Operationer i hjärtat

Ballongvidgning av kranskärl

Ballongvidgning är en behandling som används vid förträngningar i hjärtats kranskärl. Kärlen vidgas så att blodet kan passera som det ska. En ballongvidgning kan göras planerat efter att du har haft besvär en längre tid. Den kan också göras akut om du plötsligt får svåra besvär och har förträngningar i kärlen.

Behandlingen kallas också PCI och görs på en röntgenavdelning på ett sjukhus. Ballongens placering och resultatet av vidgningen kontrolleras med röntgenbilder på en bildskärm.

Till toppen av sidan