Läs andras frågor

Hur låg kroppstemperatur kan man ha?

Fråga

Hur mycket kan kroppstemperaturen sjunka innan hjärtat och hjärnan slutar att fungera?

Svar

När kroppstemperaturen sjunker under 35 grader kallas det hypotermi. Det betyder nedkylning och kan vara mycket allvarligt.

Så reagerar kroppen på nedkylning

När du blir väldigt kall försöker kroppen först att bevara kroppsvärmen på olika sätt:

  • Blodkärlen i huden dras ihop.
  • Du darrar eller skakar och frossar. Det är ett sätt för kroppen att producera värme med hjälp av muskelarbete.
  • Kroppen bildar stresshormoner, pulsen och blodtrycket ökar och andningen blir snabbare.

Du kan börja förlora medvetandet om du fortsätter att bli nedkyld. Blodtrycket sjunker, pulsen och andetagen minskar. Du förlorar förmågan att producera värme genom muskelarbete eller frossa. Hjärtat kan få allvarliga rytmrubbningar som till exempel kammarflimmer. Då pumpas inget blod ut från hjärtat.

Vid 30 grader fungerar inte regleringen av kroppstemperaturen. Vid 26 grader blir de flesta medvetslösa. Vid en kroppstemperatur under 20 grader slutar all aktivitet i hjärnan.

Här kan du läsa mer om köldskador.

Behandling

En person som blivit nedkyld måste snabbt få hjälp att återställa kroppsvärmen med till exempel filtar. Vid kraftig nedkylning krävs sjukhusvård så fort som möjligt.

Vanliga orsaker till hypotermi

De vanligaste orsakerna till hypotermi är att man blir nedkyld i samband med en olycka, i samband med att man dricker alkohol och blir medvetslös, eller att man blir nedkyld i vatten eller snö.

Nedkylning kan användas som metod i sjukvården

Aktiv nedkylning används ibland i samband med vissa kirurgiska ingrepp, till exempel hjärtoperationer. Det är ett sätt att skydda cellerna mot syrebrist.

Till toppen av sidan