Läs andras frågor

Vad är hjärnbarksatrofi?

Fråga

Vad innebär diagnosen hjärnbarksatrofi?

Svar

Hjärnbarksatrofi innebär att nervceller i hjärnbarken har försvunnit. Det upptäcks vid en undersökning av hjärnan med datortomografi eller magnetkamera.

Hjärnbarken är det yttersta lagret i hjärnan. I hjärnbarken finns nervcellkroppar och när dessa minskar blir det atrofi, som betyder att vävnad försvinner.

Hjärnan förändras när man blir äldre, precis som alla andra organ i kroppen. Efter ungefär 65 års ålder går det att se en minskning av hjärnans storlek vid undersökningar med datortomografi och magnetkamera.

Den vanligaste orsaken till hjärnbarksatrofi är att man åldras. Andra orsaker är missbruk av alkohol eller droger. Ibland är vävnadsförlusten orsakad av kärlsjukdom i hjärnan eller någon annat neurologisk sjukdom.

Hjärnatrofi behöver inte innebära att hjärnans funktion blir märkbart sämre. Men om hjärnatrofi är tecken på en sjukdom brukar det märkas, oftast i form av påverkad tankeförmåga.

Till toppen av sidan