Hallens hälsocentral

Hallenvägen 41, 845 91 Hallen

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
0643-44 55 00
Öppet idag

Stängt

  Telefontid idag

  Stängt

   Drop-in-tid idag

   Stängt

    Fler tider och telefonnummer

    Telefontider
    • Mån - Tor08:15 - 10:00
    • Mån - Tor10:30 - 11:00
    • Mån - Tor11:00 - 16:00 Callback
    Öppettider
    • Mån - Tor09:00 - 16:00
    Drop-in-tider
    • Mån - Tor09:00 - 10:00 Provtagning
    • Mån - Tor10:30 - 11:30 Provtagning

    Besöksadress:
    Hallenvägen 41, 845 91 Hallen
    Län, kommun:
    Jämtlands län, Åre
    Postadress:
    Hallenvägen 41, 845 91 Hallen

    Vägbeskrivning

    Hitta hit:

    Hallenvägen 41, Hallen. Tel: 0643 - 44 55 00.

    Hälsocentralen ligger centralt i Hallen skyltat från väg 321.

    Vi betjänar c:a 1600 invånare från Månsåsen i söder till Mattmar i norr.

    Driftsform

    Driftsform: Region

    Välkommen till Hallens hälsocentral!

    Här hittar du information om våra e-tjänster samt telefonnummer och telefontider för rådgivning eller tidsbokning.

    Fredagar har vi stängt och hänvisar då till Järpens hälsocentral.

    När vi har stängt kan du även ringa 1177 för att få råd. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare till rätt vård.

    De flesta besök på hälsocentral för vuxna över 18 år kostar vanligtvis 300 kr, undantag är t ex ordinerad provtagning, besök hos barnhälsovården m fl. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Utförligare information om patientavgifter hittar du här.

    Du hittar följande utbud hos Hallens hälsocentral:

    • Just nu har vi reducerad läkarbemanning tills vidare.

     Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

     Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0643-44 55 00

    • Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

     • ge sjukvårdande behandling
     • ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
     • bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
     • arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
     • göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
     • bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar

      

     Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0643-44 55 00

    • Du som vårdnadshavare kan kontakta oss när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

     Du kan också kontakta barnhälsovården om du känner oro över något, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.

     Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.

     - Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för att boka tid. Om läget är livshotande ska du ringa 112.

     BVC-besök är kostnadsfria men uteblivna besök som inte avbokats i tid faktureras patientavgift enligt gällande taxa.

     Vi tar bara emot besök som är tidsbokade på förhand. 

     Telefon: 0643-44 55 01. Lämna meddelande i röstbrevlådan.

    • Hit kan du vända dig för:

     • förberedelse inför föräldraskap
     • graviditetskontroll
     • gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
     • preventivmedelsrådgivning
     • provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
     • råd och stöd vid inkontinens hos kvinnor
     • samtal och stöd som gäller abort
     • sex- och samlevnadsfrågor

     Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

      

     Endast tidsbeställda mottagningsbesök

     Telefon: 0643-44 55 00, 070-270 34 11

     Telefontid: Måndag och onsdag kl. 8.30-9.30

    • Som diabetiker kan du sköta om stora delar av din behandling på egen hand – och diabetessjuksköterskan finns där som stöd och sakkunnig.

     Diabetessjuksköterskan kan bland annat:

     • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
     • undersöka dig och bedöma ditt behov av vård
     • informera om kost och motion i förebyggande syfte
     • lära ut hur du tar prover för självkontroll
     • lära ut hur du tar insulininjektioner
     • följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig
     • vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera.

     Astmasköterskan utför kontroller och spirometri för astma- och allergipatienter och för patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

      

     Endast tidsbeställda mottagningsbesök

     Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0643-44 55 00

    • En dietist har specialkompetens om mat, näring och hälsa.

     Om du har en sjukdom eller ett tillstånd som påverkas eller är en direkt orsak av hur/vad du äter (till exempel IBS, undernäring, övervikt, fetma, diabetes typ II, njursjukdom eller cancer) bör du alltid kontakta en dietist. Du kan även kontakta dietisten i fall du har generella frågor om kost.

     Det är alltid dietistens bedömning av patientens tillstånd och individuella behov som ligger till grund för vilken nutritionsbehandling som blir aktuell.

      

     Dietist: Monica Ottosson

     Telefon: 070-397 08 54, Måndagar, tisdagar och torsdagar

    • För att få behandling inom medicinsk fotvård hos oss kan du antingen komma via remiss från läkare eller distriktssköterska eller be om behandling direkt till vår fotvårdsterapeut.

     Fotvårdsterapeuten finns på plats i Hallen 1 – 2 gånger per vecka.


     Fotvårdsterapeut: Camilla Söderberg

     Telefon: 0730-42 34 32

     Telefontid: Ring och lämna meddelande om du inte får svar genast. SMS går också bra.

    • Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga – till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

     Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning.

     Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0643-44 55 00, 070-230 05 18

    • Det behövs ingen remiss för att komma till oss. Det bästa är därför om du tar kontakt själv.

     Du som är över 18 år och folkbokförd i Åre kommun kan vända dig till PSE.

     Hos oss kan du få hjälp om du:

     • har råkat ut för en kris av något slag
     • har drabbats av personliga förluster
     • behöver tala med någon om sådant du inte kan tala med någon annan om
     • känner dig nedstämd och orkeslös
     • har ångest och/eller fobier
     • har utmattningssyndrom
     • hamnat i omständigheter som du tycker att du har svårt att klara själv

     Gäller det relationsproblem så ska du ta kontakt med familjerådgivningen i den kommun där du bor. Är det alkohol- eller annan typ av beroendeproblematik, ska du kontakta beroendeenheten i kommunen.

     Känner du dig osäker på vem du ska vända dig till så är du alltid - oavsett ålder och problem - välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig vidare till rätt instans.

      

     Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0643-44 55 00

    • Är du i arbetsför ålder och sjukskriven, eller i riskzonen för att bli sjukskriven? I så fall finns hälsocentralens rehabkoordinator som en resurs för dig.

     Rehabkoordinatorn kan:

     • lotsa och stötta dig i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen och vårdgarantin
     • aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede
     • delta i planering av åtgärder för att du ska kunna återgå till arbete eller annan sysselsättning
     • samordna kontakter inom vården eller externa aktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare eller kommunen.

      Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0643-44 55 00

    • På vår hälsocentral finns tobaksavvänjare, som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Det gäller såväl rökare, snusare och e-cigarettanvändare. Remiss behövs ej.

      

     Tobaksavvänjare: Tina Svendsen

     Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0643-44 55 00

    Till toppen av sidan