Stressrehabilitering Västerbotten

Analysvägen 1, Umeå

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
090-785 33 70
Öppet idag
 • 08:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Öppettider
 • Mån - Tor08:00 - 16:00
 • Fre08:00 - 15:00

Besöksadress:
Analysvägen 1, Umeå
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Vi finns i byggnad 6H, målpunkt R2. Lättast hittar du till oss genom att komma utifrån. Om du har Blodcentralens blinkande symbol i ryggen och tittar snett till höger över parkeringen så ser du ingången till oss.

Stressrehabiliteringen är en del av Arbets- och beteendemedicinskt centrum som förebygger och behandlar ohälsa relaterad till arbete, miljö och levnadsvanor.


På stressrehabiliteringen bedömer, behandlar och rehabiliterar vi personer med stressrelaterad psykisk ohälsa, framför allt utmattningssyndrom, med syfte att återställa bästa möjliga hälsa, funktion och arbetsförmåga.

Driftsform

Driftsform: Region

 • Stressrehabiliteringen använder webbplatsen Patientkollen för att förenkla kommunikationen med dig. Det innebär att du kommer att få dina kallelser, frågeformulär och annan information från oss i Patientkollen. Där syns även dina tidigare och kommande besök/händelser på Stressrehabiliteringen.

  Du väljer själv om du vill ha aviseringar via sms och/eller e-post för att få veta när vi delar ny information till dig. Kontrollera därför att dina kontaktuppgifter stämmer.

  När du får en avisering loggar du in i Patientkollen för att ta del av den nya informationen från oss. Bekräfta sedan att du har läst den.

  Behöver du kontakta oss för avbokning, ombokning eller önskemål om boende på hotell Björken kan du använda kontaktformuläret i Patientkollen. Vid övriga ärenden kontaktar du oss via 1177.se/Våra e-tjänster.

 • Till Stressrehab kommer patienterna från läkare, annan vårdpersonal eller via egen vårdbegäran. Om remissvillkoren uppfylls erbjuds patienten vanligtvis två bedömningssamtal, ett hos läkare och ett hos psykolog. Utifrån bedömningssamtalen görs sedan en teambedömning där man tar ställning till diagnos, behandling och lämpliga rehabiliteringsinsatser för den enskilde patienten. Stressrehabs multimodala rehabilitering kan vara ett alternativ eller så bedöms andra insatser utanför Stressrehab vara mer lämpliga.

 • Den multimodala rehabiliteringen startar med en informationsträff och därefter påbörjas rehabiliteringsprogrammet som initialt pågår i åtta till tio månader. Behandlingsteamet består av läkare, psykolog, psykoterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, rehabkoordinator och medicinsk sekreterare. Tillsammans med patienten planerar och samordnar de olika professionerna åtgärder enligt programmet för att nå uppsatta mål.

  I den multimodala rehabiliteringen ingår kognitivt beteendeinriktad samtalsgrupp, arbetsrehabilitering, motiverande samtal kring fysisk aktivitet och läkarbesök.

   

  Kognitivt beteendeinriktad samtalsgrupp:

  Behandlingen består av 23 gruppträffar samt två individuella samtal. Gruppen, som består av åtta deltagare och en gruppbehandlare, träffas en gång per vecka klockan 9−12. Därefter följer tre uppföljningsträffar som syftar till att ge fortsatt stöd i rehabiliteringen.

  Några av inslagen i gruppbehandlingen är att lära sig mer om stress, återhämtning, sömn och sina känslor. Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi, KBT, där gruppdeltagarna får stöd i att se sambanden mellan tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteende. Syftet är att kunna bryta dysfunktionella mönster och därigenom hantera livet på ett bättre sätt.

   

  Arbetsrehabilitering:

  Arbetsrehabiliteringen sker parallellt med gruppbehandlingen eftersom det då finns möjlighet att träna nya tankesätt och beteenden i sitt arbete.

  Rehabkoordinatorn vid Stressrehabiliteringen kan hjälpa dig att planera hur du ska successivt återgå till ditt arbete. Rehabkoordinatorn samordnar då möten med dig och din läkare, arbetsgivare, handläggare vid Försäkringskassan och andra berörda parter.

  Vid lång heltidssjukskrivning kan arbetsträning vara ett bra alternativ innan du är redo att återgå i lönearbete på deltid.

   

  Fysisk aktivitet:

  Under rehabiliteringen vid Stressrehab ingår att hitta en balans av återhämning och rekommenderad fysisk aktivitet vid utmattningssyndrom, depression eller ångest. Diskussioner angående fysisk aktivitet kan ske i grupp och/eller genom ett individuellt samtal med fysioterapeut.

 • På Stressrehab har vi ett lokalt kvalitetsregister för att kunna följa upp, utveckla och säkra vårdens kvalitet samt för att kunna ta fram statistik och rapporter om Stressrehabs verksamhet. Statistik och rapporter sammanställs så att det inte går att identifiera vilka uppgifter som handlar om dig. 

  Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter registreras så kan du meddela det till den du har besökt på Stressrehab.

  Förfrågan registerutdrag: För att beställa ett registerutdrag eller begära att uppgifter tas bort kan du använda blanketten nedan. Skriv ut blanketten, fyll i uppgifterna och skicka in den till oss.

 • Här kan du läsa om hur du ansluter till ett bokat videobesök med vårdpersonal på Stressrehabiliteringen. Du får även information om vad du bör tänka på inför videobesöket.

Remisskrav

Remiss krävs från annan vårdgivare eller via Egen vårdbegäran. Mer information finns under länken Remiss och Egen vårdbegäran.

Till toppen av sidan