SKADOR PÅ HÄNDER OCH FÖTTER

Klämt finger

Klämskador gör ofta väldigt ont. Muskler och senor kläms ihop och det blöder ofta under huden. Blödningen ger en svullnad som värker och huden runt klämstället blir blå. Svullnaden kan sitta kvar i flera dagar.

Genom att göra ett litet hål i nageln med en rödglödgad ände av ett gem kan blod komma ut och smärtan minska. Det behövs bara ett lätt tryck när gemet är så upphettat.

När en nagel blivit klämd kan det samlas blod under nageln och göra mycket ont. Om nageln har blivit skadad kan den lossna efter några veckor.

Tryck, håll fingret högt och kyl

Om du bär ringar på det klämda fingret bör du ta av dem så fort som möjligt efter skadan för att ringarna inte ska hindra blodflödet då fingret svullnar.

Tryck med fingrarna runt klämstället för att stoppa den inre blödningen och hindra att svullnaden blir större. Håll även det skadade fingret högt, helst högre än brösthöjd, för att minska svullnad och smärta.

För att lindra smärtan ytterligare kan du kyla fingret med kallt vatten eller krossad is inlindad i en handduk. Efter en stund bör du försiktigt böja och sträcka på fingret för att känna om något verkar brutet.

Om det blöder under nageln

När en nagel kläms kan det samlas blod under nageln. Om det gör väldigt ont kan det hjälpa att göra ett litet hål i nageln och tömma ut blodet.

Du kan använda till exempel ett gem som har trubbig ände och som går att hetta upp. Veckla ut gemet och värm änden av gemet i exempelvis en ljuslåga eller med hjälp av en gaständare. Änden måste vara mycket varm – rödglödgad – för att den lätt ska kunna bränna igenom nageln. Håll gemet mot nageln och tryck endast lätt så att du inte riskerar att skada huden under nageln. När blodet kommer ut genom det lilla hålet lindras smärtan.

Om du vill bränna ett hål själv bör du göra det inom de närmaste timmarna innan blodet hinner stelna. Om du tycker det känns alltför smärtsamt och svårt och vill ha hjälp med att göra ett hål i nageln kan du kontakta vårdcentralen. Detsamma gäller om ett barn behöver hjälp.

När ska jag söka vård?

Kontakta vårdcentralen om fingret börjar göra mer ont efter några dagar.

Om du utsätts för en kraftig klämskada eller om fingret är böjt på ett onaturligt sätt bör du söka vård för att få fingret undersökt. Du bör också söka vård om du förlorat känseln i fingret eller om det inte går att böja och sträcka fingret som vanligt.

Om skadan är så kraftig att fingertoppen kläms av ska du ta med den och åka till sjukhus snabbt. Det kan gå att sätta tillbaka fingertoppen igen. Linda in den i en fuktad ren tygbit eller handduk och lägg den i en plastpåse. Lägg sedan plastpåsen kallt, i ett kärl eller en plastpåse som fyllts med isvatten. Undvik att endast använda isbitar eftersom det kan bli för kallt och skada fingertoppen.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Till toppen av sidan