Syn

Synhjälpmedel

Det finns många olika typer av synhjälpmedel. De kan vara allt från ganska enkla till mer avancerade optiska eller elektroniska.

En person går utomhus med en vit käpp.
En käpp kan göra det lättare att ta sig fram utomhus.

Vilken typ av synhjälpmedel du kan få beror på hur stor synnedsättning du har och vad du behöver hjälpmedlet till. Det beror också på vilka regler som finns i din region.

Ofta behöver du en kombination av olika hjälpmedel för att underlätta det dagliga livet. Är du utomhus kan du behöva visa att du har en synnedsättning genom att ha en vit käpp. Den fungerar samtidigt som ett hjälpmedel för att hjälpa dig att orientera dig i miljön. Hemma kan du till exempel behöva en märkning på golvet så du känner var trappan börjar.

Läs mer om hur det går till att få synhjälpmedel

Läs mer på 1177.se

Att få synhjälpmedel

Du kan få hjälpmedel om du har en synnedsättning som gör att du har svårt att klara dig i vardagen. Genom att använda hjälpmedel kan du bli mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv.

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel gör det lättare för dig som har en funktionsnedsättning att utöva olika fritidsaktiviteter, hobbys eller sporter. Det varierar mellan olika regioner vad som räknas som fritidshjälpmedel och vilket stöd du kan få för att låna eller köpa dessa.

Synnedsättning

En synnedsättning kan vara medfödd eller komma senare under livet. Vissa synnedsättningar kan behandlas men inte alla. Behandlingen som du får beror på vad som orsakat synnedsättningen.

Till toppen av sidan