Riktlinjer för språket

Språkriktlinjer A-Ö

Här finns en lista med ord och uttryck. Listan innehåller både ord som används och ord som inte ska användas.

Innehåll - Textstrukturer i artiklar

Visa innehåll som:
Behandling

Utgå från den här strukturen när du ska skriva en text om behandling.

Labbtest

Utgå från den här strukturen när du ska skriva en text om labbtest.

Läkemedel vid/ mot XX

Utgå från den här strukturen när du ska skriva en text om läkemedel mot en viss sjukdom.

Sjukdom

Utgå från den här strukturen när du ska skriva en text om en sjukdom.

Symtom 1

Det här en av två strukturer du kan utgå från när du ska skriva en text om symtom.

Symtom 2

Det här en av två strukturer du kan utgå från när du ska skriva en text om symtom.

Undersökning

Utgå från den här strukturen när du ska skriva en text om undersökning.

Vaccination

Utgå från den här strukturen när du ska skriva en text om vaccination.

Till toppen av sidan