Tänder

Visdomständer som ger problem

De tänder som sitter längst bak i varje käke kallas för visdomständer. De inflammeras lätt och kan ge olika problem. Dessutom kan det vara svårt att hålla visdomständerna rena.

Det är vanligt med värk och svullnad i och omkring en visdomstand. När det händer kan det bero på något av följande:

  • Du har hål i visdomstanden.
  • Du har bakterier vid visdomstanden som orsakar en inflammation.
  • Du har tandkött kring visdomstanden som svullnar när du tuggar.
  • Du har en cysta vid en visdomstand som inte har kommit fram.
Till toppen av sidan