Att vara förälder

Att vara ansvarig för ett barn

Läs om barnets rättigheter och om ditt ansvar som förälder och vårdnadshavare.

Innehåll - Att vara ansvarig för ett barn

Visa innehåll som:
  • Barnkonventionen - om barnets rättigheter

    Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som också är svensk lag. Den beskriver vilka rättigheter barn och unga har. Grundtanken är att alla barn i världen är födda fria och att alla barn har lika värde. Konventionen gäller barn och unga fram till den dag man fyller 18 år.

  • Vårdnadshavare och förälder - att ansvara för ett barn

    Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att ha ansvar för barnet och att se till att hen har det bra. Oftast är vårdnadshavare och förälder samma person.

Läs mer på 1177.se

Så växer och utvecklas barn

Läs om hur barn utvecklas mentalt, socialt och språkligt. Få information om lek och att vara tillsammans.

När familjelivet är svårt

Ibland kan livet med barn vara svårt, till exempel om du själv mår dåligt eller om barnet mår dåligt.

Till toppen av sidan