Nerver

Ansiktsförlamning

Nerven som går till ansiktets muskler kan ha blivit påverkad eller skadad om du får ansiktsförlamning. Ibland kan en virusinfektion eller borrelia göra att ansiktet blir förlamat. Det kan också bero på en stroke. Det finns läkemedel som hjälper mot ansiktsförlamning och för det mesta går den över inom några månader.

Ansiktsförlamning kommer ofta plötsligt utan förvarning. Sjukdomen indelas i central och perifer ansiktsförlamning eftersom orsakerna skiljer sig åt.

Till toppen av sidan