Telefonnummer

Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Köksvägen 11, 901 89 Umeå

Vi är en länsenhet och ett kompetenscentrum för barnavårdsmottagningarna i Västerbotten.


Vi finns på tre platser i länet: Umeå, Skellefteå och Lycksele. I Umeå hittar du oss i Regionens hus, Köksvägen 11. I Skellefteå hittar du oss på Nordlandergatan 15 och i Lycksele finns vi på Lycksele lasarett.Hos oss arbetar mödra- och barnhälsovårdspsykologer, barnhälsovårdsöverläkare, dietist, vårdutvecklare samt administratör. All kontakt med oss sker genom respektive hälsocentral, BVC eller mödravårdscentral.

Vi är en hbtq-diplomerad verksamhet. Hbtq-diplomering innebär att vår personal fått kunskap om hbtq-personers livsvillkor samt hur normer kring kön och sexualitet påverkar hälsa och bemötande. Längst ner på sidan under rubriken Läs mer finns mer information om Region Västerbottens hbtq-diplomerade verksamheter.

Driftsform: Region

  • Här på 1177.se finns mycket att läsa om barns hälsa och utveckling och om vara förälder.

    Tema Barn och föräldrar

Remisskrav

Det krävs remiss från din hälsocentral, BVC, barnmorskemottagning eller mödravårdscentral för att komma till oss.

Telefonnummer till psykolog och dietist står på din kallelse.

Till toppen av sidan