Cancercentrum Västerbotten

Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer:

090-785 00 00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Vi finns vid målpunkt QA. Närmsta ingång är Södra entrén. Buss: Närmsta busshållplats är Klintvägen för lokalbuss linje 9,6 och flygbussen. Övriga bussar: Bussterminal intill Norra entrén och Hotell Björken, hållplats”Umeå Universitetsssjukhuset”. Tåg: Östra station. Närmsta ingång är Västra entrén. Därifrån följer du skyltningen till målpunkt QA. Bil: Följ skyltningen till Norrlands universitetssjukhus, Nus. Parkering finns intill Södra entrén på Klintvägen och långtidsparkering finns på andra sidan om Köksvägen.

Publicerad: 2019-04-11

Från och med måndag 8 april öppnar vår reception vid Södra entrén tidigare.

Måndag till torsdag: 07.30-16.00

Fredag: 07.30-15.00

Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus är centrum för behandling av tumörsjukdomar i norra Sverige. Hit kommer personer från de fyra nordligaste länen för att få specialiserad cancervård.

 

Här nedanför hittar du information om och länkar till våra olika sektioner.

 • Kontakta oss via Kontakta mig på e-tjänsterna eller ring:

  • Hematologi, rött team: 090-785 93 58
  • Onkologi, blått team: 090-785 44 64
  • Onkologi, gult team: 090-785 44 63.

   

  Arbetsterapeuten ger information och råd om hur olika vardags-aktiviteter kan underlättas för dig som har:

  • Påverkad rörelseförmåga.
  • Smärta
  • Trötthet
  • Fatigue
  • Påverkad kognitiv förmåga som kan yttra sig som minskad förmåga att orka, motivera sig eller klara av att utföra vardagens aktiviteter.

   

  Arbetsterapeuten kan bland annat hjälpa till med:

  • Utprovning av olika hjälpmedel.
  • Träning i aktivitet.
  • Att klara din vardag bättre med hjälp av strategier.
  • Förslag på anpassningar av miljön i hemmet.
 • Kontakta oss via Kontakta mig på e-tjänsterna eller ring:

  • Hematologi, rött team: 090-785 93 58
  • Onkologi, blått team: 090-785 44 64
  • Onkologi, gult team: 090-785 44 63.

   

  Att äta och dricka tillräckligt är viktigt för att:

  • Orka med cancerbehandlingen.
  • Må så bra som möjligt.
  • Inte gå ner i vikt.

   

  Vid cancersjukdom och i samband med behandling

  är det vanligt att det blir svårt att äta som tidigare.

  Då kan dietisten ge stöd och hjälp kring:

  • Vad du äter.
  • När du äter.
  • Hur du äter. 

  Mat vid cancer

 • Kontakta oss via Kontakta mig på e-tjänsterna eller ring:

  • Hematologi, rött team: 090-785 93 58
  • Onkologi, blått team: 090-785 44 64
  • Onkologi, gult team: 090-785 44 63.

   

  Fysisk aktivitet och anpassad träning kan förebygga eller lindra

  många problem som kan uppstå i samband med cancersjukdom.

  Fysioterapeuten/sjukgymnasten gör individuella bedömningar och behandlar

  cancerrelaterade symtom eller funktions-nedsättningar.

   

  Du kan få hjälp med:

  • Individuell träning.
  • Utprovning av gång-hjälpmedel.
  • Andnings-hjälpmedel
  • Ödem-behandling
  • Rådgivning
  • Bassängträning i Terapibadet.
 • Kontakta oss via Kontakta mig på e-tjänsterna eller ring:

  • Hematologi, rött team: 090-785 93 58
  • Onkologi, blått team: 090-785 44 64
  • Onkologi, gult team: 090-785 44 63.

   

  Vi arbetar med psykosocialt stöd till patienter och deras anhöriga.

  Både till vuxna och barn.

   

  Psykosocialt stöd är ett sätt att främja personers psykiska och sociala

  förmåga att klara av sin vardag när den utsätts för påfrestning i någon form.

   

  Stöd och hjälp kan behövas under olika skeenden av sjukdoms-förloppet;

  vid diagnos och behandling, under processen att återgå till vardagen, vid livets slut.

   

  Stödet sker i form av samtal, enskilda eller tillsammans.

  Samtalen kan handla om:

  • Att bearbeta kriser.
  • Hur närstående påverkas av sjukdomen.
  • Oro för framtiden.
  • Sexualitet
  • Hur det är att leva med sjukdom.
  • Strategier för att hantera hjärntrötthet och fatigue.
  • Hur vardagen påverkas i sjukdomens olika skeenden.

   

  Kuratorerna kan också hjälpa till med:

  • Ge råd i ekonomiska frågor.
  • Ge råd i juridiska frågor.
  • Kontakt med myndigheter.
 • Onkologisjuksköterskor på patienthotellet, hotell Björken

  Telefonnummer: 090-785 35 50 och 090-785 39 39

  Vi jobbar dagtid på vardagar.

  Vi finns för dig som får poliklinisk behandling

  på cancercentrum och bor på patienthotellet.

   

  Vi kan hjälpa dig med olika vårdbehov

  samt ge dig och dina närstående psykosocialt stöd.

   

  (Psykosocialt stöd är ett sätt att främja personers psykiska och sociala

  förmåga att klara av sin vardag när den utsätts för påfrestning i någon form.)

   

  Oasen - aktiviteter på patienthotellet

  Mer information kommer här snart!

 • Vårdavdelning

   

  Mottagning

  På mottagningen finns även vår uppföljningsmottagning som  är till för personer som behandlats för cancer före 18 års ålder. Mottagningen är ett samarbete mellan barn- och vuxenonkologin.

  Vi erbjuder information om den behandling som personen har fått.

  Vi bedömer också om det behövs mer uppföljning.

  Kontaktsjuksköterska för mottagningen kan nås via telefon: 090-785 05 79 (röstbrevlåda).

 • Specialistenhet som erbjuder vård i hemmet för svårt sjuka patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov.

  Palliativ medicin i Skellefteå.

  Palliativ medicin i Umeå.

 • Hit kommer patienter som genomgår strålbehandling.

  Kontakt och mer information om strålbehandling, Umeå

Information till patienter

Centrumledning

Har du frågor, förslag eller synpunkter på verksamheten kontakta centrumledningen.

Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef

E-post: elisabeth.o.karlsson@regionvasterbotten.se

Martin Erlanson, biträdande verksamhetschef

E-post: martin.erlanson@regionvasterbotten.se

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region