Olika vårdformer

Personlig assistans

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov. För att få personlig assistans behöver du vara yngre än 65 år. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill.

Din funktionsnedsättning ska finnas under en längre tid för att du ska kunna få personlig assistans. Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Läs mer på 1177.se

Jag har en funktionsnedsättning och är beroende av mina assistenter. Hur gör jag vid en utlandsresa?

Jag har en funktionsnedsättning och vill resa utomlands med mina två assistenter. Hur ska jag göra?

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Mänskliga rättigheter är regler där det står vilka rättigheter människor har. Alla människor har mänskliga rättigheter. I FN:s överenskommelse om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att du som har en funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som alla andra.

Till toppen av sidan