Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid Parkinsons sjukdom

Det finns flera läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom. Läkemedlen kan kombineras på olika sätt för att få bästa möjliga lindring av symtomen. Behandlingen med läkemedel går ut på att ersätta bristen på dopamin i hjärnan, förbättra verkan av dopaminet eller bromsa nerbrytningen av dopamin.

Du kan inte bli frisk från Parkinsons sjukdom, men det finns olika läkemedel som kan minska besvären. Vanligtvis används läkemedel eller en kombination av flera läkemedel när besvären ger problem i vardagen eller i arbetet. Doseringen är alltid anpassad till den som ska ta läkemedlet och kan variera mellan olika personer, och det är bra om du får en så jämn halt av läkemedlet i blodet som möjligt utan biverkningar. Många av symtomen försvinner helt i början av behandlingen, men med tiden kan läkemedlen fungera sämre.

Behandling

Läkemedel kan ge symtomlindring via flera olika mekanismer. Därför behöver du ibland få behandling mot Parkinsons sjukdom med flera olika läkemedel samtidigt för att uppnå bästa effekt. Behandlingen med läkemedel går ut på att ersätta bristen på dopamin, förbättra verkan av dopamin eller bromsa nerbrytningen av dopamin.

Vilken behandling du får varierar, eftersom sjukdomen kan ha olika förlopp. Du kan också reagera olika på läkemedel. Det innebär att samma läkemedel inte alltid kan användas av alla med Parkinsons sjukdom eller under hela sjukdomstiden.

Efter en tids sjukdom kan det vara svårt att få en bra effekt av läkemedlet utan biverkningar. Du kan få göra förändringar och justeringar under hela sjukdomsförloppet i samråd med läkaren. Ett hjälpmedel kan vara att föra dagbok över hur symtomen varierar under dygnet. Underlaget används som stöd för att du ska få bästa möjliga medicinska symtomlindrande behandling.

Olika typer av läkemedel

Det finns flera olika läkemedel för att behandla Parkinson och de vanligaste är följande:

  • Läkemedel som innehåller levodopa, även kallad L-dopa.
  • MAO-B-hämmare.
  • Läkemedel som härmar dopamin, så kallade dopaminagonister.
  • Läkemedel som hämmar nedbrytningen av dopamin, så kallade COMT-hämmare.

Vanligen inleds behandlingen med levodopa i låg dos och gradvis dosökning till planerad underhållsdos.

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

För att veta om läkemedlens dos är lagom är det bra att känna till vad som kan vara tecken på för låg eller för hög läkemedelsdos.

Vanliga tecken på att du tar för lite läkemedel är myrkrypningar i benen, muskelkramp, smärta i kroppen, stelhet i musklerna, tilltagande skakningar och kortare steglängd. Du kan få problem med både för mycket saliv i munnen och dregling.

Tecken på att du tar för mycket läkemedel är att du blir trött och får svårt att tänka eller får ofrivilliga ansikts-, mun- och kroppsrörelser. Du kan också känna dig muskelsvag. Andra tecken kan vara att du blir yr, får synhallucinationer, drömmer mardrömmar, blir torr i munnen, mår illa, får sur mage. Du kan också få svimningskänsla på grund av lågt blodtryck. Dessa symtom kan ibland också förekomma vid låga doser.

Alla de här symtomen kan vara beroende av läkemedelsdosen. Det gäller att hitta en dosering så att du kan röra dig så bra som möjligt och får så lite biverkningar som möjligt.

Läkemedlens effekt minskar med tiden

I början får du behandling främst för rörelsestörningar men även för andra besvär och symtom. Efter en tid får läkemedlen effekt under allt kortare tid och symtomen kommer tillbaka mellan doseringarna. Detta brukar kallas för dosglapp. Du kan då få ändra din medicinering.

Efter fem till tio år har hälften av alla med Parkinsons sjukdom kommit in i en så kallad komplikationsfas. Vissa tillbringar mer än hälften av dagen med svåra symtom där rörelseförmågan är nästan helt borta. Tillståndet svänger snabbt och ofta mellan nedsatt rörlighet, att kunna röra sig som vanligt och överrörlighet. Det här brukar kallas för "on/off-fenomen". Symtomen uppträder då helt oregelbundet, trots att läkemedlen tas regelbundet. Rörligheten kan växla plötsligt och slumpmässigt flera gånger om dagen. Du kan inte längre vara säker på att läkemedlet alltid hjälper.

I "on"-fasen kan du få ofrivilliga slängiga rörelser i armar och ben. Under "off"-fasen kan rörelseförmågan vara kraftigt försämrad och du kan få svårt att klara dig själv.

Till toppen av sidan