Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas

Undersökning och behandling med endoskopi

Nasovideoendoskopi

Innehållet gäller Västerbotten

Vid en nasovideoendoskopisk undersökning undersöks munnen, näsan och svalget med hjälp av ett så kallat videoendoskop som förs in genom näsan. Genom undersökningen går det oftast att hitta förklaringar till avvikelser i rösten, talet och klangen. När undersökningen är genomförd vet läkaren oftast vilken typ av behandling som passar bäst.

Förberedelser

Det behövs inga speciella förberedelser inför en nasovideoendoskopi.

Är det ett barn som ska undersökas så kommer vårdpersonalen att noga att förklara hur undersökningen gå till när ni är på plats, både för dig som vårdnadshavare och för barnet.

Läs mer om hur du kan förbereda ditt barn inför ett vårdbesök.

Så går det till

Inför en nasovideoendoskopi får du bedövningsspray i näsan. Det är en spray som liknar vanlig nässpray som man tar vid förkylning. Det gör inte ont att ta bedövningssprayen, men man kan uppleva att det smakar och känns konstigt i munnen under några minuter.

Undersökningen utförs därefter av en läkare oftast i samarbete med en logoped.

Läkaren använder ett böjbart instrument, ett så kallat flexibelt nasovideoendoskop. Instrumentet är knappt tre millimeter tjockt och cirka 30 centimeter långt och förs in några centimeter i näsan genom en av näsborrarna.

När videoendoskopet är på plats bakom näsan, i nässvalget, undersöks gommens utseende och funktion. Den som undersöks blir då ombedd att repetera olika talljud.

Undersökningen filmas så att du kan ta del av det som hittats och vårdpersonalens slutsatser av det. Är det ett barn som undersökts så får barnet också vara med och titta på filmen efteråt.

Undersökningen inklusive samtal tar ungefär 40 minuter. Av den tiden är instrumentet på plats i näsan under ungefär fem minuter.

Så mår du efteråt

Du kan gå hem direkt efter undersökningen.

Du bör vänta med att äta och dricka tills det känns som vanligt när du sväljer din saliv. Det tar oftast cirka 30 minuter.

Varför görs undersökningen?

En nasovideoendoskopi görs för att noga kunna undersöka hur munnen, näsan och svalget ser ut. På så sätt går det att hitta orsakerna till en avvikelse i talet, språket, rösten eller klangen.

Till exempel går det att se om det är möjligt att få till ett normalt tal genom träning eller om det behövs en operation av för att talets klang och därmed tydlighet ska bli bättre.

Genom undersökningen kan man också skilja svårigheter att artikulera från klangstörningar som förklaring till att talet är svårt att förstå. Svårigheter att artikulera går oftast inte att operera bort utan behandlas på annat sätt, vanligtvis hos en logoped.

Påverka och delta i vården

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig beror på barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exemepl har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan