Rehabcentrum Skellefteå

Skellefteå lasarett

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
0910-77 16 84
Telefontid idag
 • 08:00 - 09:00

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
 • Mån - Fre08:00 - 09:00

Besöksadress:
Skellefteå lasarett
Län, kommun:
Västerbottens län, Skellefteå
Postadress:
Skellefteå lasarett, 93182 Skellefteå

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Rehabcentrum ligger i byggnad 120, samma byggnad som Apoteket hjärtat. Gå in genom ingång 120A och ta hiss eller trappa till bottenvåningen.

Rehabcentrum Skellefteå bedriver rehabilitering inom delar av slutenvården, i hemmet, vid dagavdelningar och öppenvård inom vissa verksamhetsområden.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Remisskrav

Ja

Publicerad: 2021-05-21

Du med kvarstående komplexa besvär efter genomgången Covid kan remitteras till Dagrehab för bedömning och rehabilitering.

 • Telefon 0910-77 12 10

  Dagrehab erbjuder teamrehabilitering exempelvis efter stroke, förvärvad hjärnskada, neurologisk sjukdom, ortopedisk skada/sjukdom eller långtidscovid.

  Teamet består av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, läkare, rehabassistent och sjuksköterska samt tillgång till logoped. Rehabiliteringen är anpassad utifrån behov och sker både individuellt och i grupp. Remiss från läkare eller egenvårdsremiss behövs.

 • Hemrehab erbjuder rehabilitering i hemmet för patienter som skrivs ut från lasarettet och som behöver stöd i sin fortsatta rehabilitering.

  Hemrehab består av två team där ena teamet arbetar med hjärnskaderehabilitering och det andra med ortopedisk rehabilitering. I varje team finns arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, läkare och sjuksköterska. 

  I nuläget erbjuder vi också hemrehabilitering till postcovidpatienter med behov av stöd i hemmet efter utskrivning.

 • Telefon 0910-77 11 05

  Reumarehab erbjuder rehabilitering för personer med inflammatorisk reumatisk sjukdom. Remiss behövs från reumatolog. Rehabiliteringen bedrivs i olika former utifrån behov, bl.a. tre veckors rehabiliteringsprogram, individuell behandling/kontakt eller träning i grupp, t.ex. bassängträning.
  I teamet arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, rehabassistent och sjuksköterska.

 • Telefon 0910-77 16 89

  Smärtrehabteamet erbjuder rehabilitering i grupp för personer med smärta. Målsättningen är att hitta effektiva strategier som kan minska smärtans negativa konsekvenser och att må bättre på sikt.

  Målgruppen är vuxna i arbetsför ålder som är i riskzonen att utveckla långvarig smärta eller har haft smärta en längre tid. Smärtrehabiliteringen sker i grupp om 5-7 deltagare under en period av 19-28 veckor, oftast en träff/vecka.

  Avgörande för resultatet är gruppdeltagarens motivation och eget arbete mellan gruppträffarna. Varje individ ska utforma sitt eget hanteringsprogram/hälsoplan utifrån sina mål, behov och förutsättningar. Perioden i smärtrehabteamet är begränsad och därför är det viktigt att stärka den egna förmågan att hantera svårigheter.

  Personer, som vill ha hjälp av smärtrehabteamet, behöver remiss av läkare. Det går också bra att skicka in en egen vårdbegäran.

  Remissen skickas till:
  Rehabcentrum, Smärtrehabteamet
  Skellefteå lasarett
  931 86 Skellefteå

  Smärtrehabteamet på facebook

 • Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster erbjuder rehabilitering för inneliggande vid samtliga vårdavdelningar på Skellefteå lasarett. Fokus för rehabiliteringen är att möjliggöra en trygg och säker hemgång.

 • Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster samarbetar med barn- och ungdomskliniken med utredning och rehabilitering för barn med olika funktionshinder. Vanligast är motoriska bedömningar samt rehabilitering vid lungsjukdom, reumatisk sjukdom och efter ortopediska ingrepp.

  • Hjärtrehabilitering

  Efter en hjärthändelse erbjuds information, anpassad träning i cykelgrupp, individuell rådgivning kring fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept. 

  • Handskaderehabilitering

  Information och stöd av arbetsterapeut kring anpassad träning och arbetssätt efter handskada. Ödembehandling och tillverkning/utprovning av ortoser och stödjande bandage vid behov. Remiss från ortoped- eller kirurgläkare behövs, alternativt kontakt via arbetsterapeut på hälsocentral eller handkirurgenhet.

  • Rehabiliteringsgrupp för bröstcanceropererade

  Efter avslutad behandling erbjuds gruppträffar kring olika teman tillsammans med ett rehabiliteringsteam bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare och sjukssköterska.

  • Lymfterapi

  Erbjuds patienter med lymfödem som uppkommit i samband med cancer, fraktur eller kärloperation. Behandling ges av lymfterapeut. Remiss från läkare behövs.

  • Rehabilitering vid lungsjukdom

  Lungrehabilitering för personer med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och lungfibros, inidividuellt och/eller i grupp. För närvarande är träningsgrupperna inställda p.g.a. pågående pandemi.

  KOL-program - informationsträffar med syfte att bättre hantera sin lungsjukdom. Remiss från läkare behövs.

  • KOL/Hjärtsviktsträning

  Individanpassad fysisk träning i grupp. Remiss från hjärtsviktssköterska eller lungssköterska behövs. På grund av den pågående pandemin har träningsgrupperna uppehåll tills vidare.

  • Parkinsongympa

  Individanpassad fysisk träning i grupp. Remiss från läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast behövs.

  • Rehab efter höft- och knäplastik

  Uppföljande besök hos sjukgymnast 3 månader efter operation erbjuds tre månader efter operation. Det finns också möjlighet att träna i bassäng en period efter operationen.

  •  Ryggrehab

  Träningsgrupper efter diskbråck eller ryggoperation. Enskild behandling kan förekomma och består i första hand av information och råd.

  • Rehabilitering vid njursjukdom

  Den som har njursjukdom och kontakt med njurteamet kan erbjudas individanpassad träning.

  • Palliativ medicin

  Rehabilitering av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast erbjuds till alla som är inskrivna i Palliativ medicin.

Till toppen av sidan