Ha med nivå(er) när det handlar om förhöjda nivåer av bland annat blodfetter, blodsocker och kolesterol.

Exempel: Att ha höga nivåer av blodfetter ger i sig inga besvär.
Skriv inte: Att ha höga blodfetter ger i sig inga besvär.

Det går också bra att använda orden halter och värden.

Till toppen av sidan