Smärtcentrum Umeå

Köksvägen 11G, Umeå

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
090-785 39 60

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Köksvägen 11G, Umeå
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå

Vi är en är en specialistklinik som ingår i Neuro- huvud- hals centrum på Norrlands universitetssjukhus.


Vårt övergripande uppdrag är att erbjuda kompetens inom området långvarig smärta samt att verka för att patienter med långvarig smärta erbjuds bedömning och behandling.Vi tar emot patienter från Västerbottens län men även från hela norra sjukvårdsregionen. Vi eftersträvar ett nära samarbete med primärvården och den specialiserade sjukvården inom hela regionen.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Remisskrav

Remiss krävs från annan vårdgivare eller via egen vårdbegäran. Mer information finns under länken Remiss och Egen vårdbegäran.

Smärtcentrum tar emot patienter med långvarig och svår smärta från Region Västerbotten, men även från andra vårdgivare inom Norra sjukvårdsregionen. Till Smärtcentrum kan Du komma genom remiss från hälsocentral, annan specialistklinik eller genom en "Egen vårdbegäran". Verksamheten har en gemensam remissingång, men är organiserad i tre delar; Smärtmottagning, Smärtenhet och Smärtrehabilitering (rehabmottagning och programverksamhet). Nedan följer en kort beskrivning,
Avdelningschef: Sandra Högqvist
Medicinsk chef: Solveig Hällgren

Du kan också logga in i våra e-tjänster

 • Smärtmottagningens övergripande uppdrag är att erbjuda bedömning och behandling av patienter med långvarig smärta (>18år) och stå för samlad kunskapsförmedling och rådgivning inom området, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Som patient träffar du ett team som kan bestå av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog och medicinsk sekreterare. Teamet arbetar i huvudsak konsultativt och polikliniskt. Efter smärtutredning och bedömning återremitteras Du till läkaren som remitterat dig.
  Telefon till sekreterare: 090-785 39 60
  Telefon till sjuksköterska: 090-785 24 79

 • Rehabiliteringsmottagningen genomför teambedömning, smärtanalys och rehabilitering av vuxna personer med långvarig icke-cancerrelaterad smärta, som är eller kan bli aktiva i arbete eller studier. Som patient träffar Du ett team som kan bestå av läkare, psykolog, sjukgymnast och medicinsk sekreterare.
  Långvarig smärta kan påverka många aspekter av en människas liv och vårt arbete genomsyras av ett bio-psyko-socialt synsätt. Utredning och behandling involverar därför fysiologiska, psykologiska och sociala faktorer. Vi arbetar teambaserat med dig som huvudperson och eftersträvar att se till dina individuella behov.
  Efter bedömning blir Du antingen erbjuden en plats i vårt rehabiliteringsprogram eller återremitterad till din hälsocentral med förslag på rehabiliteringsinsatser.
  Telefon till sekreterare: 090-785 24 98

 • Rehabiliteringsprogrammets mål är att vägleda dig i att utveckla hanteringsstrategier för att uppnå förbättrad funktion, aktivitetsnivå och delaktighet med särskild fokus på arbetsförmåga, men även fritid.
  Rehabiliteringen erbjuds under en samlad period på heltid, 4 veckor, alternativt en period på deltid under max 3 månader. Dina egna mål styr innehållet, val av metoder och omfattningen av rehabiliteringens aktiviteter. Du erbjuds uppföljning två till tre månader efter avslutad rehabilitering.
  Telefon till sekreterare: 090-785 27 26

 • Smärtenheten är en konsult- och behandlingsenhet som främst riktar sig till dig som är inneliggande patient på NUS vårdavdelningar och som har svår smärta orsakad av tumörsjukdom eller andra komplexa smärttillstånd. Här arbetar sjuksköterskor, anestesiologer och smärtläkare, som förutom konsultbedömningar också kan utföra avancerad läkemedelsbehandling och blockader.
  Smärtenheten har också viss mottagningsverksamhet. Du bör då vara färdigutredd och inte stå i kö för andra bedömningar när du remitteras hit. Efter bedömningen kommer din remitterande läkare fortsatta ha ansvaret för din behandling, eventuell sjukskrivning eller receptförnyelse.
  Telefon till sekreterare: 090-785 39 60

Till toppen av sidan