Lärande, förståelse och minne

Dyskalkyli – att ha svårt att räkna

Dyskalkyli innebär att du har mycket svårt att räkna och förstå siffror, jämfört med andra saker. Svårigheterna märks oftast redan i förskolan eller under de första skolåren. Sök hjälp om du tror att du eller ditt barn har dyskalkyli.

Ett barn med ett decilitermått och en plastbunke.
Ett sätt att hjälpa ett barn med dyskalkyli är att prata om olika mått och enheter, till exempel när man bakar eller lagar mat.

Den här texten riktar sig till dig som är förälder till ett barn som du tror kan ha dyskalkyli. Eller till dig som är vuxen och tror att du själv har det.

Ibland förekommer dyskalkyli ihop med dyslexi, att ha svårt att läsa och skriva eller andra svårigheter med inlärning. 

Vad finns det för stöd och hjälp?

Beroende på vad utredningen visar, kan du eller ditt barn få olika slags hjälp och stöd. Syftet med utredningen är dels att lära sig att förstå hur man fungerar, dels att få information om de hjälpmedel som finns.  

I skolan finns det hjälp för att ett barn som har inlärningssvårigheter ska klara av skolarbetet. Det gäller oavsett om barnet har fått en diagnos eller inte.

Stöd som kan erbjudas i skolan

Lärare och specialpedagoger arbetar tillsammans med er för att se vad barnet behöver. De finns till för er för att svara på frågor och ge stöd.

Här är exempel på vilken hjälp ett barn som har dyskalkyli kan få:

  • Barnet kan få använda hjälpmedel, såsom miniräknare.
  • Barnet kan få tillgång till så kallade lathundar, som till exempel multiruta och tabell för enhetsomvandling.
  • Barnet kan få enskild undervisning eller specialpedagogiskt stöd.
  • Barnet kan få längre tid för skriftliga prov, och få tillåtelse att använda hjälpmedel vid prov.
  • Barnet kan få göra muntliga prov i stället för skriftliga.
  • Barnet kan få göra uppdelade prov, på ett eller två moment i taget. 

När läraren ska sätta betyg i vissa ämnen kan viss hänsyn tas till dyskalkylin, enligt den så kallade undantagsbestämmelsen i Skollagen.

Till toppen av sidan