Smärtbehandlingar och rehabilitering

Rehabilitering efter stroke

Att få en stroke kan innebära en stor förändring i livet. Både du och dina närstående kan behöva anpassa er till den nya situationen. Du kan komma att behöva professionell hjälp för att komma tillbaka till ett vardagsliv som du trivs med.

Vilka svårigheter du kan få efter en stroke beror på vilken del av hjärnan som har skadats och hur utbredd skadan är. De första månaderna efter att du har fått en stroke sker ofta stora förbättringar. En del besvär kan bli mer eller mindre bestående, men förbättringar kan ske även flera år efter en stroke.

Efter en stroke kan till exempel följande hända:

  • Du får en ihållande trötthet.
  • Du får problem att minnas.
  • Du blir nedstämd.
  • Du får svårt att prata och att förstå vad andra säger.
  • Du får personlighetsförändringar.
  • Du får svårt att äta eller dricka.
  • Du blir förlamad i en arm, ett ben eller både armen och benet på ena sidan av kroppen.
  • Du får försämrad känsel i ena sidan av kroppen.

Risken för att du ska få demens ökar också.

Till toppen av sidan