Läs andras frågor

Vad är essentiell tremor?

Fråga

Vad är essentiell tremor? 

Svar

Essentiell tremor är en av de vanligaste orsakerna till darrningar och skakningar. Sjukdomen innebär oftast att man skakar i armar och händer när man håller upp eller rör dem. Skakningen försvinner eller minskar när man låter händerna och armarna vila i knät, eller om man står med armarna avslappnade vid sidan.

Darrningen finns oftast både på höger och vänster sida. Ibland skakar även huvudet, rösten, överkroppen eller benen. Sjukdomen ger vanligen inte några andra symtom än skakningen.

Ibland börjar skakningarna när man är ung, ibland längre fram i livet. Skakningarna brukar öka långsamt från 60-årsåldern. Ungefär hälften av alla med essentiell tremor har genetiska släktingar med sjukdomen.

Darrningarna kan om det behövs lindras med hjälp av läkemedel. Så kallade betablockerare brukar ha bra effekt. Det är läkemedel som även används vid högt blodtryck. Betablockerare som innehåller det verksamma ämnet propranolol har bäst bevisad effekt mot essentiell tremor.

Besvären vid essentiell tremor kan förvärras av till exempel kyla, uttröttning, anspänning, koffein, nikotin, alkoholabstinens, sköldkörtelsjukdom, lågt blodsocker och förändrad kalciumnivå i blodet. Många olika läkemedel kan också ge skakning som biverkan.

Många som får essentiell tremor är oroliga för att ha fått Parkinsons sjukdom. Men Parkinsons sjukdom ger även andra symtom och man skakar då framför allt i stället när handen eller armen är i vila.

Till toppen av sidan