Olika sätt att föda barn

Föda tvillingar

Ungefär hälften av alla tvillingar föds vaginalt och hälften föds med kejsarsnitt. Tvillingar brukar födas tidigare än det beräknade datumet. Att föda två barn samtidigt är inte så annorlunda från att föda ett barn. Det innebär inte dubbelt så mycket jobb eller smärta.

När du ska föda tvillingar brukar förlossningen sättas igång före beräknat födelsedatum. I vilken vecka förlossningen sätts igång kan vara olika. Det kan bland annat bero på om tvillingarna har varsin moderkaka och hur fosterhinnorna ser ut på ultraljudet.

För tidigt födda barn brukar vara på en neonatalavdelning den första tiden. Det är en avdelning där barnen kan få vård om de behöver.

Vaginalt eller kejsarsnitt?

Om tvillingen som ligger längst ner har huvudet neråt går det bra att föda barnen vaginalt, alltså genom slidan.

Du rekommenderas att föda med kejsarsnitt om den tvillingen som ligger längst ner inte har huvudet neråt.

Ibland kan läkaren rekommendera kejsarsnitt av andra orsaker. Det kan till exempel vara om förlossningen startar av sig själv före graviditetsvecka 32. Det kan också vara för att barnen eller något av barnen bedöms ha för låg vikt.

Läkaren gör en ultraljudsundersökning och diskuterar med dig som är gravid. Tillsammans kommer ni fram till vilket sätt att föda som passar bäst för dig. Du kan själv vara med och påverka.

Så går det till att föda tvillingar vaginalt

Det brukar inte vara så stor skillnad mellan att föda ett eller två barn genom slidan.

Personal i rummet

Oftast är det en barnmorska som är med under början av förlossningen. När det är dags för barnen att komma ut kan en till barnmorska hjälpa till. Ofta är det också läkare och undersköterska på plats.

Så övervakas barnen

Det är vanligt att det finns en ultraljudsapparat i förlossningsrummet. Med den kan personalen se hur tvillingarna ligger inne i livmodern.

Barnen övervakas också med CTG. Du som är gravid får två bälten med CTG-dosor runt magen. CTG mäter barnens hjärtljud. Den mäter också hur ofta det kommer värkar.

När vattnet har gått kan personalen sätta en skalpelektrod på huvudet på den första tvillingen, alltså den som ligger först i förlossningskanalen. Skalpelektroden registrerar barnets hjärtljud. 

Ibland behövs extra dropp

Vid en del förlossningar är värkarna för svaga och det är för långt mellan värkarna. I så fall kan du behöva hjälp för att värkarna ska bli kraftigare. Då får du ett dropp i armen. I droppet finns ett ämne som heter oxytocin. Ämnet gör att värkarna blir starkare.

Ibland blir värkarna svagare när den andra tvillingen ska födas fram. Då är det också vanligt att få ett dropp som förstärker värkarna.

Läkaren styr ner barn nummer två

När den första tvillingen har fötts kontrollerar läkaren hur den andra tvillingen ligger i livmodern. Läkaren använder ultraljud för att undersöka tvillingens läge.

Det är viktigt att den andra tvillingen lägger sig rätt i livmodern. Den ska inte lägga sig på tvären. Läkaren håller på magen på dig som föder för att barnet ska lägga sig i ett bra läge.

Ryggbedövning

Många som föder tvillingar genom slidan väljer att få ryggbedövning. Det kan underlätta när läkaren ska styra den andra tvillingen till rätt läge.

Paus mellan barnen

När den första tvillingen har fötts brukar livmodern göra en paus i värkarbetet för att vila. Hur lång tid den vilar är olika. Personalen har hela tiden koll på hur tvillingen i magen mår.

Att hålla den första tvillingen

När den första tvillingen har blivit avnavlad och mår bra kan du som är närstående få hålla barnet. Det kan också vara en barnmorska som håller barnet medan den andra tvillingen föds.

Den andra tvillingen brukar komma lätt

Att föda andra tvillingen brukar gå både fortare och lättare. Det beror på att den första tvillingen redan har tänjt ut förlossningskanalen.

Det kan ta från några minuter till upp emot en timme innan tvilling nummer två föds.

Det händer att tvilling nummer två ligger med stjärten neråt i så kallad sätesbjudning. Det brukar gå bra att föda genom slidan ändå.

Om den andra tvillingen hamnar snett eller mår dåligt

Det är ovanligt att den andra tvillingen hamnar på tvären. Om det händer hjälper läkaren till att vända barnet rätt. Läkaren trycker med den ena handen utanpå magen och hjälper till med den andra handen i slidan.

Ibland föds den första tvillingen genom slidan och den andra tvillingen med kejsarsnitt, men det är ovanligt. Det kan hända till exempel om barnet mår dåligt eller ligger på tvären och det inte går att rätta till.

Moderkakan

När båda tvillingarna är ute brukar moderkakan eller moderkakorna lossna och komma ut. 

Så går kejsarsnitt till

Att förlösa två barn med kejsarsnitt går till på samma sätt som ett kejsarsnitt med ett barn.

Men när tvillingar föds med kejsarsnitt är det fler personal i operationssalen. Det brukar till exempel vara två barnmorskor. Läkaren lyfter först ut den första tvillingen och lämnar hen till en barnmorska. Sedan lyfter läkaren ut tvilling nummer två som lämnas över till en annan barnmorska.

När barnen är ute lyfter läkaren ut moderkakan eller moderkakorna och syr sedan ihop livmodern och magen.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Kejsarsnitt

Ett kejsarsnitt är en slags förlossning. Det är en operation där en läkare gör ett snitt i magen och livmodern och lyfter ut barnet ur magen. Kejsarsnitt kan vara planerade, akuta eller omedelbara. Det beror på hur bråttom det är att få ut barnet. Det finns olika anledningar till att det blir kejsarsnitt.

Smärta under förlossningen

Det gör ont att föda barn. Hur man upplever smärtan är olika. Kroppen är gjord för att hantera smärta. Men det finns olika metoder som kan hjälpa till att lindra smärtan om det behövs.

Besvär efter förlossningen

När du har fött barn händer det mycket i kroppen. Det kan du känna av på olika sätt. Hormoner ändras och muskler och leder belastas på ett nytt sätt. Din kropp börjar ställa om sig efter graviditeten. Här kan du läsa om besvär som du kan få efter att du har fött barn.

Till toppen av sidan