Zätagränds hälsocentral, Östersund

Zätagränd 3, 831 30 Östersund

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
063-14 21 60
Öppet idag
 • 08:00 - 17:00
Telefontid idag

Stängt

  Fler tider och telefonnummer

  Avvikande telefontider
  • Mån - Fre08:15 - 11:30
  • Mån - Fre13:00 - 14:00
  Öppettider
  • Mån - Fre08:00 - 17:00

  Besöksadress:
  Zätagränd 3, 831 30 Östersund
  Län, kommun:
  Jämtlands län, Östersund
  Postadress:
  Zätagränd 3, 831 30 Östersund

  Vår hälsocentral är belägen i centrala Östersund.

  Vi är indelade i sju geografiska områden med tillhörande distriktsläkare och distriktssköterska.

  Driftsform

  Driftsform: Region

  Välkommen till Zätagränds hälsocentral!

  Här hittar du information om våra e-tjänster samt telefonnummer och telefontider för rådgivning eller tidsbokning.

  När vi har stängt kan du ringa 1177 för att få råd. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare till rätt vård.

  De flesta besök på hälsocentral för vuxna över 18 år kostar vanligtvis 300 kr, undantag är t ex ordinerad provtagning, besök hos barnhälsovården m fl. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Utförligare information om patientavgifter hittar du här.

  Du hittar följande utbud hos Zätagränds hälsocentral:

  • Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

   Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 21 60

   Efter telefontid får du göra ett aktivt val (tonval 9) om det är akut/brådskande för dagen.

  • Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

   • ge sjukvårdande behandling
   • ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
   • bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
   • arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
   • göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
   • bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar

   Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 21 60

   Efter telefontid får du göra ett aktivt val (tonval 9) om det är akut/brådskande för dagen.

  • Arbetsterapeuten arbetar med att bedöma aktivitetsförmåga och underlätta utförande av vardagsaktiviteter om du är funktionshindrad p g a skada eller sjukdom. Insatsen kan vara att anpassa aktiviteten eller miljön i rehabiliterande syfte för att bibehålla eller förbättra förmåga.
   Genom arbetsterapeutens intervention skapas förutsättning till önskad aktivitet och delaktighet.

   Arbetsterapeut: Madelene Holmer
   Telefon: 063-15 38 39
   Telefontid: Vardagar, klockan 8.15 - 9.00. Övrig tid är röstbrevlådan öppen.

  • Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

   Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.

   Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.

   - Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidsbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.

   BVC-besök är kostnadsfria men uteblivna besök som inte avbokats i tid faktureras patientavgift enligt gällande taxa.

   Endast tidsbokade besök.

   BVC-sköterskor

   Margareta Andersson, telefon: 063-14 21 59

   Emma Ejenstam, telefon: 063-14 22 68

   Emma Hellner, telefon: 063-14 21 16

   Annica Vykander Ling, telefon: 063-14 21 12

   Vi har inga särskilda telefontider. Lämna meddelande i någon av våra röstbrevlådor så ringer vi upp dig.

  • Hit kan du vända dig för:

   • förberedelse inför föräldraskap
   • graviditetskontroll
   • gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
   • preventivmedelsrådgivning
   • provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
   • samtal och stöd som gäller abort
   • sex- och samlevnadsfrågor

   Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

   Endast tidsbokade besök.

   Telefon: 063-14 21 60

   Telefontid: Helgfria vardagar kl. 10.00-11.00

   Ungdomsmottagning: se länk nedan vid "Relaterade mottagningar".

  • Som diabetiker kan du sköta om stora delar av din behandling på egen hand – och diabetessjuksköterskan finns där som stöd och sakkunnig.

   Diabetessjuksköterskan kan bland annat:

   • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
   • undersöka dig och bedöma ditt behov av vård
   • informera om kost och motion i förebyggande syfte
   • lära ut hur du tar prover för självkontroll
   • lära ut hur du tar insulininjektioner
   • följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig
   • vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera

   Telefon: 063-14 21 04

   Telefontid: Tisdag-torsdag kl. 11.00-11.30

  • Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga. Det kan till exempel vara smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

   Du kan få råd av oss om vad du kan göra själv för att minska smärta, och om hur du på bästa sätt kan använda din kropp trots att du har ont.

   Vid psykisk ohälsa som exempelvis utmattning och depression är fysisk aktivitet en viktig del i tillfrisknandet. Vi hjälper till med bedömning av dina behov och förmågor, och ger råd om vilken fysisk aktivitet som kan vara till hjälp just för dig.

   Vi erbjuder artrosskola, smärtskola, utmattningsskola och grupper i basal kroppskännedom.

   Besöksadress: 

   Våra lokaler finns hos arbetsterapi- och sjukgymnastikenheten på Östersunds sjukhus, på våning 1. Om du har svårt att komma dit så har vi möjlighet att göra hembesök. Om du behöver gånghjälpmedel eller andra hjälpmedel för att bättre klara dig hemma så kan vi se över och prova ut det vid ett hembesök.

   Telefon: 063-15 31 23

   Telefontid: Vardagar, klockan 8.15-9.00.

    

  • För provtagning behöver du oftast en remiss från läkare eller distriktssköterska.

   Provtagning inför och i samband med läkarbesök är kostnadsfria. Vid provtagning i särskilda körkortsärenden betalar du enligt gällande taxa.

   Endast tidsbokad provtagning

   Telefon: 063-14 21 14. Lämna meddelande i våra röstbrevlådor så ringer vi upp så snart som möjligt.

  • Vi tar emot patienter som är 18 år fyllda och listade på Zätagränds hälscentral. Är du listad på annan hälsocentral vänder du dig i första hand till den PSE som är knuten till denna hälsocentral.

   Det behövs ingen remiss för att komma till oss. Det bästa är om du tar kontakt själv, så att vi får information från dig om hur du mår och vad det är som du behöver hjälp med.

   Så här når du oss:

   Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster (logga in här på 1177.se) eller telefon: 063-14 21 60.

   Hos oss kan du få hjälp om du:

   • har råkat ut för en kris av något slag
   • har drabbats av personliga förluster
   • behöver tala med någon om sådant du inte kan tala med någon annan om
   • känner dig nedstämd och orkeslös
   • har ångest och/eller fobier
   • har utmattningssyndrom
   • hamnat i omständigheter som du tycker att du har svårt att klara själv

   Om du känner dig osäker på vem du ska vända dig till så är du alltid - oavsett ålder och problem - välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig vidare till rätt instans.


   Det är vi som arbetar i PSE:

   Bodil Nordman, socionom
   Helena Sundstedt, socionom
   Madeleine Carlier, psykolog
   Petra Larsén, psykolog
   Sofie Gisslén, PTP-psykolog

   Om du behöver avboka en tid kan du göra det via våra sekreterare, telefon: 063-14 21 91

    

   Information om vart du också kan vända dig:

   Om du lider av svåra psykiska besvär och har ett mer akut behov av hjälp, vänd dig till psykiatrins akutmottagning, 063-15 32 50.

   Om du är under 23 år kan du också vända dig till, Ungdomsmottagningen ,063-14 24 55 för att se om de kan hjälpa dig. Du hittar ännu mer information på UMO.se eller här på 1177.se

   Om du nyligen har blivit sjukskriven för stress/utmattning och vill ha stöd i din rehabiliteringsprocess av oss i rehabteamet kan du vända dig till vår rehabkoordinator på 070-660 19 11. Rehabkoordinatorn har telefontid varje dag, kl. 8.30–9.30. Detta gäller även dig som redan har eller har haft kontakt och är i en rehabiliteringsprocess.

   Du som har besvär med oro och ångest, nedstämdhet eller stress och livsstilsrelaterade hälsoproblem och inte har andra problem som behöver hanteras av sjukvården kan vända dig till MIUN´s psykologmottagning. För mer information, se; https://www.miun.se/psykologmottagning/

   Du som har problem i relationen med din partner kan vända dig till Familjerådgivningen, 063-15 02 50 eller till Svenska kyrkans familjerådgivning, 063-12 00 40.

  • Är du i arbetsför ålder och sjukskriven, eller i riskzonen för att bli sjukskriven? I så fall finns hälsocentralens rehabkoordinator som en resurs för dig.

   Rehabkoordinatorn kan:

   • lotsa och stötta dig i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen och vårdgarantin
   • aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede
   • delta i planering av åtgärder för att du ska kunna återgå till arbete eller annan sysselsättning
   • samordna kontakter inom vården eller externa aktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare eller kommunen.

    

   Telefon: 070-660 19 11

  • På vår hälsocentral finns tobaksavvänjare som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Det gäller såväl rökare, snusare och e-cigarettanvändare. Du behöver inte ha remiss.

   Telefon: 063-14 21 60

  Till toppen av sidan