Vården i Västra Götaland

Levande bibliotek

Innehållet gäller Västra Götaland

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av att vara patient eller närstående? Har du tankar om hur hälso- och sjukvården fungerar och hur den skulle kunna utvecklas och bli bättre? Då vill vi gärna ha din hjälp!

Du som har erfarenhet som patient eller närstående har mycket att bidra med i utvecklingen av hälso- och sjukvård och vi i Västra Götalandsregionen startar därför ett Levande bibliotek för att samla er kompetens och göra det möjligt för verksamheterna att ta del av den.

Vad är levande bibliotek?

Levande bibliotek är något som finns på flera ställen runt om i landet och kan beskrivas som en ”pool” av personer med egen erfarenhet. Deltagarna får beskriva vad de har för erfarenheter och på vilket sätt de kan tänka sig att bidra. Verksamheter som sedan önskar ha patientmedverkan i något utvecklingsarbete kan vända sig till det Levande biblioteket för att ”låna” en person. Då sker en form av matchning och en förfrågan går ut till deltagare i levande bibliotek.

Du som är med i Levande bibliotek avgör omfattningen på ditt engagemang helt och hållet själv. Du förbinder dig inte till någonting mer än att ge oss i hälso- och sjukvården möjlighet att ställa frågan till dig, när det kommer uppdrag som vi tror passar dig.

Ersättning utgår för de tillfällen du är med i något utvecklingsarbete. Vilken ersättning som betalas ut beror på omfattningen av uppdraget och kan betalas ut antingen för hel- eller halv dag. 

Du kan bidra på flera olika sätt

  • Berätta din berättelse för vårdens medarbetare
  • Ingå i ett förbättringsteam tillsammans med medarbetare
  • Delta i workshops, seminarier eller konferenser
  • Bidra i utbildningssammanhang

Som deltagare i Levande bibliotek får du en introduktionsutbildning och inbjudan till nätverksträffar ett par gånger per år.

Verkar det intressant?

Om du har frågor eller vill anmäla ditt intresse för att vara med i Levande bibliotek, kan du kontakta oss genom att mejla, ringa eller använda kontaktforumuläret nedan.

E-post: levande.bibliotek@vgregion.se

Telefon: 0700-206496, Katrin Modig Pallin, regionutvecklare

När du skickar in dina uppgifter godkänner du samtidigt att vi samlar dina kontaktuppgifter enligt GDPR.

Till dig som lämnar en intresseanmälan kommer vi att höra av oss och boka tid för ett möte, så att vi kan få del av dina erfarenheter och dina tankar kring att vara med och bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Till toppen av sidan