Läs andras frågor

Vad är retinitis pigmentosa?

Fråga

Vad är retinitis pigmentosa för typ av ögonsjukdom? Finns det behandling eller kommer jag att bli blind?

Svar

Retinitis pigmentosa är ett samlingsnamn för flera ärftliga och ovanliga ögonsjukdomar som påverkar ögats näthinna. Du kan få sjukdomen om du har ärvt vissa arvsanlag från dina genetiska föräldrar.

Retinitis är latin och betyder inflammation av näthinnan, men namnet är gammalt och lite missvisande eftersom det inte finns någon inflammation i näthinnan. Ordet pigmentosa kommer av att det ofta bildas pigmentklumpar i ögonbotten.

Du kan inte själv se pigmentklumparna. Förändringarna kan bara upptäckas när en ögonläkare tittar in i ögat och undersöker ögonbotten.

Du får svårt att se i mörker och synfältet blir mindre

I ögats näthinna finns syncellerna stavar och tappar. Stavarna gör att vi ser i mörker. Tapparna gör att vi kan uppfatta färg och se detaljer. Sjukdomen innebär att cellerna gradvis förstörs. Det kallas degeneration. Stavarna påverkas oftast först. Då utvecklar du nattblindhet. Det innebär att din syn blir sämre i svagt ljus och mörker.

Med tiden kan du märka att du har svårt att se åt sidorna och att du går in i saker och ting. Det beror på att synfältet blir mindre när sjukdomen skadar stavarna i synfältets utkanter.

Du ser fläckar i synfältet

Tapparna påverkas oftast efter att stavarna har skadats. Då kan du märka små fläckar i synfältet där du ser sämre. Efterhand blir fläckarna större.

Sjukdomen påverkar synen olika mycket på olika personer. Det beror på att en del former av retinitis pigmentosa påverkar synen mer än andra former. Därför är det viktigt att du får rätt diagnos. Sjukdomen utvecklas också olika snabbt hos olika personer. En del får en lätt synnedsättning först när de blir äldre. Andra kan få sämre syn redan i barndomen, men det är ovanligt. 

Du kan få synhjälpmedel

Du får oftast komma på regelbundna undersökningar. Du kan få synhjälpmedel om synnedsättningen påverkar din vardag. Det är ovanligt att bli helt blind.

För en viss form av retinitis pigmentosa finns det behandling med så kallad genterapi. Det finns ingen effektiv behandling för de andra formerna av sjukdomen än, men det pågår forskning som visar goda resultat.

Till toppen av sidan