Bett, stick och växter

Huggormsbett

Huggormsbett gör oftast ont och visar sig som två små prickar bredvid varandra på huden med 6-9 millimeters mellanrum. Det är vanligt att det uppstår en blåaktig svullnad runt bettet.

Huggorm på marken. fotografi.
Huggorm.

Att bli biten av en huggorm kan leda till väldigt olika reaktioner. Knappt hälften av de som har blivit huggormsbitna får inte några symtom, vilket beror på att inget gift har sprutats in.

En del får bara en obetydlig svullnad, medan andra kan bli mycket sjuka. Svullnaden kan sprida sig till hela den bitna kroppsdelen. Ibland kan det leda till kräkningar, diarréer eller andningsbesvär, men det är ovanligt.

Hur starkt du reagerar beror på mängden gift som har kommit in i kroppen och var du har blivit biten. Barn, äldre och gravida är särskilt känsliga.

Du kan alltid ringa Giftinformationscentralen genom 112 eller på telefon 010-456 67 00 om du har blivit biten av en huggorm, för att få råd.

Till toppen av sidan