Läs andras frågor

Vad är hjärnbarksatrofi?

Fråga

Vad innebär diagnosen perifer hjärnbarksatrofi?

Svar

Hjärnbarksatrofi innebär att det finns en skada på hjärnan. Men det talar inte om vad som orsakar denna, och inte heller vilka uttryck skadan tar sig på den som undersökts.

När en undersökning, vanligen med datortomografi, har påvisat hjärnatrofi återstår att ta reda på vad som orsakar förändringen. Det framgår nämligen inte alltid av undersökningsresultatet.

Hjärnan genomgår en förändring med stigande ålder, precis som alla andra organ i kroppen. Efter ungefär 65 års ålder går det att märka en minskning av hjärnans storlek genom avancerade undersökningar med datortomografi och magnetkameraundersökning. Den förändringen behöver inte alls vara förenad med någon sjukdom eller försämrad funktion i hjärnan.

Vid vissa sjukdomar i hjärnan kan denna atrofi, skrumpning, bli större än normalt. Detta kan ske vid en del neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom, proppar i hjärnan, skador på grund av syrebrist, alkoholmissbruk med flera. Vid demens kan också en sådan atrofi förekomma.

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan