Åre hälsocentral

Kurortsvägen 20, 837 51 Åre

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

0647-166 00

Öppet idag

 • 08:00 - 17:00

Telefontid idag

 • 08:00 - 11:30
 • 13:30 - 16:30

Drop-in-tid idag

 • 09:00 - 11:00
 • 13:00 - 15:00

Fler tider och telefonnummer

Telefontider

 • Mån - Fre08:00 - 11:30
 • Mån - Fre13:30 - 16:30

Öppettider

 • Mån - Fre08:00 - 17:00

Drop-in-tider

 • Mån - Fre09:00 - 11:00
 • Mån - Fre13:00 - 15:00
Besöksadress:
Kurortsvägen 20, 837 51 Åre
Län, kommun:
Jämtlands län, Åre
Postadress:
Box 25, 837 23 Åre

Välkommen till Åre hälsocentral!

Här hittar du information om våra e-tjänster samt telefonnummer och telefontider för rådgivning eller tidsbokning.

När vi har stängt kan du ringa 1177 för att få råd. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare till rätt vård.

De flesta besök på hälsocentral kostar för vuxna över 18 år vanligtvis 300 kr, undantag är t ex ordinerad provtagning, besök hos barnhälsovården m fl. På helger/jourtid är avgiften 400 kr. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Utförligare information om patientavgifter hittar du här.

Du hittar följande utbud på Åre hälsocentral:

 • Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

  Telefon vid akuta fall: 0647-166 10 under gällande öppettider, även helger.

  Övrig tid: 1177 eller 112

 • Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

  • ge sjukvårdande behandling
  • ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
  • bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
  • arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
  • göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
  • bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar

   

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

 • Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

  Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.

  Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.

  - Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidsbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.

  BVC-besök är kostnadsfria men uteblivna besök som inte avbokats i tid faktureras patientavgift enligt gällande taxa.

  Telefon: 0647-166 15

 • Hit kan du vända dig för:

  • förberedelse inför föräldraskap
  • graviditetskontroll
  • gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
  • preventivmedelsrådgivning
  • provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
  • råd och stöd vid inkontinens hos kvinnor
  • samtal och stöd som gäller abort
  • sex- och samlevnadsfrågor

  Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

  MVC ligger på våningen ovanför läkarmottagningen, du kan gå direkt hit via separat ingång, utan att passera receptionen.

   

  Endast tidsbeställda mottagningsbesök

  Telefon: 0647-166 17

  Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag kl. 10.00-11.30

 • Diabetessjuksköterskan kan bland annat:

  • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
  • undersöka dig och bedöma ditt behov av vård
  • informera om kost och motion i förebyggande syfte
  • lära ut hur du tar prover för självkontroll
  • lära ut hur du tar insulininjektioner
  • följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig
  • vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera.

   

  Besök efter tidsbeställning.

  Diabetessjuksköterska: För tillfället är Åre hälsocentral utan diabetessjuksköterska. Patienter ombeds ringa läkarmottagningen 0647-166 00 för rådgivning.

 • En dietist har specialkompetens om mat, näring och hälsa.

  Om du har en sjukdom eller ett tillstånd som påverkas eller är en direkt orsak av hur/vad du äter (till exempel IBS, undernäring, övervikt, fetma, diabetes typ II, njursjukdom eller cancer) bör du alltid kontakta en dietist. Du kan även kontakta dietisten i fall du har generella frågor om kost.

  Det är alltid dietistens bedömning av patientens tillstånd och individuella behov som ligger till grund för vilken nutritionsbehandling som blir aktuell.

   

  Dietist: Monica Ottosson

  Telefon: 070-397 08 54

 • Fysioteraputen/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga – till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

  Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning.

  Sjukgymnastiken ligger på våningen under läkarmottagningen.

  Öppettider: Vardagar kl. 8.00-17.00

  Telefon: 0647-166 32

  Telefontid: Vardagar kl. 11.00-12.00

  Om du inte får tag på oss går det bra att lämna ett röstmeddelande, så ringer vi upp dig.

 • För att ta prover behöver du en remiss från läkare. Det är bäst om du kommer för provtagning vardagar kl. 08.00-10.30, eller 13.00-15.00. På fredagar är det bäst att komma innan kl. 10.30, eftersom vissa prover måste skickas till Östersund.

  Provtagning inför och i samband med läkarbesök är kostnadsfria. Vid provtagning i särskilda körkortsärenden betalar du enligt gällande taxa.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

 • Vårt upptagningsområde är hela Åre kommun. Det behövs ingen remiss för att komma till oss. Det bästa är därför om du tar kontakt själv.

  Du som är över 18 år och folkbokförd i Åre kommun kan vända dig till PSE.

  Hos oss kan du få hjälp om du:

  • har råkat ut för en kris av något slag
  • har drabbats av personliga förluster
  • behöver tala med någon om sådant du inte kan tala med någon annan om
  • känner dig nedstämd och orkeslös
  • har ångest och/eller fobier
  • har utmattningssyndrom
  • hamnat i omständigheter som du tycker att du har svårt att klara själv

  Gäller det relationsproblem så ska du ta kontakt med familjerådgivningen i den kommun där du bor. Är det alkohol- eller annan typ av beroendeproblematik, ska du kontakta beroendenheten i kommunen.

  Känner du dig osäker på vem du ska vända dig till så är du alltid - oavsett ålder och problem - välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig vidare till rätt instans.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

  Ansvarig: Kristian Höijd

 • Är du i arbetsför ålder och sjukskriven, eller i riskzonen för att bli sjukskriven? I så fall finns hälsocentralens rehabkoordinator som en resurs för dig.

  Det gäller om du har lättare psykisk ohälsa så som ångest, depression eller stressrelaterade sjukdomar och symtom. Det gäller även dig som har symtom i form av långvarig smärta i axlar, nacke eller rygg.

  Rehabkoordinatorn kan:

  • lotsa och stötta patienten i sin rehabiliteringsprocess inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen, vårdgarantin och rehabiliteringsgarantin
  • aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede
  • delta i planering av åtgärder för att patienten ska kunna återgåtill, och klara av, sitt arbete
  • ha återkommande möten och kontakter för att följa upp att de planerade åtgärderna blir genomförda och vilken effekt de ger

  Rehabkoordinator: Frida Enqvist

  Telefon: 070-359 44 23

 • Röntgenundersökning är kostnadsfri. Vi kan röntga hela skelettet samt thorax och i vissa fall bihålor på både vuxna och barn. Remiss från läkare krävs.

  Vi för över alla röntgenbilder digitalt till röntgenavdelningen på Östersunds sjukhus, där röntgenläkare bedömer bilderna. När vi har fått svar på bedömningen meddelar vi dig resultatet.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

 • På vår hälsocentral finns tobaksavvänjare, som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Det gäller såväl rökare, snusare och e-cigarettanvändare. Remiss behövs ej.

   Ansvariag tobaksavvänjare: Sofia Bylund.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0647-166 00

Åre Hälsocentral hittar du i samma huskropp som gamla sjukhuset. Det är ca 15 minuters promenad från bykärnan. Med bil följer du skyltarna från E 14, avtagsväg ca 1 km öster om kabinbanan. Parkering finns i anslutning till hälsocentralen.

Information till patienter

Öppettider

Vardagar kl. 8.00-17.00

Drop-in kl. 9.00-11.00, 13.00-15.00

Kontakt:

Telefon vardagar: 0647-166 00 kl. 8.00-11.30 och 13.30-16.30.

Akuttelefon vardagar: 0647-166 10 kl. 8.00-17.00

Övriga tider ring Vårdguiden 1177 eller i akuta fall ring 112.

Covid-19:

Det generella rådet är att hålla sig hemma när man har förkylnings/influensasymtom. Om du har dessa symtom och behöver söka vård; RING OSS på 0647-166 00.

Önskar du bli provtagen för Covid-19 logga in på 1177 med bankID för att boka tid för egenprovtagning. OBS! Kontakta inte Åre Hälsocentral angående detta.

För information om Vaccination mot Covid-19:

https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/nar-och-hur-kan-jag-vaccinera-mig-mot-covid-19/

Driftsform

Driftsform: Region