Bra Liv Kvarnarp vårdcentralsfilial

Dukers väg 2 A, Eksjö

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–17.00
Tisdag08.00–17.00
Onsdag08.00–17.00
Torsdag08.00–17.00
Fredag08.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Dukers väg 2 A, Eksjö
Län, kommun:
Jönköpings län, Eksjö
Postadress:
Bra Liv Kvarnarp, vårdcentralsfilial, Dukers väg 2 A, 575 36 Eksjö

Bra Liv Kvarnarp vårdcentralsfilial är en filial till Bra Liv Eksjö vårdcentral.


Vi hjälper dig när du behöver vård. Du får även hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning vid behov. Vi arbetar även förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning.


På vårdcentralen i Kvarnarp finns arbetsterapeut, astma/KOL-sköterska, diabetessköterska och kurator.

Driftsform: Region

Vi har ett stort utbud på Bra Liv Kvarnarp vårdcentral. Men vissa av våra mottagningar finns på Bra Liv Eksjö vårdcentral.

 • Här kan du söka vård digitalt eller ställa administrativa frågor till oss. Du får svara på frågor om dina symtom och får antingen råd om vad du kan göra själv eller chatta med vårdpersonal. Vid behov kan chatten övergå till ett videosamtal, röstsamtal eller att du får ett bokat besök. Du kan söka vård både för dig själv och som vårdnadshavare för barn från 1 år och fram till att barnet fyller 13 år.

  Du kan påbörja ditt ärende och svara på de förberedande frågorna när som helst under dygnet. Chatten med vårdcentralen är öppen vardagar klockan 08:00-16:30.

  1177 direkt - Bra Liv Kvarnarp vårdcentralsfilial

  Läs mer om 1177 direkt

 • Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

  Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

  Gå till appen

  Läs mer om Bra Liv nära

 • Mottagningen finns på Bra Liv Kvarnarp vårdcentralsfilial.

  Arbetsterapin hjälper dig som på grund av skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning har svårigheter att klara ditt dagliga liv. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter. 

  Till oss kan du vända dig för exempelvis:

  • Handskador, frakturer, ledbesvär och övriga problem med händer och fingrar.
  • Rehabilitering efter skador.
  • Utprovning och/eller tillverkning av ortoser (stödförband) till händer.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning t.ex. vid ledbesvär.
  • Kognitiv bedömning/minnesutredning.
  • Bedömning av aktivitetsförmåga.
  • Hjälp med struktur i vardagen.
  • Aktivitetsbalans
  • Stresshantering
  • Sömnhygien
 • Astma- och KOL-mottagningen är till för dig som har astma eller KOL. Du kommer till mottagningen via en remiss från läkaren.

  Målet med mottagningen är att du ska få en god kunskap om din sjukdom och nå en behandling där du är så symtomfri som möjligt. Du kommer att lära dig grunderna om astma och KOL och om hur din medicin fungerar. 

  Inledningsvis träffas vi ett par gånger där du kommer att få genomföra en lungfunktionstest (spirometri) samt samtala kring din sjukdom.

  När vi nått en bra behandling kommer vi att ha kontakt varje år för att följa upp behandling och eventuellt göra medicinjustering.

  Studier har visat att astma- och KOL-mottagningar ökar patientens kunskap och förståelse för sin sjukdom och behandling. Därför ser man att patienter som besöker astma- och KOL-mottagning regelbundet mår bättre.

 • På diabetesmottagningen ger vi dig råd, information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.
  Du som har diabetes kan även få stöd och hjälp från vår fotterapeut. 

 • Mottagningen finns på Bra Liv Eksjö vårdcentral

  Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

 • På distriktssköterskemottagningen får du råd och stöd när det gäller din hälsa, både via telefon eller vid besök hos oss.
  Här utförs bland annat blodtryckskontroller, borttagning av stygn, injektioner, omläggning av sår, utprovning av vissa hjälpmedel.

 • Mottagningen finns på Bra Liv Eksjö vårdcentral.

  Du kan söka till oss med eller utan remiss.

  Till fysioterapin kan du vända dig om du vill ha råd och inspiration för att komma igång med fysisk aktivitet. Anpassad träning kan förebygga, men även vara en behandling vid sjukdom, skador och smärta.

  Vi kan hjälpa dig att analysera orsaken till dina problem. Tillsammans planerar vi eventuell behandling eller andra åtgärder.

 • Du behöver ingen remiss för att komma till oss.

   

  I primärvården kan vi bedöma och behandla lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos personer över 18 år. Det kan exempelvis handla om ångestproblematik, stress- och krisreaktioner eller nedstämdhet.

  Vid besöket görs en bedömning och gemensam överenskommelse om vilken som är den lämpligaste insatsen för dig. Vi samarbetar kring din vård med andra yrkesgrupper på vårdcentralen.

  Psykosociala enheten ger korttidsinriktade samtalsbehandlingar vid exempelvis:

  • Depression - lätt till medelsvår
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Ångest - lätt till medelsvår
  • Komplicerade krisreaktioner

  (Akuta ärenden hänvisas till psykiatriska klinikens akutmottagning)

 • Mottagningen finn på Bra Liv Eksjö vårdcentral

  För provtagning krävs ordination från din vårdgivare/läkare.

 • Rehabkoordinatorn finns på Bra Liv Eksjö vårdcentral

  Till rehabkoordinator kan du vända dig med eller utan en remiss.

  Rehabkoordinatorn är en resurs för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller som är sjukskrivna. Syftet är att underlätta för patienten att återgå i arbete/arbetssökande eller vara kvar i arbete.

  Rehabkoordinatorn arbetar nära läkare och övriga medarbetare på vårdcentralen, samt samarbetar med Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och vid behov även med socialtjänsten. 

  Du kan få hjälp med:

  • Stöd och coachning bl.a. i kontakten med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och/eller arbetsgivare.
  • Uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.
  • Kartlägga rehabiliteringsbehov i samverkan med teamet på vårdcentral.
  • Initiera tidiga insatser med arbetsgivare/arbetsförmedling i samråd med läkare.  

  Rehabkoordinatorn tar inga kontakter med andra utan ditt samtycke. Avsikten är att stödja dig och att du ska känna dig trygg med vad som händer.

  För en bedömning av om din sjukskrivning behöver förlängas ska du kontakta oss i god tid innan. 


 • Att få stöd av en tobaksavvänjare är kostnadsfritt.

  Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill.

Remisskrav

nej

Åldersregler

Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

Vårdcentralen har endast öppet helgfria dagar. När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna närakuter. Du når närakuten på telefon genom att ringa 1177.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Du kan välja att tillhöra en mottagning. Det kallas att lista sig. Du kan byta mottagning högst två gånger på ett år.

Till toppen av sidan