Föllinge hälsocentral

Storgatan 12, 835 61 Föllinge

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
0645-71 51 30
Öppet idag
 • 08:00 - 17:00
Telefontid idag
 • 08:00 - 11:30
 • 13:00 - 14:00

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
 • Mån - Fre08:00 - 11:30
 • Mån - Fre13:00 - 14:00
Öppettider
 • Mån - Fre08:00 - 17:00

Besöksadress:
Storgatan 12, 835 61 Föllinge
Län, kommun:
Jämtlands län, Krokom
Postadress:
Storgatan 12, 835 61 Föllinge

Föllinge hälsocentral ligger centralt i Föllinge

Vårt upptagningsområde är stort till ytan men glest befolkat. Vi betjänar ca 1 500 invånare.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Telefonnummer till mottagningen i Rötviken 0645-715143.

Välkommen till Föllinge hälsocentral!

Här hittar du information om våra e-tjänster samt telefonnummer och telefontider för rådgivning eller tidsbokning.

När vi har stängt kan du ringa 1177 för att få råd. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare till rätt vård.

De flesta besök på hälsocentral för vuxna över 18 år kostar vanligtvis 300 kr, undantag är t ex ordinerad provtagning, besök hos barnhälsovården m fl. På helger/jourtid är avgiften 400 kr. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Utförligare information om patientavgifter hittar du här.

Du hittar följande utbud hos Föllinge hälsocentral:

 • Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0645-71 51 30

 • Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

  • ge sjukvårdande behandling
  • ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
  • bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
  • arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
  • göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
  • bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar

  Mottagning efter överenskommelse.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0645-71 51 30

 • Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

  Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.

  Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.

  - Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidsbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.

  BVC-besök är kostnadsfria.

  Öppettider: Tisdagar kl. 8.00-12.00

  Telefon: 0645-71 51 36

 • Hit kan du vända dig för:

  • förberedelse inför föräldraskap
  • graviditetskontroll
  • gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
  • preventivmedelsrådgivning
  • provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
  • samtal och stöd som gäller abort
  • sex- och samlevnadsfrågor

  Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

  Endast tidsbeställda mottagningsbesök, tidsbokning via Krokoms hälsocentral.

  Telefon: 0640-166 20

  Telefontid: Vardagar kl. 10.00-11.30, övrig tid röstbrevlåda.

 • Som diabetiker kan du sköta om stora delar av din behandling på egen hand – och diabetessjuksköterskan finns där som stöd och sakkunnig.

  Diabetessjuksköterskan kan bland annat:

  • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
  • undersöka dig och bedöma ditt behov av vård
  • informera om kost och motion i förebyggande syfte
  • lära ut hur du tar prover för självkontroll
  • lära ut hur du tar insulininjektioner
  • följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig
  • vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera.

   

  Mottagning efter överenskommelse.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0645-71 51 30

 • Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga – till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

  Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning.

  Öppettider: Vardagar kl. 8.00-16.00

  Telefon: 0640-166 25

  Telefontid: Vardagar kl. 8.00-9.00, övrig tid röstbrevlåda. Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp så snart som möjligt.

 • Christina Reslegård, specialistsjuksköterska/ leg psykoterapeut.

  Mottagning efter överenskommelse

  Telefon: 0640-166 37

  Vi hänvisar även till Psykosocial enhet (PSE) vid Krokoms Hälsocentral.

 • Är du i arbetsför ålder och sjukskriven, eller i riskzonen för att bli sjukskriven? I så fall finns hälsocentralens rehabkoordinator som en resurs för dig.

  Rehabkoordinatorn kan:

  • lotsa och stötta dig i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen och vårdgarantin
  • aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede
  • delta i planering av åtgärder för att du ska kunna återgå till arbete eller annan sysselsättning
  • samordna kontakter inom vården eller externa aktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare eller kommunen.

  Rehabkoordinator: Elisabeth Landegren-Eriksson

  Telefon: 070-206 24 47

 • På vår hälsocentral finns tobaksavvänjare, som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Det gäller såväl rökare, snusare och e-cigarettanvändare. Remiss behövs ej.

   Tobaksavvänjare: Kerstin Persson Moberg

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0645-71 51 30

Till toppen av sidan