Undersökningar under graviditeten

KUB – kombinerat ultraljud och blodprov

Undersökningen KUB visar sannolikheten för att fostret har någon kromosomavvikelse. KUB består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning. Provet kan inte ge säkra svar, utan bara uppskattningar. Det kan behöva kompletteras med andra prov. KUB ökar inte risken för missfall.

KUB erbjuds endast vid en del landsting och till vissa gravida. Då är KUB frivilligt, precis som all annan fosterdiagnostik. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra provet eller inte.

Västra Götaland

KUB i Västra Götaland

KUB erbjuds kostnadsfritt till alla kvinnor i Västra Götaland som har fyllt 35 år vid sista menstruationen. Undersökningen utförs på sjukhus eller på Närhälsan barnmorskemottagningar i Göteborg som erbjuder KUB. Dessutom går det bra att kontakta privata mottagningar. Vårdcentraler utför inte KUB.

Om du är under 35 år

Om du ännu inte har fyllt 35 år men ändå vill göra KUB så kan du göra det om du är inskriven på någon av Närhälsans barnmorskemottagningar i Göteborg. Detta gäller även vissa av Närhälsans barnmorskemottagningar i södra Bohuslän. Det kostar då 1800 kronor att genomföra testet.

Barnmorskan bokar in en tid

Om du vill få en tid för KUB ska du kontakta din barnmorska. På barnmorskemottagningen får du muntlig och skriftlig information, och det tas ett blodprov. Mottagningen bokar sedan in en tid åt dig för ultraljudsundersökning. 
Går du till en privat mottagning kan den ha andra rutiner.

Kompletterande undersökningar 

Om undersökningarna visar att det finns en viss sannolikhet för att fostret har en kromosomskada, erbjuds du en utvidgad undersökning med fostervattenprov, moderkaksprov eller blodprov (NIPT). Det görs på ett sjukhus.

Till toppen av sidan