Inflammation och infektion i lungor och luftrör

Luftrörskatarr hos barn under två år - obstruktiv bronkit

Luftrörskatarr är en inflammation i luftrören. Inflammationen gör att slemhinnan svullnar. Då slemhinnan svullnar blir luftrören trängre och flödet av luft sämre. Barnet får svårare att andas, särskilt att andas ut.

Ibland kallas luftrörskatarr för obstruktiv bronkit. Obstruktiv betyder förhindrande. Bronkit är det latinska ordet för inflammation i lungornas luftvägar.

Luftrörskatarr är en inflammation i luftrörens slemhinna och ger samma symtom som astma. Inflammationen gör att luftrören blir svullna.

Luftrörskatarr eller astma?

Luftrörskatarr ger samma symtom som astma. Ett barn som inte är allergisk och får besvär, får diagnosen luftrörskatarr de första två gångerna hen har besvär. Diagnosen blir astma om besvären återkommer en tredje gång.

Om barnet är allergisk eller över två år brukar läkaren kalla det astma redan första gången som barnet får symtom.

Bronkiolit 

Bronkiolit är en sjukdom när även de minsta luftrören blir inflammerade. Den ger ofta mer besvär än luftrörskatarr. Bronkiolit är vanligast hos barn under ett år.

Läs mer på 1177.se

Så fungerar luftvägar och lungor

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att transportera syre från luften till kroppens och att avge koldioxid från kroppen. Syre är nödvändigt för att cellerna ska kunna fungera.

Hosta hos barn

Den vanligaste orsaken till att barn hostar är en förkylning, men besvären kan också bero på till exempel krupp eller astma. Hosta går oftast över av sig själv, även om det kan ta flera veckor. Ibland behöver barnet behandling mot det som orsakar hostan eller för att minska besvären.

Astma hos barn

Astma är en sjukdom i luftvägarna som påverkar andningen. Det är vanligast att få astma under barndomen, men sjukdomen kan även komma senare i livet.

Till toppen av sidan