Söka vård - مراجعه‌ی درمانی

اطلاعات در مورد 1177

Det här är 1177 - persiska

1177 اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان بیمار هستید، م توانید با شماره تلفن 1177.دیریگبسامتآنگاه م.دینکتفایردهرواشمیدئوسایسییلگنانابزهبراتسرپکیزادیناوتشما م توانید شبانه روز با شماره تلفن 1177.دیریگبسامتدر وب سایت 1177.seم تملاسدرومرددیناوتو بیماریها اطلاعات دریافت کنید

Läs texten på svenska.

1177.se هم یک وبسایت خدمات بهداشتی و درمانی بوده و هم یک شماره تلفن است. در مورد نحوه عملکرد مراقبتهای بهداشتی و درمانی در سوئد در این متن بیشتر بخوانید. 

برای دریافت مشاوره در مورد خدمات درمانی با 1177 تماس بگیرید

در صورت نیاز به مشاوره زمانی که بیمار هستید یا مجروح شدهاید، میتوانید با شماره تلفن 1177 تماس بگیرید.  

آنهایی که پاسخ میدهند پرستار هستند و شما میتوانید با آنها به زبان سوئدی یا انگلیسی حرف بزنید. در برخی از ناحیهها(regioner)  امکان دریافت کمک به زبانهای دیگر نیز وجود دارد. 

پرستاران میتوانند به شما در مورد نحوه رسیدگی به ناراحتیهایتان راهنمایی کنند. در صورت لزوم میتوانند به شما در مورد اینکه برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به کجا مراجعه بکنید، راهنمایی کنند.  

این امر شامل کل خانواده میشود 

اگر یک کودک و یا یکی از بستگانتان بیمار است، همچنین میتوانید با 1177 تماس بگیرید. این خدمات مجانی است. تنها چیزی که پرداخت میکنید هزینه تماس تلفنی است. 

اگر تلفن شما آبونمان یا سیم کارت سوئدی ندارد و یا اگر از کشور دیگری تماس میگیرید، با شماره ۰۰ ۷۷۱-۱۱-۷۷ ۰۰۴۶ تماس بگیرید.  

اطلاعات شخصی شما محفوظ است 

هنگام تماس با 1177 باید شماره شناسایی یا شماره هماهنگی (samordningsnummer) را ارائه بدهید. این امر لازم است تا کارکنان خدمات درمانی بتوانند یادداشتهایی در مورد شما بنویسند. این یادداشتها ذخیره میشوند. 

اطلاعات شخصیتان و اطلاعات دیگری که به کارکنان خدمات درمانی میدهید بر اساس قوانین حفظ اسرار محفوظ میباشد. این بدان معنی است که کارکنان خدمات درمانی اجازه ندارند اطلاعات مربوط به شما را به افراد خارج از خدمات درمانی ارائه بدهند. همه کارکنان خدمات درمانی، به شمول مترجمین و کارکنان داروخانهها، وظیفه حفظ اسرار دارند. 

مشاوره در مورد خدمات بهداشتی و درمانی در وب‌سایت

وبسایت 1177.se دارای اطلاعاتی در مورد بیماریها، مراقبت بهداشتی و درمانی و سلامتی است. در این وبسایت توصیههایی در مورد اینکه چه کارهایی برای بهتر شدن حال خود و یا فرزندتان میتوانید انجام بدهید، وجود دارد. 

همه اطلاعات موجود در 1177.se توسط پزشکان و سایر کارکنان خدمات درمانی بررسی شده است. 

خدمات بهداشتی و درمانی را پیدا کنید 

در این وبسایت میتوانید آدرس و شمارههای تلفن درمانگاههای مختلف را پیدا کنید. ناحیه محل زندگیتان(region)  را بالای صفحه انتخاب کنید تا اطلاعات درست به دست بیاورید. 

با شناسه الکترونیکی(e-legitimation وارد شوید 

شما همچنین میتوانید با شناسه الکترونیکی به 1177.se وارد شوید. از جمله میتوانید یک قرار ملاقات رزرو کنید یا با خدمات درمانی تماس بگیرید. برای ورود به سیستم به شناسه الکترونیکی و شماره شناسایی سوئدی نیاز دارید. 

To the top of the page