2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Ovanliga infektioner och tillstånd

Mjältbrand

Mjältbrand en allvarlig infektionssjukdom som oftast gör djur sjuka. Människor kan också få mjältbrand, men det är mycket ovanligt.

Mjältbrand orsakas av en bakterie som kan bilda sporer. Som sporer kan bakterierna överleva länge, till exempel i jord. Mjältbrand kallas också antrax.

Till toppen av sidan