Neurorehabilitering Sävar Umeå

Klintvägen 69, 907 37 Umeå

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
090-785 98 50
Telefontid idag

Stängt

  Fler tider och telefonnummer

  Telefontider
  • Mån07:00 - 23:59
  • Tis - TorDygnet runt
  • Fre00:00 - 15:30

  Besöksadress:
  Klintvägen 69, 907 37 Umeå
  Län, kommun:
  Västerbottens län, Umeå
  Postadress:
  Neurorehab Sävar, 907 46 Umeå

  Vägbeskrivning

  Hitta på plats:

  Byggnad 26, avdelning UB12.

  Neurorehab Sävar är en specialiserad rehabiliteringsklinik för personer med progredierande neurologisk sjukdom och för personer med följdtillstånd efter stroke i yrkesverksam ålder.


  De vanligaste diagnoserna är MS, Parkinson och Stroke.

  Verksamheten bedrivs i en rehabiliterande miljö där du kan vistas antingen som inneliggande eller komma för dagrehabilitering.


  Vi arbetar i team – i teamet ingår arbetsterapeut, läkare, rehabiliteringsassistent, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och socionom. Som konsulter finns dietist, logoped och psykolog.


  Utifrån dina resurser och begränsningar planerar teamen din rehabilitering tillsammans med dig.

  Driftsform

  Driftsform: Region

  Information till patienter

  Remisskrav

  Ja

  Välkommen till Neurorehabilitering Sävar! Här har vi följande utbud.

  Neurorehab Sävar har 2021 genomgått en kvalitetsgranskning inom CARF och erhållit 3 års ackreditering för sitt öppenvårdsprogram.

  • Vi har program med diagnosspecifik information och träning. Det övergripande syftet med programmen är att de ska ge en fördjupad kunskap om sjukdomen, ökad kännedom om hur sjukdomen och dess konsekvenser påverkar dig, din omgivning och dina närstående.

   Vi ger information om vilket stöd du kan få från hälso- och sjukvården samt från samhället i övrigt till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Målet är att du med ökad kunskap och insikt ska kunna skapa förutsättningar till god livskvalitet och delaktighet i livet samt att i en rehabiliterande miljö få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

   Vår verksamhet är HBTQ-diplomerad.

   Neurorehab Sävar har 2021 genomgått en kvalitetsgranskning inom CARF och erhållit 3 års ackreditering för sitt öppenvårdsprogram.

  • Det övergripande syftet är att med hjälp av rehabiliterande insatser i en rehabiliterande miljö ge dig möjlighet att öka/bibehålla din delaktighet i livet.

   En rehabiliteringsperiod innehåller:

   • Utredning/bedömning som grund för teambaserad rehabilitering.
   • Träning av funktionsförmåga i aktiviteter individuellt och i grupp
   • Utprovning av hjälpmedel
   • Information om diagnos/skada och dess konsekvenser
   • Information om rättigheter och stöd från samhället
   • Stöd till närstående
   • Möten med andra människor i liknande livssituation.
  • Till mottagningsverksamheten kommer patienter för utredning, bedömning, behandling och/eller poliklinisk behandling. I teamet görs bedömningar av rehabiliteringsbehov/potential och val av lämplig rehabiliteringsform samt bedömning av funktionstillstånd.

   Telefonnummer reception: 090-785 98 50, måndag 07:00 - fredag 15:30 (dvs dygnet runt fram till fredag kl 15.30)

   Avdelningschef Greta Själander

  Till toppen av sidan