset upptäcktes i slutet av 2019 i Kina. Myndigheter i många länder samarbetar för att begränsa att sjukdomen sprids.

Covid-19 ingår i smittskyddslagen

Covid-19 är en sjukdom som ingår i smittskyddslagen. Det innebär bland annat att alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Det gör du genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer information – more information

Du som har allmänna frågor om covid-19 kan ringa telefonnummer 113 13 eller läsa på webbplatsen krisinformation.se.

Det finns också teckentolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Det finns information på lätt svenska på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Here you can find links to information about covid-19 in other languages.

Här kan du som är ett barn se en film om coronaviruset och få tips och råd om vad du kan göra.

Du som har tänkt resa

Du som ska resa i Sverige eller utomlands kan läsa mer i texten Covid-19 och resor.

Till toppen av sidan