Kostnader och ersättningar inom tandvård

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. Det innebär att du kan få bli undersökt där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård.

Det som avgör om du kan få hjälpen är behovet av personlig omvårdnad. Behovet av vård ska vara långvarigt, det vill säga under minst ett år. Behovet ska vara så pass stort att du behöver tillsyn minst tre gånger dagligen samt på natten. Din ålder, vilket behov av tandvård du har eller din ekonomi har ingen betydelse för bedömningen.

Även om behovet av tillsyn är mindre kan du också få särskild hjälp med tandvård. Det gäller om du har fått ett beslut om insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller om du har ett omfattande psykiskt funktionshinder.

Kan jag få hjälp?

Du kan få nödvändig tandvård om du har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad. Det innebär följande:

  • Du bor i en särskild boendeform för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboende.
  • Du får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet.
  • Du bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg.
  • Du har en omfattande psykisk funktionsnedsättning.
  • Du har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Till toppen av sidan