Cancercentrum Västerbotten

Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
090-785 00 00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Vi finns vid målpunkt QA. Närmsta ingång är Södra entrén.

Buss: Närmsta busshållplats är Klintvägen för lokalbuss linje 9,6 och flygbussen.

Övriga bussar: Bussterminal intill Norra entrén och Hotell Björken, hållplats”Umeå Universitetsssjukhuset”.

Tåg: Östra station. Närmsta ingång är Västra entrén. Därifrån följer du skyltningen till målpunkt QA.

Bil: Följ skyltningen till Norrlands universitetssjukhus, Nus. Parkering finns intill Södra entrén på Klintvägen och långtidsparkering finns på andra sidan om Köksvägen.

Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus är centrum för behandling av tumörsjukdomar i norra Sverige. Hit kommer personer från de fyra nordligaste länen för att få specialiserad cancervård.

Centrumledning

Har du frågor, förslag eller synpunkter på verksamheten kontakta centrumledningen.


Maria Liljeholm, verksamhetschef

E-post: maria.liljeholm@regionvasterbotten.se


Marie Sjögren, biträdande verksamhetschef

E-post: marie.sjogren@regionvasterbotten.se

Driftsform

Driftsform: Region

Publicerad: 2021-09-03

En extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer med allvarligt nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller medicinering. Du som är aktuell för en 3:e dos kommer att bli kontaktad av sjukvården och då få ett brev att ta med vid vaccinationstillfället.

Publicerad: 2021-07-12

Nu lättar Region Västerbotten på vissa åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin. Från och med den 12 juli tas det generella besöksförbudet på länets sjukhus och vårdenheter bort och i stället införs besöksrestriktioner. Beslutet är fattat av hälso- och sjukvårdsledningen i samråd med smittskydd och vårdhygien. Läs mer om vad som gäller för anhöriga under rubriken Vårt utbud.

Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus är centrum för behandling av tumörsjukdomar i norra Sverige. Hit kommer personer från de fyra nordligaste länen för att få specialiserad cancervård.

 
För Cancercentrum gäller nu följande besöksrestriktioner för anhöriga:

Det här gäller vid besök hos oss
• Du ska vara symtomfri.
• Undvik trängsel och ha god handhygien.
Tack för att du visar hänsyn!

 

Här nedanför hittar du information om och länkar till våra olika sektioner samt öppettiderna för receptionen vid södra entrén.

 • Kontakta oss via Kontakta mig på e-tjänsterna eller ring:

  • Hematologi, rött team: 090-785 93 58
  • Onkologi, blått team: 090-785 44 64
  • Onkologi, gult team: 090-785 44 63.

   

  Arbetsterapeuten ger information och råd om hur olika vardags-aktiviteter kan underlättas för dig som har:

  • Påverkad rörelseförmåga.
  • Smärta
  • Trötthet
  • Fatigue
  • Påverkad kognitiv förmåga som kan yttra sig som minskad förmåga att orka, motivera sig eller klara av att utföra vardagens aktiviteter.

   

  Arbetsterapeuten kan bland annat hjälpa till med:

  • Utprovning av olika hjälpmedel.
  • Träning i aktivitet.
  • Att klara din vardag bättre med hjälp av strategier.
  • Förslag på anpassningar av miljön i hemmet.
 • Kontakta oss via Kontakta mig på e-tjänsterna eller ring:

  • Hematologi, rött team: 090-785 93 58
  • Onkologi, blått team: 090-785 44 64
  • Onkologi, gult team: 090-785 44 63.

   

  Att äta och dricka tillräckligt är viktigt för att:

  • Orka med cancerbehandlingen.
  • Må så bra som möjligt.
  • Inte gå ner i vikt.

   

  Vid cancersjukdom och i samband med behandling

  är det vanligt att det blir svårt att äta som tidigare.

  Då kan dietisten ge stöd och hjälp kring:

  • Vad du äter.
  • När du äter.
  • Hur du äter. 

  Mat vid cancer

 • Kontakta oss via Kontakta mig på e-tjänsterna eller ring:

  • Hematologi, rött team: 090-785 93 58
  • Onkologi, blått team: 090-785 44 64
  • Onkologi, gult team: 090-785 44 63.

   

  Fysisk aktivitet och anpassad träning kan förebygga eller lindra många besvär i samband med cancersjukdom.

  Fysioterapeuten kan ge individuella tränings-instruktioner, bedöma och behandla cancer-relaterade symtom eller funktions-nedsättningar.

   

  Cancercentrum erbjuder även möjlighet att träna i grupp. Tala med din kontaktsjuksköterska eller läkare som hjälper dig vidare.

  Fysisk aktivitet och fysioterapi vid cancer - 1177 Vårdguiden

 • Kontakta oss via Kontakta mig på e-tjänsterna eller ring:

  • Hematologi, rött team: 090-785 93 58
  • Onkologi, blått team: 090-785 44 64
  • Onkologi, gult team: 090-785 44 63.

   

  Vi arbetar med psykosocialt stöd till patienter och deras anhöriga. Både till vuxna och barn.

   

  Psykosocialt stöd är ett sätt att främja personers psykiska och sociala förmåga att klara av sin vardag när den utsätts för påfrestning i någon form.

   

  Stöd och hjälp kan behövas under olika skeenden av sjukdoms-förloppet; vid diagnos och behandling, under processen att återgå till vardagen, vid livets slut.

   

  Stödet sker i form av samtal, enskilda eller tillsammans.

  Samtalen kan handla om:

  • Att bearbeta kriser.
  • Hur närstående påverkas av sjukdomen.
  • Oro för framtiden.
  • Sexualitet
  • Hur det är att leva med sjukdom.
  • Strategier för att hantera hjärntrötthet och fatigue.
  • Hur vardagen påverkas i sjukdomens olika skeenden.

   

  Kuratorerna kan också hjälpa till med:

  • Ge råd i ekonomiska frågor.
  • Ge råd i juridiska frågor.
  • Kontakt med myndigheter.
 • Onkologisjuksköterskor på patienthotellet, hotell Björken

  Telefonnummer: 090-785 35 50 och 090-785 39 39

  Vi jobbar dagtid på vardagar.

  Vi finns för dig som får poliklinisk behandling på cancercentrum och bor på patienthotellet.

   

  Vi kan hjälpa dig med olika vårdbehov samt ge dig och dina närstående psykosocialt stöd.

   

  (Psykosocialt stöd är ett sätt att främja personers psykiska och sociala förmåga att klara av sin vardag när den utsätts för påfrestning i någon form.)

   

  Oasen - aktiviteter på patienthotellet

 • Specialistenhet som erbjuder vård i hemmet för svårt sjuka patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov.

  Palliativ medicin i Skellefteå.

  Palliativ medicin i Umeå.

 • Hit kommer patienter som genomgår strålbehandling.

  Kontakt och mer information om strålbehandling, Umeå

 • På mottagningen finns även vår uppföljningsmottagning som är till för personer som behandlats för cancer före 18 års ålder. Mottagningen är ett samarbete mellan barn- och vuxenonkologin.

  Vi erbjuder information om den behandling som personen har fått.

  Vi bedömer också om det behövs mer uppföljning.

  Kontaktsjuksköterska för uppföljningsmottagningen kan nås via onkologmottagningens telefonrådgivning:

  090-785 44 63 eller 090-785 44 64

  Be att de meddelar sköterska ansvarig för uppföljningsmottagningen att du vill ha kontakt så kommer kontaktsköterskan att ringa upp dig. Kom ihåg att lämna ditt telefonnummer till den du pratar med!

 • Vår reception vid södra entrén har följande öppettider:

  Måndag till torsdag: 07.30-16.00

  Fredag: 07.30-15.00

Till toppen av sidan