GRAVIDITETSBESVÄR OCH SJUKDOMAR

Sammandragningar och värkar

Livmodern är en muskel. Under graviditeten övar livmodern inför förlossningen. Det kallas för sammandragningar. När barnet ska födas fram drar livmodern ihop sig. Det kallas för värkar.

En gravid person som står vid ett köksbord och väntar ut en sammandragning. Fotografi.
Sammandragningar kommer ofta oregelbundet.

I den här texten kan du läsa mer om vad sammandragningar och värkar är och hur de känns.

Så känns sammandragningar

När du får en sammandragning blir magen hård och putar ut. Sammandragningen startar från olika håll i livmodern. De sprider sig oregelbundet över den. Det kan kännas obehagligt, men brukar inte göra ont.

Sammandragningar brukar komma oregelbundet någon eller några gånger i timmen. De försvinner ofta när du vilar eller slappnar av. Men en del känner av sammandragningar även under vila.

Hur mycket sammandragningar man har och hur de uppfattas är olika från person till person. Ofta känns sammandragningarna från mitten av graviditeten.

Så känns värkar

Värkar brukar delas in i förvärkar och förlossningsvärkar.

Förvärkar

När kroppen börjar bli redo för förlossning kommer förvärkarna. Till skillnad från sammandragningar brukar förvärkar göra mer ont. När du har regelbundna förvärkar är du i förlossningens latensfas. Här kan du läsa mer om förlossningens olika faser.

En förvärk börjar från toppen av livmodern och sprider sig neråt. De kommer regelbundet och blir starkare och kraftigare allt eftersom tiden går. Förvärkarna varar oftast längre än sammandragningarna. Du kan känna ett tryck neråt. Många känner också att smärtan sprider sig ut i korsryggen.

Det kan vara olika hur man upplever förvärkar. 

Förlossningsvärkar

När värkarna blir intensivare kallas de för förlossningsvärkar. En del har aldrig förvärkar, utan förlossningsvärkarna börjar direkt.

Vid förlossningsvärkar brukar det vara mindre än 10 minuter mellan värkarna. De är kraftigare och brukar göra mer ont.

Ett sätt att skilja på förlossningsvärkar och förvärkar är att lyssna på andningen. Vid en förlossningsvärk andas du ofta lite flåsigt.

Här kan du läsa mer om smärta under förlossningen.

När och var ska jag söka vård?

Sammandragningar kan ibland göra lite ont. Det kan vara svårt att skilja på sammandragningar och tidigt värkarbete. Tala med en barnmorska om du känner dig orolig eller osäker.

Här kan du läsa mer om när det är dags att ta sig till förlossningen.

Om det är bråttom

Sök vård om du har sammandragningar och det samtidigt kommer blod eller en flytning som är tunn som vatten från slidan. Då kan du ha fått för tidiga värkar.

Kontakta en akutmottagning eller en gynekologisk akutmottagning under första halvan av graviditeten.

Kontakta en förlossningsmottagning efter graviditetsvecka 22+0.

Undersökningar och behandling

Ibland kan det vara svårt för barnmorskan att veta om du har sammandragningar eller värkar. Då kan barnmorskan eller en läkare känna på livmoderhalsen eller undersöka den med ultraljud.

Du kan behöva få läkemedel om du har värkar och livmoderhalsen har börjat öppna sig innan graviditeten är fullgången.

Urinvägsinfektion kan ibland orsaka sammandragningar och förvärkar. Därför kan du få lämna ett urinprov för att utesluta urinvägsinfektion.

Vad kan jag göra själv?

Sammandragningar är en del av graviditeten. Du behöver inte göra något speciellt när du känner av dem. Men några saker som kan kännas bra:

  • Du kan ta ett varmt bad eller en dusch. 
  • Du kan vila och slappna av.
  • Enklare massage kan hjälpa dig att slappna av.
  • Du prova olika ställningar för kroppen.

Samma saker kan hjälpa och lindra smärtan när du har värkar. Här kan du läsa mer om smärtlindring under förlossningen.

Hur arbetar livmodern?

Under hela graviditeten drar livmodern ihop sig då och då. På så sätt tränas muskeln så att den kan ge starka och effektiva värkar när det är dags för förlossning.

Många känner inte av sammandragningarna förrän under de sista graviditetsveckorna. Livmoderns muskel har då blivit starkare och större. En del kan känna av dem tidigare än så, vissa från graviditetsvecka 16. Du som redan fött barn känner vanligen sammandragningar tidigare och starkare än de som är gravida för första gången.

Varför en del har mer sammandragningar än andra är det ingen som vet. Långvarig stress kan göra att du får mer sammandragningar. Men du kan också ha mycket sammandragningar utan att vara stressad.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan