SKADOR PÅ HÄNDER OCH FÖTTER

Skadad tumme

Du kan behöva söka vård om du gör illa tummen, eftersom den är viktig för handens greppfunktion. Det kan vara nödvändigt att få behandling för att handen ska fungera bra igen.

Olika typer av tumskador

Tummens mellanhandsben som leder mot handleden, även kallad tumbas, kan brytas. Det händer till exempel om benet får ett slag i riktning med eller mot handen. Skadorna kallas för Bennetfraktur eller Rolandofraktur och är en vanlig typ av skador som kräver behandling.

En annan vanlig skada är att tummens ledband skadas. Skadan uppkommer om tummen böjs utåt med stor kraft, till exempel när du åker skidor och ramlar så att tummen pressas utåt av skidstaven.

Läs mer om brutet ben i hand och fingrar hos barn.

Symtom

En skadad tumme brukar göra ont och bli svullen närmast handleden eller tummens grundled. Du kan dessutom få svårt att greppa saker med tummen.

När och var ska jag söka vård?

Sök vård direkt på en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du har skadat tummen och har ont, samtidigt som tummens led mot handleden eller tummens grundled är svullen.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Behandling

Man blir oftast bra om man söker vård direkt när man har skadat tummen. Ofta räcker det med en lättare behandling, med till exempel bandage och skena som tas bort efter högst två veckor.

Operation

Du behöver opereras för att de skadade delarna ska komma på plats igen om du har en Bennetfraktur, Rolandofraktur eller har skadat tummens ledband. Efter operationen får du ha tummen, handleden och underarmen gipsade i sex veckor.

Det är viktigt att du tränar upp rörligheten och kraften i handen efteråt. Det tar ungefär en månad.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan