OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccination. Fotografi.
Du behöver ta två doser av vaccinet för att skyddet ska bli så bra som möjligt.

Covid-19 är en nyupptäckt sjukdom. Det finns två godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Arbetet med fler vaccin pågår. Den här texten uppdateras när det kommer mer information.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

Vilka kommer att erbjudas vaccination först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först. 

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det är följande personer:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på särskilda boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination:

 • Du som är 70 år eller äldre.
 • Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination. Sedan kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccination. 

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de kommer.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

När rekommenderas inte vaccination?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn och gravida har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion

Rådgör med en läkare innan vaccinationen om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?

Två veckor före och två veckor efter att du har vaccinerat dig mot covid-19 ska du inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.  

När kan jag vaccinera mig?

Din region ansvarar för att vaccinera de som bor i regionen.

Skåne

Tidplan för vaccinationen

Så här ser vaccinationsplanen ut i Skåne:

Fas 1 i januari och februari

 • Personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst med behov av omvårdnad. 
 • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare.
 • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst med behov av omvårdnad.
 • Prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvården. 

Fas 2 och 3 i februari och mars

 • Personer som är 70 år eller äldre.
 • Vuxna personer som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Övriga personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.

Folkhälsomyndigheten arbetar just nu med att specificera dessa riskgrupper.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Fas 4 när vaccinationen av prioriterade grupper är färdig

 • Övriga personer som inte tillhör en riskgrupp.  

Var kan jag vaccinera mig i Skåne?

Vaccinationen av de prioriterade grupperna kommer huvudsakligen att skötas via vårdcentraler, sjukhus, kommuner och äldreboenden.

Hur får jag en tid för vaccination?

Du kan inte själv boka tid för vaccination ännu. De prioriterade grupperna i fas 1 får vaccination där de bor.

För dig som är 70 år eller äldre

Du som är född 1951 eller tidigare kommer att få ett brev till adressen där du är folkbokförd, med information om hur du bokar tid för vaccinering. Du kommer kunna boka din tid genom att logga in på 1177.se eller att ringa till din vårdcentral.

Du kan inte boka en tid förrän du fått brevet. Vaccinering mot covid-19 påbörjas i mitten av februari för dig som är född 1951 eller tidigare.

Du som är äldst får brevet först. Sedan går det i fallande åldersordning.

Bedragare som påstår att de är från 1177 Vårdguiden eller Region Skåne

Polisen varnar för bedragare som ringer upp äldre och vill boka tid för vaccination. 

Läs mer här om bedragare som påstår att de är från 1177 Vårdguiden

För övriga grupper

Det är inte bestämt om övriga grupper kommer få en kallelse med en tid för vaccination eller om du själv kommer att kunna boka en tid digitalt eller liknande.

Informationen kommer uppdateras om vad som gäller för dig som bor i Skåne.

Senaste nytt från Region Skåne

Du kan läsa de senaste nyheterna om arbetet med vaccineringen på Region Skånes webbplats skane.se 

Other languages - på andra språk

You can find information about the vaccination in English and other languages ​​on the Swedish Public Health Agency's website. 

About the vaccination against covid-19 - folkhalsomyndigheten.se 

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. 

1177 Vårdguiden på telefon ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd

Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det ska gå tre eller fyra veckor mellan de två doserna, beroende på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Du har ett visst skydd redan efter första dosen. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått. 

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över. 

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Så mår jag efteråt

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna.

Besvären kommer i så fall inom det första dygnet efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar.  

Biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket

Vårdpersonalen ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. Du kan också själv rapportera in misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Det är inte säkert att vaccinationen skyddar mot smitta. Det finns en risk att du kan ha viruset i luftvägarna utan att du får symtom. Då skulle du kunna smitta andra som du umgås nära med, trots att du själv är vaccinerad.
 • Du kan också till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

I texten Så fungerar vaccin kan du läsa mer om säkerheten hos vaccin.  

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccinationer mot covid-19.

Läkemedelsverket samlade information om covid-19. Du kan bland annat läsa mer om de olika vaccin som används. 

Läkemedelsupplysningen drivs av Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om vacciner.

Till toppen av sidan