Vårdcentralen Skärblacka

Stationsvägen 2, Skärblacka

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.45–16.30
Tisdag07.45–16.30
Onsdag07.45–16.30
Torsdag07.45–16.30
Fredag07.45–16.30
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–17.00
Tisdag08.00–17.00
Onsdag08.00–17.00
Torsdag08.00–17.00
Fredag08.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Stationsvägen 2, Skärblacka
Län, kommun:
Östergötlands län, Norrköping
Postadress:
Box 127, 617 22 Skärblacka

Vårdcentralen har tidsbeställd mottagning för alla sorters åkommor. Vi har dessutom möjlighet att ta emot akutfall under hela dagen.

Driftsform: Region

När vårdcentralen är stängd kan du söka efter råd om sjukdomar och symtom här på 1177.se. Hittar du inget svar kan du ringa 1177. Sjuksköterskorna på 1177 ger dig allmänna medicinska råd, gör en medicinsk bedömning och lotsar dig vidare om du behöver besöka jourcentral eller akutmottagning. Du kan inte boka eller avboka tid på vårdcentralen via telefonnumret 1177.

 • Astma- och KOL-mottagningen är en specialmottagning för personer med astma och andra kroniska luftrörsproblem. Där kan man få hjälp med råd och behandling samt utredning, t ex med spirometri.

  Endast tidbokade besök.

 • Till Barnavårdscentral/BVC

  Finns i anslutning till Familjecentralen på Sågvägen 7 C.

 • På blodtrycksmottagningen kan du få ditt blodtryck kontrollerat som ett led i utredning och behandling av förhöjt blodtryck. I utredningen kan ingå en hälsokurva, 24-timmarsblodtryck och kostrådgivning efter ordination av läkare.

  Endast tidbokade besök.

 • Diabetesvården sköts dels av våra diabetessköterskor, dels av distriktssköterskorna i samarbete med distriktsläkarna.

  Endast tidbokade besök.

 • Dietisten har expertkunskaper när det gäller kosten. Hon hjälper till vid mer komplicerad kostrådgivning efter läkarordination till exempel vid allergier eller flera samtidiga sjukdomar som kräver kostanpassning.

  Grunden för behandling av övervikt är kostomläggning och ökad fysisk aktivitet. Som en hjälp kan man ibland använda sig av läkemedel. Behandling av övervikt kan ske individuellt eller i grupp. För mer information kontakta dietist eller läkare.

  Endast tidbokade besök.

 • Kontakta din distriktssköterska för råd om egenvård eller hjälp med sårvård, vårdplanering, vissa medicinska bedömningar/utredningar/behandlingar, förskrivning av vissa läkemedel eller hjälpmedel för inkontinens, stomivård och diabetes.
  Mottagningsbesök och hembesök bokas via telefon.

  Endast tidbokade besök.

 • Att sluta röka är ofta svårt och kräver stark egen motivation. Vi kan ge råd och information samt vid behov förmedla kontakt för rökavvänjning.

  Endast tidbokade besök.

 • Läkarna har tidsbeställd mottagning för alla sorters åkommor.

  Vi har dessutom möjlighet att ta emot akutfall hela dagen.

  Läkarna har också ansvar för sjukhemmen Vickelbygården och Hallegården samt barnavårdscentralen vid Familjecentralen vid Sågträffen.

  Endast tidbokade besök.

 • Vårdcentralens fotvård är huvudsakligen till för personer med diabetes.

  Endast tidbokade besök.

 • Vårdcentralens provtagning ger service till vårdcentralens läkare med assistans och provtagning efter läkarordination. Prover kan också tas för andra vårdgivare.

  Endast tidbokade besök.

 • Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig att samordna rehabiliteringsinsatser som planeras tillsammans med dig under din sjukskrivning. Det kan gälla åtgärder på vårdcentralen, kontakter med arbetsgivaren, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller andra vårdgivare som medverkar i din rehabilitering.

  Målet är återgång till arbete eller studier samt att förebygga sjukskrivning. För mer information kan du prata med din läkare eller rehabkoordinatorn.

  Rehabkoordinator: Sanna Johansson
  Telefonnummer: 010-105 91 20 (tele-Q)

  RehabkoordinatorVCSkarblackaPVC@regionostergotland.se

   

 • Vårdcentralens kurator hjälper till med samtalsbehandling i uppföljningen av vissa psykiska problem som till exempel depression och vid krisbearbetning. Kontakt förmedlas via remiss från vårdcentralens läkare.

  Endast tidbokade besök.

  Vi erbjuder även kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet. Läs om KBT via nätet.

Remisskrav

Nej, utom till vissa specialmottagningar

Till toppen av sidan